Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. GÜLTEN GÜMÜŞTEKİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : İşletme
Ana Bilm Dalı : Yönetim ve Organizasyon
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1479
+90 286 2180018 | Dahili : 2859
E Posta Adresi : ggumustekincomu.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : 214/208
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SBE, İşletme Yönetim ve Organizasyon ABD, 1993-1997
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SBE, İşletme Yönetim ve Organizasyon ABD, 1989-1991
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İşletme, 1984-1988
Yaptığı Tezler
Doktora, "İşletmenin Örgütsel Etkinliğini Artırmada Yönetim Bilgi Sistemleri ve Özel Kesim İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SBE İşletme Yönetim ve Organizasyon ABD Aralık, 1997.
Yüksek Lisans, "Savunma Amaçlı Rekabetin Stratejik Yönetimi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SBE İşletrme Yönetim ve Organizasyon ABD Temmuz, 1991.
Araştırma Alanları
Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Yönetim
Kurumsal Yönetim
Yönetim Bilgi Sistemleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Stratejik Yönetim
Kurumsal Yönetişim
Örgütsel Davranış
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Management
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Prof.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2013 - 2016
Doç.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2009 - 2013
Yrd.Doç.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2004 - 2007
Yrd.Doç.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 1998 - 2004
Ögr.Gör., BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Erdek MYO, 1995 - 1997
Ögr.Gör., BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Edremit MYO, 1994 - 1995
Ögr.Gör., CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Salihli MYO, 1994 - 1994
Arş.Gör., ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 1992 - 1994
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik, 02.01.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, 03.05.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, 03.05.2016 - Devam Ediyor
ÜAK Üyesi, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ , , 10.05.2015 - 30.09.2015
Dekan, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF, İşletme, 24.03.2014 - 15.10.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SBE, İşletme, 24.03.2014 - 15.10.2015
Bölüm Başkanı, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF, İşletme, 24.03.2014 - 15.10.2015
BAP Komisyon Üyesi, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İİBF, İşletme, 10.03.2008 - 07.04.2011
MYO Müdürü, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya MYO, Kütahya MYO, 12.02.2008 - 07.04.2011
Dekan Yardımcısı, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İİBF, İşletme, 05.12.2005 - 12.02.2008
Bölüm Başkanı, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İİBF, İşletme, 10.01.1999 - 15.12.2003
Dekan Yardımcısı, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 10.01.1998 - 15.12.2003
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Alamur, "Olgun Örgütlerde İç Girişimciliğin Canlandırılmasında Örgütsel Zekanın Rolü", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SBE İşletme, Ocak, 2016.
Doktora, E.Aksoy, "İşyerlerinde Makyavelizm ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Kütahya ili Banka Personeli Üzerine Bir uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SBE İşletme, Nisan, 2016.
Doktora, M.Çalışkan, "Yönetim Kurulu Yapısının Etkinlik, Strateji Kurma ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Anadolu 500 Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü/ Yönetim ve Organizasyon ABD, Aralık, 2015.
Doktora, B.Ekinci, "Vekalet Teorisi Bağlamındaki Kayırmacılığın Vekalet Maliyetleri ile İlişkisi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü/ Yönetim ve Organizasyon ABD, Haziran, 2014.
Doktora, B.Şenel, "Teknoloji Kabulü’nün Sanal Organizasyon Kullanıcılarının Algıladıkları E-Hizmet Kalitesine Etkisi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, E.Yörü, "İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa ve İş Gücü Devir Hızına Etkisi: İşletmede İsg Uygulaması ve Risk Analizi", TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, F.Altındiş, "Aile İşletmelerinde Liderliğin Kurumsallaşmaya Etkileri: Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Yaşıt, "İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Personel Güçlendirme Arasındaki Etkileşim: Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kır, "Örgütsel Değişim ve Öğrenen Örgütler Arasındaki İlişkinin Ölçülmesine Yönelik Bir Otel İşletmesinde Araştırma", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, M.Güler, "Örgüt Kültürünün Kadın Çalışanların Örgütsel Bağlılığına ve Performansına Etkisi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, M.Kantaş Sarıoğlu, "Örgüt Kültüründe Hofstede Modeli ile Öğrenen Organizasyon Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Terzi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi; Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki İşletmelere Yönelik Araştırma", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, S.Yağcı, "Performans Değerleme Sisteminin İşe Bağlılığa Etkisi: Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, B.Öztaban, "İşletmelerde Mobbingin Örgütsel Stresle İlişkisi ve Bir Özel Banka Çalışanları Arasında Uygulaması", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, G.Müezzinoğlu, "Örgüt Kültürü ile Katılmalı Yönetimin Etkileşimi ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Mart, 2012.
Yüksek Lisans, A.Gümüş, "Özelleştirmenin Verimlilik Üzerine Etkisi Kütahya Azot Fabrikası Örneği", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, E.Yüce, "Aile İşletmelerinde Yönetsel Liderliğin İşgörenlerin Motivasyonu Üzerine Etkileri: Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Yönetim ve Organizasyon, Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, M.Eldiven, "Örgüt Geliştirme Tekniklerinin Verimliliği Artırmaya Etkisi: Kütahya Şeker Fabrikasında Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, A.Kaynak, "Stratejik Liderliğin Performans Değerleme Üzerindeki Etkileri ve Kütahya İli Ortaöğretim Kurumlarına Ait Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, M.Gülenç, "Yönetim Bilgi Sistemlerinin, Yönetimin Etkinliği ve Verimliliğine Etkisi (E-Okul Örneği)", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Akgün, "Örgütsel Stresin Çalışan Kadınların Verimliliğine Etkisi: Seramik Sektöründe Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Nisan, 2010.
Yüksek Lisans, Y.Akgül, "Elektronik Ticaret Sitelerinde Hizmet Kalitesi ile Müşteri Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, D.Gültekin, "Örgütsel Kariyer Planlama ve İş Tatmini Etkileşimi ve Altın Çini İşletmesinde Bir Araştırma", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, D.Yıldız, "Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulamalarını İşletme Performansına Etkileri ve Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, N.Doğan, "Aile işletmelerinde Kriz yönetimi ve Kütahya İlinde bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, F.Yılmaz, "360 Derece performans değerleme sisteminin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Koçak, "İşletmelerde Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Örgüt Kültürüne Etkisi Bir İşletme Örneği", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, A.Karakaş, "Etkin Takım Yönetimi ve Etkin Liderlik Arasındaki İlişkinin Kamu ve Özel Sektör Bankalarında Ampirik Olarak İncelenmesi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, C.Doğan, "Büro Ortamlarındaki Fiziksel Çevre Koşullarının Çalışma Performansına Etkilerinin Kamu ve Özel Sektör Bürolarında Ampirik Olarak İncelenmesi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, M.Gültekin, "Özel Tiyatro İşletmelerinde Devlet Desteğinin Etkisi: İstanbul Örneği", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Temur, "Psikolojik Şiddet Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi; Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Örneği", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, T.Akşehirli, "Toplam Kalite Yönetiminin Örgüt Kültürüne Etkilerinin İncelenmesi: Bozüyük Süt Gıda Tic. San. Ltd. Şti.’de Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, E.Gedikbey, "Toplam Kalite Yönetiminde Performans Değerlendirmesinin İş Tatminine Etkileri: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, U.Işık, "TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Çalışan Verimliliği ve Kurumsal Performans Üzerine Etkisi: Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Uygulaması", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletme / Yönetim ve Organizasyon, Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Yılmaz, "Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Etkisi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ç.Oğuz, "Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Örgütsel Değişim Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, D.Koca, "EFQM Mükemmellik Modelinin Örgütsel Performansa Etkisi Üzerine Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, U.Pehlivan, "Atipik İstihdamda Örgüt İklimi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Tuta, "Yönetime Katılmada Öneri Sistemleriyle İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Bir Örgütteki Uygulaması", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Şubat, 2008.
Yüksek Lisans, F.Gültekin, "Stres Kaynakları ile Kariyer Yönetiminin Etkileşimi: Borsa Aracı Kurumları Üzerine Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, O.Ulaş, "Toplam Kalite Yönetiminin Motivasyona Etkisi ve Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon, Kasım, 2008.
Yüksek Lisans, Ş.Sav, "Toplam Kalite Yönetiminde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi ve Eskişehir Yunusemre Yurt Müdürlüğü’nde Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, A.Gezici, "Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Özel Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik ve Bir Uygulama", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, A.Dindaroğlu, "Örgütsel İletişimin Etkinliğinin Katılmalı Yönetim Faaliyetlerine Etkisi ve Tavşanlı İlçesi Mermer Sektörü Uygulaması", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, B.Noyan, "Performans Yönetim Sürecinde İşgören Eğitim ve Geliştirme Planları: işgören Memnuniyet Uygulaması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasdyon, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, B.Kök, "İnsan Kaynakları Yönetim işlevlerinin Stratejik Planlaması ve TCDD İşletmesi’ne Yönelik Bir Model Önerisi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, C.Emet, "Personelin Güçlendirme Algıları ve Örgütsel Kültür Arasındaki İlişkinin Bankacılık Sektöründe Ampirik Olarak İncelenmesi", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletme / Yönetim ve Organizasyon, Ekim, 2006.
Yüksek Lisans, A.Öztemiz, "Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Mart, 2004.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gümüştekin G., Şenel B., Şenel M., "Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekâlarının Tükenmişliklerine Etkisi", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, pp.1-19, 2013 (Link)
Gümüştekin G., Duran C., Büber H., "Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Makine Programı Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.8, pp.33-56, 2013 (Link)
Gümüştekin G., Şenel B., Şenel M., "Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Etkisi", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, pp.1-20, 2013 (Link)
Gümüştekin G., Mercan N., Oyur E., Alamur B., "Bilgi Toplumunda Bilgi İşçisi ve Öğrenen Örgütler", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.5, no.1, ss.279-289, 2013 (Link)
Gümüştekin G., Şenel B., Şenel M. , "Türkiye Cumhuriyeti İlk Fabrikasının Kurum İmajı Analizi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.45-52, 2012 (Link)
Gümüştekin G., Şenel B., Şenel M., "E-Hizmet Kalitesine Göre Sanal Alış Veriş Sitelerinin Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.85-100, 2012 (Link)
Gümüştekin G., Şenel M. , Şenel B. , Asa Y., "The Evaluation of Job Satisfaction via Topsis Method: A Research in the District Birth Registration Offices of İzmir", Journal of Knowledge and Human Resource Management, vol.4, pp.40-56, 2012 (Link)
Gümüştekin G., Şenel B., Şenel M., "Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, pp.1-17, 2012 (Link)
Gümüştekin G., Ergun Özler D., Yılmaz F., "360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Business and Economics Research Journal, vol.1, pp.1-20, 2010 (Link)
Gümüştekin G., Gültekin F., "Stres Kaynakları İle Kariyer Yönetimi Etkileşimi: Borsa Aracı Kurum Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, pp.1-21, 2010 (Link)
Gümüştekin G., Gültekin F., "Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.147-157, 2009
Gümüştekin G., Emet C., "Güçlendirme Algılarında Değişimin Örgütsel Kültür ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.90-116, 2007
Gümüştekin G., Özler H., Ergun Özler D., "Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişme Evreleri ve Kurumsallaşma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.437-450, 2007
Gümüştekin G., Ergun Özler D., Özler H., "Örgütlerde Etkileşim Mekanizmaları Kapsamında Bilgi Paylaşımı ve Ödüllendirme İlişkisi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.137-151, 2006 (Link)
Gümüştekin G., Arslan D.A., "The Turkish Power Elite", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.141-152, 2005 (Link)
Gümüştekin G., "KOBİ Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Kütahya Seramik Sanayi Örneği", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.6, ss.71-93, 2005 (Link)
Gümüştekin G., Öztemiz A.B., "Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.271-288, 2005 (Link)
Gümüştekin G., Arslan D.A., "Tek Partili Dönem ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.2, pp.1-11, 2004
Gümüştekin G., "Organizasyonlarda Ölçek Küçültme ve Ölçek Küçültme Çalışmalarında Önem Taşıyan Unsurlar", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.245-257, 2004 (Link)
Gümüştekin G., "İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.125-141, 2004 (Link)
Gümüştekin G., Öztemiz A.B., "Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.61-85, 2004 (Link)
Gümüştekin G., Arslan D.A., "Educational Backgrounds Of Contemporary Turkish Elites", International Journal of Human Sciences, vol.1, no.1, pp.1-21, 2004 (Link)
Gümüştekin G., "Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.201-212, 2004 (Link)
Gümüştekin G., Yörük N., "Aracı Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar mıdır?", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.189-202, 2002 (Link)
Gümüştekin G., Özalp İ., Öcal H., "Çok Uluslu İşletmelerin Organizasyon Yapıları ve Tusaş Uçak Motorları Sanayi AŞ Örneği", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-24, 1993
Gümüştekin G., Öcal H., Özalp İ., "Organizasyonda Durumsallık Yaklaşımı Açısından Liderlik: Liderliğin Fred E. Fiedler Teorisindeki Liderlik Tarzlarına Göre Belirlenmesi ve Eskişehir Bölgesinde Seçilen Büyük Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.161-205, 1992
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gümüştekin G., Kanten P., Kanten S., "D Tipi Kişilik Özelliğinin Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İstismarcı Yönetim Tarzının Rolü", 25. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Başkent Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.605-615
Gümüştekin G., Büyük Ö., "Reverse Innovation: Can Innovation Flow From From Turkey to Development Countries?", 1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 1-5 Kasım 2017, pp.200-210
Gümüştekin G., Büyük Ö., "Reverse Innovation in Developing Countries: The Case of Turkey ", XIV. EuropeanConference on Social and Behavioral Science, ODESSA, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, pp.200-210
Gümüştekin G., Alamur B., "Çalışanların İç Girişimcilik Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi; Bankacılık Sektörü Örneği", 8. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ- ICE 2017, BALIKESİR, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2017, pp.200-210
Gümüştekin G., Kanten P., Kanten S., "A Conceptual Review on Type A, B, C and D Personalities", 2. International Conference on Scientific Coorperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, SELANİK, YUNANISTAN, 6-8 Eylül 2017, pp.200-210
Gümüştekin G., Büyük Ö., "Organizational Behavior and Socio-Biological Approach", 1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 1-5 Kasım 2017, pp.200-210
Gümüştekin G., Akdeniz B., Yörü E.S., "İş Güvenliği Bir Kültür Müdür? Ölüm Kader Midir?: Örgüt Kültürünün Güvenlik Kültürü Üzerine Etkileri Teorik Bir İlk Adım", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2016, ss.715-720 (Link)
Gümüştekin G., Kanten P., Kanten S., "ZEHİRLEYİCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SABOTAJ DAVRANIŞLARINA ETKİSİNDE OTANTİK LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", 4.Örgütsel Davranış Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.111-120
Gümüştekin G., Büber H., Çalışkan M., Kurt M., "Yönetim Kurulu Yapısının Kurul Etkinliği ve İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Anadolu 500 Üzerinde Bir Araştırma", 15. İŞLETMECİLİK KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.702-719 (Link)
Gümüştekin G., Mercan N., Kırmızı İ., "Farklılık İklimi Algısı ve Gelişime Açıklık Arasındaki İlişki Üzerine Eğitim Sektöründe Bir Araştırma", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2016, ss.1-1
Gümüştekin G., Büber H., Çalışkan M., Kurt M., "Yönetim Kurulu Yapısının Kurul Etkinliği ve İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Anadolu 500 Üzerinde Bir Araştırma", 15. İŞLETMECİLİK KONGRESİ, “Sürdürülebilir Küresel Rekabet Avantajında Öne Çıkan Farklı, Etik, Akıllı İş ve Stratejiler”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.702-719 (Link)
Gümüştekin G., Kırmızı İ., Mercan N., "Farklılık İklimi Algısı ve Gelişime Açıklık Arasındaki İlişki Üzerine Eğitim Sektöründe Bir Araştırma", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.1-1
Gümüştekin G., Akdeniz B., "Should the ‘Grumpy’ Cynical Stay or Leave?: An Empirical Study on the Relationship of Organizational Cynicism and Job Satisfaction", VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2015, pp.1-1 (Link)
Gümüştekin G., Akdeniz B., Akdeniz F., "The Culture Industry and Turkey", VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2015, pp.1-1 (Link)
Gümüştekin G., Alamur B., Demirci K., Mercan N., Tiryaki S., "The Interaction of Cultural Differences, Machiavellianism and Mobbing in Globalization Process", , International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS’13), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013, no.135, pp.1-1
Gümüştekin G., Öcal H., Çağ Aydın A. , "Yöneticilerin Otantik Liderlik Düzeylerinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.276-281
Gümüştekin G., Şenel B., Şenel M., "The Effect of E-Service Quality on Technology Acceptance", Proceedings of Intellectbase International Consortium, International Handbook of Academic Research and Teaching, Las Vegas, ABD, 15-17 Kasım 2011, vol.20, pp.1-1
Gümüştekin G., Duran C., Büber H., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ve Aldıkları Eğitimin Girişimciliğe Katkılarının Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Makine Programı Örneği", 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS 2011, AYDIN, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2011, pp.1-1
Gümüştekin G., "The Project Sample Which Provides Personal Development’s Sustainability In Lifelong Learning", 2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 8-9 Haziran 2010, pp.1-1 (Link)
Gümüştekin G., Taşkın E., Koca D., "An Implementation on the Effect of Organizational Performance to EFQM Excellence Model at Eskisehir Maternity and Child Illnesses Hospital", 1st International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 9-10 Haziran 2009, pp.1-1
Gümüştekin G., "Mesleki Eğitim ve Öğretimin Avrupa Boyutu Mesleki Eğitimin Çekiciliği", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 2009, pp.1-1
Gümüştekin G., Şener H.Y., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Küresel Sosyal Vatandaşlık İçin Turquality Programı", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 2009, pp.1-1
Gümüştekin G., Arslan D.A., Arslanel M.N., "Mersin’de Kentsel Katılım", Mersin Sempozyumu 2008, İÇEL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.1-1
Gümüştekin G., Atalay Giderler C., Demirci K., "The Role Of Team Management In The Failure Of Quality Control Circles: An Empiricial Study", First International Conference on Management and Economics, Tirana, ARNAVUTLUK, 28-20 Mart 2008, pp.159-172
Gümüştekin G., Öcal H., Ağca V., "Endüstri Yapısı, Örgüt Kültürü ve Performans İlişkisi", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.1-1
Gümüştekin G., Dil M., "Vekalet Teorisinin Aile İşletmelerine Katkıları ve Model Önerisi", 3. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2008, ss.301-312 (Link)
Gümüştekin G., Kayabaşı A., Dindaroğlu A.K., "KOBİ'lerde Örgütsel İletişimin Etkinliğinin Katılmalı Yönetim Faaliyetlerine Etkisi ve Tavşanlı İlçesi Mermer Sektörü Uygulaması", 4. Kobiler ve Verimlilik Kongresi “Küresel Rekabette KOBİ’lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2007, ss.571-579 (Link)
Gümüştekin G., Sevim Ş., Çetin N., "As a Taxation Problem Transfer Pricing at Multinational Enterprises Türkiye in EU Process", Dumlupinar University International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Türkiye Within The EU Negotiation, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2006, pp.1-1
Gümüştekin G., Adsan E., "Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma", 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2006, ss.219-235
Gümüştekin G., Ergun Özler D., Özler H., "Aile İşletmelerinde Nepotizme Kuramsal Bir Bakış", 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2006, ss.271-279
Gümüştekin G., Adsan E., "Halka Açık İşletmelerde Aile Anayasası ve Aile Meclisi Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma", 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2006, ss.178-190
Gümüştekin G., Akdeniz B., Yörü E.S., "İş Güvenliği Bir Kültür Müdür? Ölüm Kader Midir?: Örgüt Kültürünün Güvenlik Kültürü Üzerine Etkileri Teorik Bir İlk Adım", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2005, ss.715-720 (Link)
Gümüştekin G., Adsan E., "Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kütahya İli Aile İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma", IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, ss.1-1
Gümüştekin G., Ergun Özler D., Özler H., "Organizasyonlarda Etkileşim Mekanizmaları ile Bilgi Paylaşımı İlişkisi ve Bilgi Paylaşımını Artırmaya Yönelik Bir Ödüllendirme Modeli", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2004, ss.133-140
Gümüştekin G., "Aile İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Tokat İli Aile İşletmelerinde Uygulama", 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2004, ss.521-533
Gümüştekin G., "İşletmelerde Örgütsel ve Yönetsel Etkinliğin Ölçülmesine İlişkin Bir Uygulama", 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 1999, ss.23-29
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gümüştekin G., "Stratejilerin Uygulanması", Örgütlerde Stratejik Yönetim, Ali AKDEMİR, Ed., Orion Kitabevi, Ankara, ss.298-329, 2016
Gümüştekin G., Akdeniz B., "Should the ‘Grumpy’ Cynical Stay or Leave?: An Empirical Study on the Relationship of Organizational Cynicism and Job Satisfaction", in: Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay et al., Eds., Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.405-418, 2015
Gümüştekin G., İpçioğlu İ., Ed., "Stratejik Yönetim", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2014
Gümüştekin G., Demirci K., Ergun Özler D., Atalay Giderler C., Ed., "21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı", Nobel Yayın Dağıtım, KÜTAHYA, 2013
Gümüştekin G., "Aile İşletmelerinin Yönetimi", Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN , Ed., Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.138-156, 2013
Gümüştekin G., "Küçük İşletmelerde Planlama", Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN , Ed., Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.50-69, 2013
Gümüştekin G., "Küçük İşletmelerde Planlama", Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil Ulukan, Ed., Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.50-69, 2013
Gümüştekin G., "Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim", Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN , Ed., Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.118-137, 2013
Gümüştekin G., "Çağdaş İşletmelerde Güncel Konular", Çeviri, Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2013
Gümüştekin G., "Bina ve Site Yöneticiliği", anadolu Üniversite Yayınları, ESKİŞEHİR, 2013
Gümüştekin G., "Stratejilerin Uygulanması", Stratejik Yönetim, Ali AKDEMİR, İ. Cemil ULUKAN , Ed., Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.128-149, 2012
Gümüştekin G., "Personel Güçlendirme", Örgütsel Davranış Güncel Konular, Derya ERGUN ÖZLER, Ed., Ekin Yayınevi, Ankara, ss.133-161, 2010
Gümüştekin G., Şekerci H., Yıldız F., "Kuyumculuk Anlayışında Küresel Değişim" Sempozyum Bildirileri Kitabı", Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu, ESKİŞEHİR, 2010 (Link)
Gümüştekin G., "Bireyden Profesyonele Kariyere İlk Adım", Ekin Yayınevi, ANKARA, 2008
Gümüştekin G., "İşletmecilik Kuram ve Uygulama", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2008
Gümüştekin G., "Tokat Özel Kesim Sanayi İşletmelerinde Yönetici Profili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, TOKAT, 2001
Gümüştekin G., "Genel İşletme I", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, TOKAT, 1999
Gümüştekin G., "İşletmelerin Örgütsel Etkinliğini Artırmada Yönetim Bilgi Sistemleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, TOKAT, 1998
Diğer Yayınlar
Gümüştekin G., "Aile İşletmeleri ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmada Yaşadıkları Sıkıntılar", Diger, ss.6, 2013
Gümüştekin G., "Değişim Yönetimi ve Değişim Mühendisliği ", Diger, ss.12, 2001
Gümüştekin G., "İnsan Kaynağının Eğitimiyle Sağlanan Rekabet Gücü ve Verimlilik ", Diger, ss.7, 2001
Gümüştekin G., "Toplam Kalite Yönetimi", Diger, ss.26, 2000
Gümüştekin G., "Zaman Yönetimi", Diger, ss.25, 2000
Gümüştekin G., "İşletme Kulübüne Hoşgeldiniz", Diger, ss.4, 1999
Gümüştekin G., "Yönetim ve İnsan Kaynağı", Diger, ss.5, 1998
Gümüştekin G., "İyi Bir Yöneltme Düzeni Astlara 'Hata Yapma Hakkı'nı Tanır", Diger, ss.4, 1998
Gümüştekin G., "Yönetici Kimdir?", Diger, ss.5, 1998
Gümüştekin G., "İşletmede Yöneticinin 'Takım Ruhunu' Gerçekleştirmesi ", Diger, ss.5, 1998
Gümüştekin G., "Başlarken", Diger, ss.4, 1998
Gümüştekin G., "İşletmede Yöneticinin Üstlendiği Roller", Diger, ss.7, 1998
Gümüştekin G., "İşletme Yönetiminde Karar Alma", Diger, ss.4, 1998
Gümüştekin G., "Liderlik", Diger, ss.6, 1998
Gümüştekin G., "Yöneticilerin Yetkilerini Devredebilmesi", Diger, ss.5, 1998
Gümüştekin G., "Yetki ve Sorumlulukta Eşitlik", Diger, ss.6, 1998
Gümüştekin G., "Yöneticilerde Bulunması Gereken Nitelikler", Diger, ss.5, 1998
Desteklenen Projeler
"Telkari Çalışma Grupları Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, P9, Koordinatör, 2010
"Gayrimenkul Sektöründe Danışmanlık Uygulamaları ve Uygulama Örnekleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, P3, Koordinatör, 2009
"Karayolu Yolcu Taşımacılığında Verimlilik ve Enerjinin Verimli Kullanım Politikalarının İncelenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, P4, Koordinatör, 2009
"Mesleki Eğitimde Avrupa Boyutu", AB Destekli Diğer Projeler, P2, Yönetici, 2008
"Mesleki Eğitimde İnformal Eğitimi Geliştirme LDV Ortaklık Projesi ", AB Destekli Diğer Projeler, P6, Koordinatör, 2010
"El Sanatlarının Gelişiminde Mesleki Eğitimin Rolü", AB Destekli Diğer Projeler, P8, Koordinatör, 2010
"Mesleki Eğitimde Uygulama ve Uygulama Örnekleri", AB Destekli Diğer Projeler, P5, Koordinatör, 2010
"DPÜSEM ve K.M.Y.O ile ortak Telkari Çalışma Grupları Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, P9, Koordinatör, 2010
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Bilişim Derneği Üyeliği , , Üye, 01.01.1997 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Uşak Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Türk İdare Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2005
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, Dergide Hakemlik, Ocak 2005
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2005
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2004
International Journal of Human Sciences , Dergide Hakemlik, Ocak 2004
Etkinlik Organizasyonu
DPÜSEM ve K.M.Y.O ile ortak telkari ve çini üzerine uluslararası kurslar, Organizatör, , TÜRKIYE, Ocak 2010
Ödüller ve Burslar
Gümüştekin G, "Rehber Ağabey – Abla” Projesi, Dünya Bankası, Mayıs 2005
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi