Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi , 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2017
VERDİĞİ DERSLER
Plant Biology, Lisans, 2017-2018
Biology I, Lisans, 2017-2018
Epigenetic, Lisans, 2017-2018
Moleküler Genetik, Lisans, 2016-2017
Biyoteknoloji, Lisans, 2016-2017
Epigenetik, Yüksek Lisans, 2016-2017
Moleküler Biyolojide Kullanılan Temel Laboratuvar Teknikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bioinformatik Uygulamalar, Yüksek Lisans, 2016-2017
Biyoinformatik, Lisans, 2016-2017
Bitki Gelişimini Kontrol Eden Genetik Mekanizmalar, Doktora, 2013-2014
Rekombinant DNA Teknikleri, Lisans, 2013-2014
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknoloji, Yüksek Lisans, 2012-2013
İşlevsel Genomik ve Proteomikler, Doktora, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Sezer, "ZEYTİN TOCOPHEROL BİYOSENTEZİNDE ROL ALAN GENLERİN KARAKTERİZASYONU", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, K.Hürkan, "Yakın İlişkili N. ustulata ve N. tridentata Türlerinin Filocoğrafik Yapısının İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Güneş, "APOMİKT VE SEKSÜEL BOECHERA TÜRLERİNDE DNA METİLTRANSFERAZ GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, D.Türe, "Arabidopsis thaliana türünde Çeltik OSG1 Geni Benzerlerinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Özbilen, "Seksüel ve Apomikt Boechera Türlerinde Parental Etiketli Bazı Genlerin Moleküler Karekterizasyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, E.Polat, "ARABİDOPSİS THALİANA HEYN. (L) TÜRÜNDE Beta-1,3- GLUKANAZ KODLAYAN BAZI GENLERİN FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, F.Sezer, "Apomikt Boechera holboellii (Hornem.) Á.Löve & D.Löve Türünde DYAD Gen Ortoloğunun Karekterizasyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, H.Çam, "APOMİKT BOECHERA HOLBOELLİİ (HORNEM.) Á.LÖVE & D.LÖVE ANTER GELİŞİMİNE KATILAN BAZI GEN İFADELERİNİN BELİRLENMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Demirgan, "ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. KALLAZ KOMPONENTİ ß-1,3-GLUCANASE’IN TANIMLANMASI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, S.Yilmaz, "DOĞAL APOMİKT ARABIS TÜRLERİNDEN FIS GENİNİN FERTILIZATION INDEPENDENT SEED) KARAKTERİZASYONU", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, NURŞEN ÇÖRDÜK, Temmuz, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, RAMAZAN KARAKAYA, Haziran, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, GÜLÇİN ULAŞ, Ocak, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, GÖRKEM DÜLGER, Ocak, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SEFER DEMİRBAŞ, Şubat, 2011
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, KAAN HÜRKAN, Haziran, 2011
Tez Savunma, ÖZNUR TANRIVERDİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÖZNUR TANRIVERDİ, Şubat, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi