Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Electrokromik malzemeler, İnce filmler, Nanocompozitler, Malzeme karakterizasyonu
Research Areas:Electrochromic materials, Thin films, Nanocomposites, Material characterization
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : Metal oksit-ÇDKNT nanokompozit yapıların sentezi ve karakterizasyonu
Current Research Activities :

Metal oxide-MWCNT nanocomposite synthesis and characterization

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi