Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Li-İyon Pilleri için NiFe2O4 Gözenekli Nanofiberlerinin Yüksek Kapasiteli Anot Malzemesi Olarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu", BAP Diğer, FBA-2019-3040, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Lityum İyon Pilleri için ÇDKNT/Fe-ZnO Nanokompozit Anot Malzemesi Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Diğer, FUK-2018-2613, Yönetici, Devam Ediyor
"Mikroyapıda ZnFe2O4 Filmlerinin Kompleks Etmene Bağlı Olarak Değişen Optiksel ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-1265, Araştırmacı, 2018
"Zn(O,OH,S) İnce Filmlerinin Elektriksel Özelliklerinin Optimize Edilerek Güneş Gözelerinde Tampon Tabaka Olarak Kullanımının Araştırılması", BAP Diğer, FBD-2017-1321, Yönetici, 2017
"Kimyasal Banyolama Tekniği ile Üretilen Zn(O,S) İnce Filmlerinin Güneş Gözelerinde Tampon Tabaka Olarak Kullanımının İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-1051, Yönetici, 2017
"Sensör Uygulamaları için Metal Oksit İnce Filmlere Metal veveya Karbon Nanotüp Modifikasyonu ile Nanokompozitlerin Eldesi", BAP Doktora, FDK-2015-470, Araştırmacı, 2016
"Fotovoltaik uygulamalar için ITO ve n-ZnO ince filmlerin üretimi ve tavlama işlemi ile karakteristiklerinin iyileştirilmesi", BAP Diğer, 2010/199, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi