Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altay M., "Dikilitaş, K. & Altay, M. Acquisition Sequence Of Four Categories Of Non-Generic Use Of The English Definite Article 'The' By Turkish Speakers. ", Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), cilt.5, ss.183-198, 2011 (Link)
Altay M., "Erten, İ.H. & Altay,M. The Effects Of Task-Based Group Activities On Students’ Collaborative Behaviours In Efl Speaking Classes (İngilizce Konuşma Sınıflarında Yürütülen Görev Temelli Grup Çalışmalarının Öğrencilerin Kubaşık Davranışlarına Etkileri). ", Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama), cilt.5, ss.33-52, 2009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi