Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. FIRAT ŞENGÜN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Jeoloji Mühendisliği
Ana Bilm Dalı : Mineraroloji Petrografi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2674
E Posta Adresi : firatsenguncomu.edu.tr | sengunfiratgmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/firatsengun/
Ofis : Mühendislik Fakültesi 237
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 17020 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, 2007-2011
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, 2002-2005
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, Jeoloji Mühendisliği, 1995-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "Biga Yarımadası’nda (Kuzeybatı Anadolu) Alpin Öncesi Metamorfik Kayaların Petrolojik ve Yapısal Özellikleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, "Salihler, Çamlıca ve Kuşçayırı Çevresinde Yeralan Metamorfik Birimlerin Jeolojisi ve Petrografisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Aralık, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Orta
Araştırma Alanları
Jeokronoloji
Petrojenez
Jeoloji Mühendisliği
Petrografi ve Petroloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Mineraloji-Petrografi
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Geological
Geochemistry & Geophysics
Mineralogy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2002 - 2011
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, V. Erlandsson , "A mineralogical description and dating of the Au-bearing quartz-arsenopyrite Cine deposit, western Turkey. ", Goteborg University Earth Sciences Geology, ISVEÇ, Kasım, 2018.
Yüksek Lisans, D.Jonasson, "Petrographic and minealogical description of the mineralized Au hostedApy veins and the situation of Au within it", Goteborg University Earth Sciences Geology, ISVEÇ, , 2017.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şengün F., Koralay E., "Petrography, geochemistry and provenance of Jurassic sandstones from the Sakarya Zone, NW Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.28, pp.5-25, 2019 (Link)
Şengün F., "Zr-in-rutile thermometry of eclogites from the Karakaya Complex in NW Turkey: Implications for rutile growth during subduction zone metamorphism", CHEMİE DER ERDE-GEOCHEMİSTRY, vol.77, pp.95-104, 2017 (Link)
Şengün F., Zack T. , Topuz G., "Rutile geochemistry and thermometry of eclogites and associated garnet-mica schists in the Biga Peninsula, NW Turkey", CHEMİE DER ERDE-GEOCHEMİSTRY, vol.78, pp.1-13, 2017 (Link)
Şengün F., Koralay E., "Early Variscan magmatism along the southern margin of Laurasia: Geochemical and geochronological evidence from the Biga Peninsula, NW Turkey", INTERNATİONAL JOURNAL OF EARTH SCİENCES, vol.106, pp.811-826, 2017 (Link)
Çetinkaplan M., Pourteau A., Candan O., Koralay O.E., Oberhaensli R., Okay A.I., et al., "P-T-t evolution of eclogite/blueschist facies metamorphism in Alanya Massif: time and space relations with HP event in Bitlis Massif, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.105, pp.247-281, 2016
Şengün F., Zack T., "Trace element composition of rutile and Zr-in-rutile thermometry in meta-ophiolitic rocks from the Kazdağ Massif, NW Turkey", MINERALOGY AND PETROLOGY, pp.1-14, 2016
Tunç İ. O., Yiğitbaş E., Şengün F., Wazack J., Hofmann M., Linnemann U., "U-Pb Zircon Geochronology of Northern Metamorphic Massifs in the Biga Peninsula (NW Anatolia-Turkey): New data and a new approach to understand the tectonostratigraphy of the region. ", GEODINAMICA ACTA, vol.25, pp.202-225, 2012
Şengün F., Davis P.B., Tunc I.O., Yigitbas E., "Petrology and geochemistry of eclogites from the Biga Peninsula, Northwest Turkey", GEODINAMICA ACTA, vol.25, pp.248-266, 2012
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ. O., "Geology And Tectonic Emplacement Of Eclogite And Blueschists, Biga Peninsula, Northwest Turkey", Turkish Journal of earth Sciences, vol.20, pp.273-285, 2011
Şengün F., Candan O., Dora Ö., Koralay E., "Petrography And Geochemistry Of Paragneisses In The Cine Submassif Of The Menderes Massif, Western Anatolia", Turkish Journal of earth Sciences, vol.15, pp.321-342, 2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şengün F., "Kazdağ Masifi’nde (Biga Yarımadası) Yer Alan Meta-Ofiyolitik Kayaların TitaniQ Termometresi ve Rutil İz Element Bileşimi", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.59, ss.131-154, 2016
Yiğitbaş E., Mirici A., Gönlügür U., Bakar C., Tunç İ. O., Şengün F., et al.,"EVALUATION OF ASBESTOS EXPOSURE IN DUMANLI VILLAGE (ÇANAKKALE-TURKEY) FROM A MEDICAL GEOLOGY VIEWPOINT: AN INTER-DISCIPLINARY STUDY", MTA Dergisi, no.151, pp.247-258, 2015 (Link)
Yiğitbaş E., Mirici A., Bakar C., Gönlügür U., Tunç I.O., Şengün F., et al., "Dumanlı Köyü’nde (Çanakkale - Türkiye) Asbest Maruziyetinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi: Disiplinler Arası Bir Çalışma ", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, ss.249-260, 2015
Özalp H.B., Şengün F., Karaca Z., Hisar O., "A Preliminary Study On Habitat Characteristics And Substrate Preference Of Coral Species Distributed In The Dardanelles. ", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.3, ss.5-10, 2014
Şengün F., Karahan N.Ş., Türkdönmez O., Baba A., "Şengün, F., Karahan, Ş., Türkdönmez, O., And Baba, A., 2007. Engineering Properties Of Monuments In The Gallipoli Peninsula, Northwest Turkey. Journal Of İstanbul Kültür University, ", Journal of Istanbul Kültür University, cilt.5, ss.17-24, 2007
Şengün F., Çalik A., "Çamlıca Metamorfitlerinin (Biga Yarımadası, Kb Türkiye) Metamorfizma Özellikleri Ve Korelasyonu", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.50, ss.1-16, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şengün F., Zack T. , "Biga Yarımadası’nda (Kuzeybatı Anadolu) Yer Alan Eklojitlerin Titani-Kuvars Termobarometresi Kullanarak Basınç-Sıcaklık Evrimi", 8. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, ss.33-34
Şengün F., Zack T. , Topuz G., "Kuzeybatı Anadolu’da Çetmi Melanjı İçerisindeki Yüksek Basınç Kayalarının Rutil İz Element Karakteristikleri ve Rutil Termometresi", 8. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, ss.35-36
Hasözbek A., Şengün F., Doğan Külahçı G.D., Schmitt A., Zack T. , "Kazdağı Masifi’ndeki (KB Anadolu-Türkiye) Metagranitoyidlerin Zirkonolojisi", 8. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, ss.14-15
Şengün F., "TitaniQ thermometer and trace element composition of rutile in metaophiolitic rocks from the Kazdağ Massif, Biga Peninsula, NW Turkey", XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, AVUSTURYA, 10-13 Eylül 2018, vol.1, pp.175-175
Şengün F., "Fluid-rock interaction and formation of a vein system in eclogite from the Biga Peninsula, NW Anatolia", XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, AVUSTURYA, 10-13 Eylül 2018, vol.1, pp.164-164
Şengün F., Zack T. , Topuz G., "Trace element characteristics of rutile and Zr-in-rutile thermometry of high-pressure metamorphic rocks from northwest Turkey", XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, AVUSTURYA, 10-13 Eylül 2018, vol.1, pp.150-150
Şengün F., "Trace element composition of rutile in eclogite from the Karakaya Complex, NW Anatolia: Implications for rutile growth during subduction zone metamorphism", EGU 2017, Viyana, AVUSTURYA, 23-28 Nisan 2017, pp.509-509 (Link)
Şengün F., Zack T. , Topuz G., "Akışkan-Kaya Etkileşimi İle Çetmi Eklojitlerinde (Biga Yarımadası, KB Türkiye) Eklojit Fasiyesli Koşullarda Damarların Oluşumu", 70. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.514-515 (Link)
Hasözbek A., Şengün F., Doğan Külahçı G.D., Zack T. , Schmitt A., "Kazdağı Masifi (Kuzeybatı Anadolu) Metagranitoyidlerinin İzotop Jeokimyası Ve Jeokronolojisi", 70. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.520-521 (Link)
Şengün F., "Karakaya Kompleksi’nde (KB Anadolu) Yer Alan Eklojitlerin Rutil İz Element Bileşimi Ve Rutil Termometresi", 70. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.524-525 (Link)
Hasözbek A., Şengün F., Doğan Külahçı G.D., Zack T. , Schmitt A., "Zircon U-Pb and ?18O isotope geochemical signatures of high-temperature metamorphism in the Kazdagi Massif (Northwestern Anatolia, Turkey)", EGU 2017, Viyana, AVUSTURYA, 23-28 Nisan 2017, pp.12325-12325 (Link)
Özalp H.B., Şengün F., "Türkiye Denizleri Soliter Sert Mercanlarının Substrat Yapısının Belirlenmesi Üzerine Petrografik Çalışmalar (baskıda)", 20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2017, ss.106-123
Şengün F., Zack T. , "Biga Yarımadası’nda (KB Anadolu) yer alan eklojitlerde rutil termometresi", VII.Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.256-257
Şengün F., Zack T., "Application of The Titanium-In-Quartz Thermobarometer to Eclogites from The Biga Peninsula, NW Turkey", World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, , 5-9 Eylül 2016, vol.44
Şengün F., Koralay E., "Early Variscan arc magmatism in NW Turkey: Evidence of geochemistry and U-Pb zircon ages", Geophysical Research Abstracts, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, vol.18, pp.456-456
Şengün F., Zack T. , "Kazdağ Masifi’ndeki metagabrolar içerisindeki rutillerin iz element jeokimyası ve metagabroların basınç-sıcaklık koşulları", VII.Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.258-259
Şengün F., Zack T. , " Application of the titanium-in-quartz thermobarometer to eclogites from the Biga Peninsula, NW Turkey.", WMESS 2016, Prag, CEK CUM., 5-9 Eylül 2016, pp.137-137
Şengün F., Zack T., "Sfen Termometresinin Kazdağ Masifi’Ndeki Meta-Ofiyolitik Kayalara Uygulanmasi ", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.248-249
Yiğitbaş E., Tunç I.O., Şengün F., "Biga Yarımadası’nın (Kuzeybatı Anadolu-Türkiye) Neoproterozoyik – Kambriyen Kayaları ve Bunun Jeolojik Anlamı", istanbul üniversitesi'nde jeolojinin 100. yılı sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, ss.47-48
Şengün F., "Trace Element Characteristics And Zr-In-Rutile Thermometry Of Rutiles From The Meta-Ophiolitic Rocks In The Kazdağ Massif, Nw Turkey", European Geosciences Union, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, vol.17, pp.318-318
Şengün F., Tunç İ. O., Zack T., "U-Pb Zircon geochronology of meta-gabbros from meta-ophiolitic rocks in the Kazdağ Massif, NW Anatolia", Goldschmidt, Prague, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.2843-2843
Şengün F., Zack T., "Kazdağ Masifi’Ndeki Meta-Ofiyolitik Kayalar İçerisindeki Rutillerin İz Element Karakteristikleri Ve Rutil Termometresi", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.400-401
Tunç İ. O., Yiğitbaş E., Şengün F., Linnemann U., "Biga Yarımadası’Ndaki Kuzey Metamorfik Masiflerin (Çamlıca, Karabiga, Geyikli Metamorfikleri) Stratigrafisi Ve U-Pb Zirkon Jeokronolojisi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, S. 540-541.", Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.540-541
Yiğitbaş E., Tunç İ. O., Şengün F., "Kazdağ Masifinin Düşük Dereceli Metamorfik Zarfı; Sakarya Zonunun Tektonik Gelişimi İçindeki Anlam Ve Önemi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, S. 542-543.", Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.542-543
Şengün F., Davis P., Tunç İ. O., Yiğitbaş E., "Biga Yarımadası (Kb Anadolu)’Nda Yer Alan Eklojitlerin P-T Evrimi Ve Jeokimyası, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, S. 538-539", Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.538-539
Şanliyüksel D., Özdilek H.G., Şengün F., "Çiftlikdere (Çanakkale) Manyetit Ocağı Çevresindeki Kayaçların Asit Üretme Potansiyeli Ve Çevreye Etkisi. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan Mta, Ankara, 152-153.", Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.152-153
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ. O., "Geochemistry, Sr-Nd Isotopic Composition And 40ar/39ar Age Of Mafic Rocks From The Tozlu Metaophiolite In The Biga Peninsula, Eastern Mediterranean: Insights Into A Depleted Mantle Source Region", XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Tiran, ARNAVUTLUK, 24-26 Eylül 2014, vol.2, pp.232-232
Tunç İ. O., Yiğitbaş E., Şengün F., Linnemann U., "U-Pb Zircon Geochronology Of Northern Metamorphic Massifs In The Biga Peninsula (Nw Anatolia-Turkey): New Data And A New Approach To Understand The Tectonostratigraphy Of The Region", XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Tiran, ARNAVUTLUK, 24-26 Eylül 2014, vol.1, pp.202-225
Şanliyüksel D., Baba A., Şengün F., Yücel M.A., "2013, Drainage Waters Affected By Pyrite Oxidation In An Open Pit Coal Mine In Can Region, Nw Of Turkey", 40. International Association of Hydrogeologists Congress, AVUSTRALYA, 2013
Yiğitbaş E., Tunç İ. O., Şengün F., "2013 Biga Yarımadası’Nın Bazı Temel Jeolojik Nitelikleri Üzerine", 66.Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2013, ss.70-71
Şengün F., Davis P., Tunç İ. O., Yiğitbaş E., "2013. Pressure-Temperature Evolution And Geochemistry Of Eclogites In The Biga Peninsula, Northwest Turkey", 125. GSA Meeting, ABD, 2013, vol.45, no.7
Yiğitbaş E., Mirici A., Gönlügür U., Bakar C., Şengün F., Tunç İ. O., Kahyaoğlu Ş., Kahyaoğlu Ü., "Biga Yarımadasının Medikal Jeoloji Sorunlarına Genel Bir Bakış Ve Bölgede Asbest Maruziyeti Sorunu. 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 203-204", Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2013, ss.203-204
Şanliyüksel D., Şengün F., Baba A., "2012. Çan Havzası’Ndaki Alterasyon Zonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2012, ss.122-123
Yiğitbaş E., Mirici A., Gönlügür U., Bakar C., Şengün F., Tunç İ. O., Kahyaoğlu Ş., Kahyaoğlu Ü., "Biga Yarımadası’Nda Asbest Maruziyeti Ve Akciğer Sağlığı Üzerine Disiplinler Arası Çalışma", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2012, ss.138-139
Yiğitbaş E., Mirici A., Gönlügür U., Bakar C., Şengün F., Tunç İ. O., Kahyaoğlu Ş., Kahyaoğlu Ü., "., 2012. The Effect Of Asbestos Exposure On The Mesothelioma Disease: A Case Study On Dumanlı Village-Lapseki-Çanakkale. International Earth Sciences Colloquium On The Aegean Region, ", IESCA, TÜRKIYE, 2012
Şengün F., Tunç İ. O., Yiğitbaş E., "Geochemical, Geochronological Characterization And Tectonic Setting Of The Metamorphic Rocks From The Biga Peninsula, Nw Turkey. Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, 2997.", EGU, AVUSTURYA, Nisan 2012, vol.14
Şengün F., Yiğitbaş E., Koralay O.E., Tunç İ. O., "2011. Biga Yarımadası (Kb Anadolu)’Nda Yer Alan Metavolkanik Kayaçların U-Pb La-Icp-Ms Zirkon Yaşları Ve Jeokimyası", 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2011, ss.218-219
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ. O., "., 2011. Emplacement Tectonics Of Hp Metabasite Slices (Eclogite/Blueschist) In Nw Turkey: New Structural And Petrological Insights From The Biga Peninsula", 19. International Eclogite Conference, CEK CUM., 2011
Tunç İ. O., Şengün F., Yiğitbaş E., "2011, Geology And Petrology Of Mesozoic Hp/Lt Rocks In The Biga Peninsula, Nw Turkey", 19. International Eclogite Conference, CEK CUM., 2011, pp.74-75
Şengün F., Yiğitbaş E., Koralay O.E., Tunç İ. O., "2011. Geochemistry And La-Icpms Zircon Geochronology Of The Pre-Alpine Rocks In The Biga Peninsula, Nw Anatolia", European Geosciences Union, AVUSTURYA, 2011, vol.13
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ. O., "2010. An Approach To Geochemical And Protolith Features Of The Mesozoic Hp/Lt Rocks In The Biga Peninsula, Nw Turkey", European Geosciences Union, AVUSTURYA, 2010, vol.12
Yiğitbaş E., Tunç İ. O., Şengün F., "2010. Biga Yarımadası’Ndaki (Kb Anadolu) Bazı Temel Jeolojik Problemler Ve Senozoyik Öncesi Birimlerin Tektono-Stratigrafik Özellikleri", Karadeniz Teknik Üniversitesi 45. Yıl Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 2010, ss.141-143
Şengün F., Yiğitbaş E., Koralay O.E., "2010. Geochemistry And U-Pb Zircon Age Of Low-Grade Metavolcanic Rocks From The Biga Peninsula, Northwestern Turkey", 19.Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, YUNANISTAN, 2010, pp.355-356
Tunç İ. O., Yiğitbaş E., Şengün F., "2010. Tectono-Stratigraphic Features Of The Pre-Cenozoic Units In The Biga Peninsula And Its Tectonic Implication, Nw Turkey", European Geosciences Union, AVUSTURYA, 2010, vol.12
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ. O., "2009. Geology, Petrography And Tectonic Setting Of High-Pressure Metabasite (Eclogite/Blueschist) Slices From The Biga Peninsula, Nw Turkey", European Geosciences Union, AVUSTURYA, 2009, vol.11
Yiğitbaş E., Tunç İ. O., Şengün F., "2009. Some Major Geological Problems In The Biga Peninsula: The Çetmi Melange", European Geosciences Union, AVUSTURYA, 2009, vol.11
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ. O., "2009. Çamlıca Metamorfitlerinde Yeralan Yüksek-Basınç Metabazit Diliminin (Eklojit/Mavişist) Petrografisi, Tektonik Ortamı Ve Rodop Masifi Ile İlişkisi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, S. 18.", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2009
Yiğitbaş E., Tunç İ. O., Şengün F., "2009. Biga Yarımadası’Nda Bazı Temel Jeolojik Sorunlar", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2009
Avcioğlu M., Şengün F., "2007. Karabiga (Çanakkale) Ve Çevresinin Jeoloji Haritasının Uzaktan Algılama Kullanılarak Hazırlanması", Çukurova Üniversitesi 30. Yıl Sempozyumu, ADANA, TÜRKİYE, 2007
Şengün F., Çalik A., "2007. Geological, Mineralogical And Petrographical Features Of The Karabiga Metamorphic Rocks (Biga Peninsula), Nw Turkey", European Geosciences Union, AVUSTURYA, 2007, vol.9
Erçetin Akyar Y., Çalik A., Şengün F., "Arabaalan - Elmalı (Çanakkale) Yöresinde Seramik Sektöründe Kullanılabilecek Hammadde Kaynakları Ve Kullanım Özelliklerine Etkisi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2006, ss.302-303
Şengün F., "Şengün, F., 2006. Çamlıca Metamorfitlerindeki Metavolkanik Kayaçların Jeolojik Ve Petrografik Özellikleri ", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2006, ss.291-292
Şengün F., "Biga Yarımadası Çamlıca Metamorfitlerinin Jeolojisi, Petrografisi Ve Metamorfizması,", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 15-20 Mart 2006, ss.286-287
Şengün F., Çalik A., "2005, Preliminary Results On The Geology And Petrography Of The Çamlıca Metamorphics In The Biga Peninsula, Nw Turkey", International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, TÜRKIYE, 2005
Şengün F., Dora O.Ö. , Candan O., Koralay O.E., "2003. Menderes Masifi Çine Asmasifi Paragnayslarına Ait Köken Kayalarının Oluşum Ortamı, Yaşı Ve Metamorfizması", Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 15-20 Nisan 2003
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şengün F., Yiğitbaş E., "Amanos Dağları Ve Hatay Bölgesinin Jeolojik Yapısı Ve Doğal Kaynakları. ", Ekolojik okur Yazarlık, Ergün Y; Yalçın-Özdilek Ş; Pamir H, Ed., Mustafa Kemal Üniversitesi yayınları, Hatay, ss.22-34-, 2008
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Biga Yarımadası (KB Anadolu)’nda Neojen Öncesi Tektonik Birlikler ve Bölgenin Jeodinamik Evrimine Yeni Bir Bakış. ", TÜBITAK Projesi, 110Y281, Araştırmacı, 2014
"KB Anadolu’da Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Dağılımı ve Korelasyonu", TÜBITAK Projesi, 108Y232, Araştırmacı, 2009
"Biga Yarımadası’nda Yer alan Yüksek Basınç Kayalarının U-Pb Jeokronolojisi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-67, Yönetici, 2015
"Biga Yarımadasındaki Ofiyolit Topluluğu Kayalarının Jeolojisi ve Batı Pontidlerin Jeolojik Evrimindeki Anlam ve Önemi", TÜBITAK Projesi, 103Y140, Araştırmacı, 2008
"Kazdağ Metamorfik Kayalarının Petrolojik ve Yapısal Nitelikleri", BAP Doktora, 2008/38, Araştırmacı, 2011
"Biga Yarımadası’nda (KB Anadolu) yer alan yüksek basınç metamorfik kayalarının rutil iz element jeokimyası, termometresi ve jeokronolojisi", TÜBITAK Projesi, 114Y834, Yönetici, 2017
"Çanakkale Boğazında dağılım gösteren sert mercan türleri Caryophyllia smithii Balanophyllia europaea ve Polycyathus muellerae'nin habitat karakteristiklerinin belirlenmesi üzerine petrografik çalışmalar", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-400, Araştırmacı, 2015
"Kazdağ Masifi KB Anadolu İçerisindeki MetaOfiyolitik Kayaların U-Pb Zirkon jeokronolojisi ve Rutil-Zirkon Termometresi", BAP Diğer, FBA-2016-702, Yönetici, 2017
"Tozlu Metaofiyolitinin (Kazdağ Masifi) jeokimyası ve tektonik önemi", BAP Diğer, FHD-2016-1086, Yönetici, 2017
"Sakarya Zonunda Yer Alan Jurasik Kumtaşlarının Petrografisi, Jeokimyası ve Kökeni", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-1319, Yönetici, 2019
"Menderes ve Alanya Masiflerindeki Bazik Metamagmatik ve Şistlerin Jeokimyası ve Jeokronolojisi: Gondvana’nın Kuzey Kenarının Neoproterozoyik Evrimindeki yerleri", TÜBITAK Projesi, 117Y346, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gönen (Balıkesir) batısında yeralan magmatik kayaların U-Pb zirkon jeokronolojisi", BAP Arastırma Projesi, FHD-2018-2453, Yönetici, 2019
"Kazdağı Metamorfik Kompleksi’ne (KB Anadolu) ait Meta-Magmatik Kayaların Lu-Hf-O İzotop Jeolojisi", TÜBITAK Projesi, 114Y110, Araştırmacı, 2018
"Gönen (Balıkesir) çevresinde yüzlek veren kumtaşlarının U-Pb detritik zirkon jeokronolojisi", BAP Diğer, FBA-2019-2868, Yönetici, Devam Ediyor
"Oligo-Miyosen Plütonları’nın (D Anadolu, Ağrı) Petrolojisi: Neo-Tetis’in Güney Kolu’nun Senozoyik Evrimine İlişkin Güncel Bulgular", TÜBITAK Projesi, 118Y514, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Geological Society of America, , Üye, 26.09.2013 - Devam Ediyor
Jeoloji Mühendisleri Odası, , Üye, 26.12.2003 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), Salzburg, Eylül 2018
EGU, , Nisan 2012
EGU, , Nisan 2011
Bilimsel Hakemlikler
Geochemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Chemie der Erde Geochemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Turkish Journal of Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Lithos, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Uluslararası katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 101
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 82
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Doktora sonrası araştırma, Tübitak, Kasım 2018
Doktora sonrası araştırma, TÜBİTAK, Nisan 2014
doktora araştırma bursu, Yök, Ocak 2010
Yurtdışı Bilimsel etkinliklere katılma, Tübitak, Eylül 2010
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Metamorfizma (Yüksek Basınç), Jeokimya, Jeokronoloji, Provenans
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Metamorphism (High Pressure), Geochemistry, Geochronology,Provenance
Research Areas :Metamorfik kayaların petrolojisi, metamorfizması ve jeokronolojisi ile ilgileniyorum. Özellikle eklojitlerin içerisinde bulunan rutil ve zirkon minerallerinin iz element jeokimyası ve rutildeki Zr içeriğine ve zirkondaki Ti içeriğine bağlı termometreler araştırma konusunu oluşturmaktadır. Son zamanlarda KB Anadolu'da Sakarya Zonu içerisinde yer alan Mesozoyik sedimanter kayalarının provenansı ve U-Pb detritik zirkon, rutil jeokronolojisi çalışılmaktadır.
Current Research Activities :

I'm interested in petrology, metamorphism and geochronology of metamorphic rocks. I especially focus on trace element geochemistry of rutile and zircon in eclogites and themometers of Zr-in-rutile and Ti-in-zircon.Recently, it has been investigated U-Pb detrital zircon, rutile geochronology of Mesozoic sedimentary rocks in the Sakarya Zone, NW Anatolia.

Temel Eserler
Şengün F., Yiğitbaş E., Tunç İ., "Geology And Tectonic Emplacement Of Eclogite And Blueschist, Biga Peninsula, Northwest Turkey", Turkish Journal of earth Sciences, vol.20, pp.273-285, 2011
Şengün F., "Zr-in-rutile thermometry of eclogites from the Karakaya Complex in NW Turkey: Implications for rutile growth during subduction zone metamorphism", CHEMİE DER ERDE-GEOCHEMİSTRY, vol.77, pp.95-104, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi