Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turna İ., Kulaç Ş., Güney D., Seyis E., "Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.)’in Çelikle Üretilmesinde Hormon ve Ortamın Etkisi.", Düzce Orman Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.93-104, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Seyis E., Yahyaoğlu Z., Atar F., Turna İ., Güneş İ., "Karaçam (Pinus nigra subsp.)’da Dolu Tohum Oranının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", IV. Tohumculuk Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, - , ss.422-
Güney D., Turna İ., Seyis E., Güneş İ., "Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Tohumlarında Canlılık Oranlarının Belirlenmesi.", IV. Tohumculuk Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, - , ss.428-
Atar E., Atar F., Güney D., Turna İ., Seyis E., "Doğu Gürgeni’nde (Carpinus orientalis Miller) Yaprak Karakterlerine Ait Bazı Morfolojik Özelliklerin Yükseltiye Bağlı Olarak Değişimi", II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.870-
Kulaç Ş., Turna İ., Güney D., Seyis E., "Boylu Mavi Yemiş (Vaccinium Corymbosum L.)’in Uç Çeliği İle Üretimi", Ekoloji 2013 Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, - , ss.209-
Turna İ., Yildirim N., Seyis E., "Orman Fidanlıklarında Süs Bitkisi Üretiminde Diri Örtü Sorunu", VI. Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2016, ss.78-78
Güney D., Turna İ., Bayraktar A., Seyis E., Atar E., "Comparison of Differently Originated Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Seedling Growth in Field", 10th International Beech Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 1-6 Eylül 2015, pp.12-12
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi