Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. MEHMET ŞAHİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : Maliye
Ana Bilm Dalı : Mali İktisat
Sabit Telefon : +90 286 3358738 | Dahili : 1143
E Posta Adresi : mehmetsahincomu.edu.tr | sahins1967gmail.com
Mobil Telefon : +90 +905554770066
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/mehmetsahin/
Ofis : BİGA İ.İ.B.F.
Posta Adresi : Eseenler Mah. Koza Sokak Koza Sitesi B Blok 16/9 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat, 1994-1998
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Maliye, 1992-1994
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Kütahya İ.İ.B.F., İşletme, 1986-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Uluslararası ekonomik kuruluşların küreselleşme sürecindeki rolü (Türkiye örneği) ", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, "Bölgesel dengesizlikleri giderici maliye politikaları ve Türkiye uygulamaları ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ağustos, 1994.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Mali İktisat
Maliye Teorisi
Bütçe ve Mali Planlama
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Maliye
Mali İktisat
Maliye Kuramı
Bütçe ve Mali Planlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F., 2009 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F., 2002 - 2009
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F., 1998 - 2002
Arş.Gör., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Kütahya İ.İ.B.F., 1994 - 1998
Mesleki ve İdari Deneyimler
Rektör Danışmanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK, , 13.08.2007 - 18.03.2011
Enstitü Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 07.06.2004 - 06.08.2007
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 10.03.2003 - 07.06.2004
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale MYO, İktisadi ve İdari Programlar, 03.03.2003 - 08.09.2003
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İ.İ.B.F., , 05.01.2003 - 03.03.2003
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İ.İ.B.F., Maliye, 17.07.2002 - 17.07.2011
MYO Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga MYO, , 04.09.2001 - 05.02.2002
Verdiği Dersler
Eğitim Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, Lisans, 2015-2016
Stratejik Maliye Politikası, Yüksek Lisans, 2015-2016
STK Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Maliye Politikası, Lisans, 2015-2016
Kamu Bütçe Sisteminin Analizi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Maliye Politikası, Lisans, 2014-2015
Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, S.Aşan, "ÖZELLEŞTİRME MALİ ALAN İLİŞKİSİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, G.Aydin, "Yerel kamu hizmetlerinde kamu özel sektör ortaklıkları: Çanakkale Belediyesi örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, L.Gürses, "Kamusal mal olarak içme suyu tedarikinde alternatif yöntemler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Uysal, "Türkiye'de mali disiplinin uzun dönem makroekonomik etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, H.Görkem, "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında cezaevi hizmetlerinin özelleştirilmesi ve Türkiye`de uygulanabilirliği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, E.Esen Akarsu, "Yapısal uyum sürecinde Türkiye'de kamu gelir-gider kompozisyonundaki değişiklikler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Elver, "Türkiye-Uluslararası Para Fonu ilişkileri bağlamında mali egemenlik", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, M.Şentürk, "Türkiye'de kamu harcamaları ve iç borç ilişkisi: 1980-2003", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, Ç.Özenç, "Kamu harcamalarının makro ekonomik performans üzerine etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Manap, "Küreselleşme sürecinin para ve maliye politikalarına etkileri ve Türkiye", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uysal Şahin Ö., Şahin M., "Public Privat Parnterships in Urban Regeneration: The Case of Turkey", International Journal of Business & Management , vol.4, pp.237-243, 2016
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "The Nature and Future of the Relation Between Neoliberalism and Non-Governmental Organizations", International Journal of Business and Management Invention, vol.5, pp.104-109, 2016 (Link)
Şahin M., Aşan S., "KÜRESEL KRİZİN OECD ÜLKELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ ", Journal of Life Economics, vol.2, pp.27-46, 2015 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., "Arap Baharı’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, pp.171-187, 2014 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., Kuru E., "Türkiye Turizm Politikasının Shift-Share Analiz", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, vol.32, pp.95-122, 2012 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., Berksoy T., "Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıklar", Bankacılar, cilt.23, ss.77-98, 2012 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., "Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme", Maliye Dergisi, pp.155-174, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Şahin M., Uysal Ö., "Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi", Maliye Dergisi, pp.111-138, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Şahin M., Uysal Ö., "The Sensitivity of the Taxes as Fiscal Stabilizers for Economic Crises in Turkey", . OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIE, vol.XI, pp.2247-2252, 2011 (Link)
Şahin M., Özenç Ç., "Vergi Kültürünün Oluşumunu Etrkileyen Faktörler", YAKLAŞIM DERGİSİ, cilt.16, ss.216-221, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Türkiye'de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler", Yaklaşım Dergisi, cilt.16, ss.251-255, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.45, ss.87-98, 2008
Şahin M., Uysal Ö., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma", Maliye Dergisi, pp.1-13, 2007 (Link)
Şahin M., Özenç Ç., "Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri", YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, ss.177-200, 2007
Görkem H., Şahin M., "Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.19-29, 2007
Şahin M., Akdemir A., "Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Sınıflandırılması", Maliye Dergisi, pp.1-24, 2006
Şahin M., "Küreselleş(tir)me Projesi Olarak Futbol", İktisat Dergisi, ss.68-74, 2005
Şahin M., Deniz F., "Küreselleşme Kısıtı Altında Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Ekonomi Yönetim", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.23-29, 2005 (Link)
Şahin M., Sönmezler G., "The Effects of Adjustment Policies on Labour Markets as Globalization Process", Acta Academica Karviniensia, pp.204-213, 2005
Şahin M., "Küreselleşme Kaynaklı Yoksulluk ve Yolsuzluk", Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), ss.124-134, 2005
Şahin M., "İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet", Çimento İşveren, cilt.19, ss.17-26, 2005
Şahin M., Gümüş M., "Globalization, Culture and Tourism", Journal of Naval Science and Engineering, vol.2, pp.171-182, 2004 (Link)
Şahin M., Dönmez Kara C.Ö., "Vakıf ve Derneklerin Vergilendirilmesi ve Denetimi", E-Yaklaşım, ss.1-13, 2004
Şahin M., "Kamu Borçlanması, Ahlaki Riziko ve Politik Yozlaşma", Vergi Dünyası, cilt.23, ss.152-161, 2004
Şahin M., "Challenges and Threats of Globalization for Developing Countries", Journal of Naval Science and Engineering, vol.1, pp.105-113, 2003
Şahin M., Gümüş M., "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Açısından Küreselleşmenin Fırsat ve Tehditleri", Mülkiye, cilt.: XXVII, ss.117-134, 2003
Şahin M., Aksu M., "Sürdürülebilir Kalkınmada Turizmin Yeri ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Hareketleri’", Standard, cilt.42, ss.80-86, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şahin M., , "Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari", ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.774-777 (Link)
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "KAMU HİZMETİ 4.0 DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN GELECEĞİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?", Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, vol.3, pp.806-810
Uysal Şahin Ö., Şahin M., "Vatandaş Odaklı Belediyecilik Uygulamaları: Kepez (Çanakkale) Belediyesi Örneği", 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, cilt.1, ss.89-89
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Yaratıcı Yukım Olarak Alışveriş Merkezleri", 2. Uluslararası Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Konferansı, , , vol.1, pp.166-168
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları", Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, ROMANYA, 16-18 Kasım 2017, pp.181-204
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "BIG DATA'NIN EKONOMİK VE MALİ YÖNETİME OLASI ETKİLERİ ", Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Uluslararası Konferansı ve Sergisi, Piriştine, KOSOVA, 18-20 Ekim 2017, pp.95-95
Şahin M., Yildirim B., "DERNEK YÖNETİCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞU ALGISI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ", International Rating Academy Congress: QUEST FOR BEAUTY IN SCINECE,CULTURE AND ARTS, çanakkale, TÜRKIYE, , pp.603-603
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Big Data’nın Ekonomik ve Mali Yönetime Olası Etkileri", Uluslararası Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar, ,
Şahin M., "ÇOK BOYUTLU MALİ FARKINDALIK", International Conference On Awareness:Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, krakow, POLONYA, , pp.292-292
Akdemir A., Yildirim İ. , Dardeniz A., Sümer A., Şahin M., Kaya İ., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bağ projesi", . Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.726-726
Şahin M., "The Rise and Future of Non-Governmental Organisations As An Actor of Public Economy ", World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, vol.2, pp.1905-1908
Şahin M., Uysal Ö., Berksoy T., "The Changing Role of Universities in Production, Expansion and Finance of the Knowledge as a Global Public Good", Dünya Üniversiteler Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.87-97
Şahin M., Uysal Ö., Varlık Ü., Ören B., "The Effects of Knowledge Economy on the Roles of Civil Society Organizations", UniTech Gabrovo Internetional Scientific Conference, Gabrovo, BULGARISTAN, 20-21 Kasım 2009, vol.3, pp.324-330
Şahin M., Gürses L., "Dünya Sosyal Forumu ve Küresel Barışa Katkıları", V. Uluslararası STK'lar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, pp.151-156
Şahin M., Uysal Ö., "Toplumların Yumuşak Gücü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları", 4. Uluslararası STK Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2007, pp.967-976
Şahin M., Falay N., "Performance Measurement in Local Government", ”, 4th International Symposium International Business Administiration, Karvina, CEK CUM., 25-26 Nisan 2006, pp.709-713
Şahin M., Yazgan G., Karaot A., Namli İ., "Üniversite-Kent Etkileşimi: Çanakkale Kenti İle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlişkileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Çanakkale Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2006, vol.2, pp.175-183
Görkem H., Şahin M., " Sustainable Development Strategies From The Perspective of Developing Countries in The Globalization Process ", International Strategic Management Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2005, pp.383-394
Şahin M., Özcüre G. , "Employment Situation in Turkish Banking Sector After Yhe Crises", X Finance and Banking, Karvina, CEK CUM., 19-20 Ekim 2005, pp.213-231 (Link)
Şahin M., Hamarat B., "G10, Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Test Edilmesi", ODTÜ Uluslar arası Ekonomi Kongresi VI, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2002, pp.1-20 (Link)
Şahin M., "Washington Konsensusu’ndan Yeni Washington Konsesu’na: IMF ve Dünya Bankası Değişiyor mu?", Uluslararası ODTÜ Uluslarararası İlişkiler Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Temmuz 2002, pp.205-230
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Küresel Yoksulluğun Ekonomi Politiği ", Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Sandıklı A., İSMAYIL, E., Ed., Bilgesam Analiz Yayınları, elektronik kitap, ss.255-285, 2017 (Link)
Şahin M., Berksoy T., Ed., "Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2014 (Link)
Şahin M., Kesik A., Berksoy T., Ed., "Mali Alan", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2014 (Link)
Şahin M., Akdemir A., "Kriz Dönemlerinde Kamu Maliyesini Güçlendirme ve Korumada Yeni Strateji: Kriz Misyonlu Sivili Toplum Kuruluşları", Mali Alan, "Kesik A., Berksoy B., Şahin M.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.241-272, 2014 (Link)
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "Sebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalas(Tır)ma ve Kamu Özel SektörOrtaklıkları", Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAGAN, GÖKBUNAR Ramazan, MIYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan, Ed., Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bizim Büro Basımevi, Manisa, ss.379-392, 2014
Şahin M., "Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları", Mali Alan, "Kesik A., Berksoy B., Şahin M.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.169-186, 2014 (Link)
Şahin M., Berksoy T., "Dönüşüm çağında Kamu Maliyesi", Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, "Berksoy T.", "Şahin M.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.9-16, 2014 (Link)
Şahin M., Uysal Ö., "Bütçe ve Mali Demokrasi", Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.203-220, 2013
Şahin M., Uysal Ö., Bayraktar E., "Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Gelecegi", Küresellesme ve Kamu Yönetiminde Dönüsüm, KESIK Ahmet;CANPOLAT Hasan, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.319-336, 2011
Şahin M., "Yerel Hizmetlerin Sunumunda Kamu Öel Sektör Ortaklıkları", Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar , "ALTUĞ F., ÇETİNKAYA Ö. , İPEK S. ", Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.247-260, 2010 (Link)
Uysal Ö., Şahin M., "Vatandas Odaklı Bütçeleme ve Vatandas Bütçe", Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.237-254, 2010
Şahin M., Uysal Şahin Ö., "The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis", in: Financial Crisis: Institutions and Policies , "LACINA, Lubor"; "ROZMAHEL, Petr"; "RUSEK, Antonin", Eds., Martin Striz Publishing , Bucovice,, pp.118-148, 2010 (Link)
Şahin M., "Uluslararası Kamu Malı Kavramı ve Türleri", Uluslararası Mali İlişkiler , Aykut Herekman, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 898, Eskişehir, ss.1-20, 2009
Şahin M., Uysal Ö., "Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ", Ekin Yayınevi, BURSA, 2008
Şahin M., "Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Algılamaları ", Ekin Yayınevi, BURSA, 2008
Şahin M., Özenç Ç., "Türkiye'de Mali Stabilizatörlerin Etkinliği ", Ekin Yayınevi, BURSA, 2008 (Link)
Şahin M., "KAMU EKONOMİSİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2007 (Link)
Şahin M., "Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Dünyada ve Türkiye'de Devletin Dönüşümü", Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) , "Falay N., Şahin M., Kesik A.", Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.41-60, 2006 (Link)
Görkem H., Şahin M., "Banka Özelleştirmelerinin İdeolojisi ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamalarından Dersler", Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) , Kesik A., Falay N., Şahin M. , Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.181-193, 2006
Şahin M., Falay N., Kesik A., Ed., "Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) ", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2005 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Kapsamında Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", BAP Y.Lisans, 2006/32, Danışman, 2007
"TÜRKİYE TURİZM POLİTİKASININ SHİFT-SHARE ANALİZİ", BAP Arastırma Projesi, 2010/73, Yönetici, 2012
"KAMUSAL MAL OLARAK ŞEBEKE SUYUNUN SUNUMU, FİNANSMANI VE FİYATLANDIRILMASINDA ALTERNATİF MODELLER", BAP Arastırma Projesi, 2010/72, Yönetici, 2012
"Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Algılamaları", BAP Arastırma Projesi, 2005/54, Yönetici, 2008
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
The Journal of Middle East and North Africa Sciences, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2019 - Devam Ediyor
Journal of Awareness, , 30.07.2016 - 31.01.2019
Journal of Liberty and International Affairs, Danisma Kurul Üyesi, 13.04.2015 - Devam Ediyor
Journal of Life Economics, Editör, 30.07.2014 - 31.12.2017
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Life Economics, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Maliye Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW , Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Business and Economic Resarch Journal, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Etkinlik Organizasyonu
IV. ULUSLARARASI RATİNG ACADEMY KONGRESİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2019
2. Uluslararası Rating Academy Kongresi ve Sergisi: UMUT, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Nisan 2018
III. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Düzenleme Kurulu Başkanı, , UKRAYNA, Eylül 2018
International Conference on Creative and Innovative Approaches in Education, Science, Arts (ICCIA 2017), Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , KOSOVA, Ekim 2017
International Rating Academy Congress: QUEST FOR BEAUTY, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Düzenleme Kurulu Başkanı, , POLONYA, Kasım 2017
Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Aralık 2006
Henry Moseley’i Anma Çalıştayı , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2005
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Eğitimde Özelleştirme Paneli, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2003
1. Milli Eğitim Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 1999
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi