Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Örten Çiftlerden Örten Ötegezegenlere ", TÜBITAK Projesi, 113F353, Araştırmacı, 2017
"Bazı Algol Türü Çift Yıldızlarda Fotometrik ve Tyfsal Uygulamalar", BAP Y.Lisans, BAP-2011/14, Yönetici, 2012
"Çift Yıldızlarda Açısal Momentum ve Yörünge Evrimi", TÜBITAK Projesi, 111T224, Yönetici, 2014
"AstroÇOMÜ: Astronomi yaz bilim kampı (Bilim – Toplum Projesi)", TÜBITAK Projesi, 110B085, Proje Ekibinde Üye, 2010
"Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin Çok Yönlü İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T714, Araştırmacı, 2012
"O, B ve A Türü Yıldızlarda P Cygni Profilleri ", BAP Y.Lisans, BAP-2009/05, Yönetici, 2010
"Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 107T634, Araştırmacı, 2010
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Büyük Teleskop Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-BAP2007K120660, Araştırmacı, 2010
"Ayrık Örten Çift Yıldızlarının Kinematiği ve Yörünge Evrimleri", TÜBITAK Projesi, 106T688, Araştırmacı, 2009
"Aktif Kromosferli Çift Yıldızlar Kataloğu ", TÜBITAK Projesi, 104T508, Araştırmacı, 2007
"Uzun Dönemli RS CVn Çift Yıldızlarında Işıkkürenin ve Renkkürenin Aktivitesi", TÜBITAK Projesi, 105T083, Araştırmacı, 2008
"Algol Türü Çift Sistemlerde Kütle Aktarımı", BAP Arastırma Projesi, BAP-2002/33, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi