Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. MERT GÜRKAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Biyoloji
Ana Bilm Dalı : Zooloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1917
E Posta Adresi : mertgurkancomu.edu.tr | gurkanmerthotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/mertgurkan/
Ofis : ÇOMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 042 NOLU ODA
Posta Adresi : ÇOMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 042 NOLU ODA TERZİOĞLU YERLEŞKESİ ÇANAKKALE
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ, 2006-2011
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ, 2003-2006
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Maneb ve Metoksiklorun, Bufo bufo (LINNAEUS, 1758) ve Bufo viridis LAURENTI, 1768 (Salientia: Bufonidae) Populasyonlarında Larva Gelişimi ve Üreme Sistemi Üzerine Etkileri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, "Çanakkale Sarıçay Deltası'nın Ornithofaunası ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ Ocak, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Hayvan Patolojisi
Hayvan Histolojisi ve Sitolojisi
Hayvanların Büyüme ve Gelişimi
Ekotoksikoloji
Sistematik Zooloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Akuatik Toksikoloji
Gelişim Biyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Toxicology
Pathology
Anatomy & Morphology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2004 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Histoloji Laboratuvarı, Lisans, 2017-2018
Zooloji, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kaya H., Duysak M., Yilmaz S., Gürkan M., Arslan Z., "Effects of subchronic exposure to zinc nanoparticles on tissue accumulation, serum biochemistry, and histopathological changes in tilapia (Oreochromis niloticus)", ENVİRONMENTAL TOXİCOLOGY, vol.32, pp.1213-1225, 2017
Özdemir G., Çelik E.Ş., Yilmaz S., Gürkan M., Kaya H., "Histopathology and Blood Parameters of Bogue Fish (Boops boops, Linnaeus 1758) Parasitized by Ceratothoa oestroides (Isopoda:Cymothoidae) ", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.1, pp.1-16, 2016
Kaya H., Hisar O., Yilmaz S., Gürkan M., "The effects of elevated carbon dioxide and temperature levels on tilapia (Oreochromis mossambicus): Respiratory enzymes, blood pH and hematological parameters", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, pp.114-119, 2016
Kaya H., Aydın F., Gürkan M., Yilmaz S., Ateş M., Demir V., et al., "A comparative toxicity study between small and large size zinc oxide nanoparticles in tilapia (Oreochromis niloticus): Organ pathologies, osmoregulatory responses and immunological parameters", CHEMOSPHERE, pp.571-582, 2015
Gürkan M., Hayretdağ S., "Acute toxicity of maneb in the tadpoles of common and green toad", ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU, pp.1-8, 2015
Kaya H., Aydın F., Gürkan M., Yilmaz S., Ateş M., Demir V., et al.,"Effects of zinc oxide nanoparticles on bioaccumulation and oxidative stress in different organs of tilapia (Oreochromis niloticus)", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.40, pp.936-947, 2015 (Link)
Yakin B.Y., Çiçek K. , Koyun M., Gürkan M., Hayretdağ S., Tok C.V., "A skeletochronological analysis of a population of the Anatolia Newt, Neurergus strauchii (Steindachner, 1887) (Caudata: Salamandridae), in Eastern Anatolia, Turkey", ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, no.4, pp.332-338, 2015
Yilmaz S., Ergün S., Kaya H., Gürkan M., "Influence Of Tribulus Terrestris Extract On The Survival And Histopathology Of Oreochromis Mossambicus (Peters, 1852) Fry Before And After Streptococcus Iniae Infection", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, pp.994-1000, 2014 (Abstract)
Kaya H., Yilmaz S., Gürkan M., Hisar O., "Effects Of Environmental Hypercapnia On Hemato-Immunological Parameters, Carbonic Anhydrase, And Na+, K+-Atpase Enzyme Activities In Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss) Tissues", Toxicological and Environmental Chemistry, pp.1395-1407, 2014 (Abstract)
Gürkan M., Çetin A. , Hayretdağ S., "Acute Toxic Effects Of Cadmium In Larvae Of The Green Toad, Pseudepidalea Variabilis (Pallas, 1769) (Amphibia: Anura)", ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU, pp.301-309, 2014 (Abstract)
Çelik İ., Çelik P., Gürkan M., Şahin T., "Larval Development of The Freshwater Angelfish Pterophyllum scalare (Teleostei: Cichlidae)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, pp.863-874, 2014
Kaya H., Çelik E.Ş., Gürkan M., Yilmaz S., Akbulut M., "Effects Of Subchronic Exposure To Phosalone On Oxidative Stress And Histopathological Alterations In Common Carp (Cyprinus Carpio, L., 1758)", Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A,, pp.853-864, 2013 (Abstract)
Çelik İ., Çelik P., Cirik P.D.Ş., Gürkan M., Hayretdağ S., "Embryonic And Larval Development Of Black Skirt Tetra (Gymnocorymbus Ternetzi, Boulenger, 1895) Under Laboratory Conditions", AQUACULTURE RESEARCH, pp.1260-1275, 2012 (Abstract)
Gürkan M., Hayretdağ S., "Morphological And Histological Effects Of Copper Sulfate On The Larval Development Of Green Toad, Bufo Viridis", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, pp.231-240, 2012 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gürkan M., Serbest S., Hayretdağ S., "Acute toxicity of the synthetic pyrethroid alpha-cypermethrin on the tadpoles of variable green toad, Bufotes variabilis (Amphibia:Anura)", Su Ürünleri Dergisi, no.4, ss.367-371, 2016 (Link)
Gürkan M., Yilmaz S., Kaya H., Ergün S., Alkan S. , "Influence of three spice powders on the survival and histopathology of Oreochromis mossambicus before and after Streptococcus iniae infection", Marine Science and Technology Bulletin, vol.4, pp.1-5, 2015 (Link)
Hayretdağ S., Gürkan M., Yakin B.Y., Tok C.V., "A Preliminary Study On Micronuclei And Nuclear Abnormalities In The Erythrocytes Of Some Colubrid Snakes From Turkey", BIHAREAN BIOLOGIST, pp.53-55, 2014 (Abstract)
Tok C.V., Gürkan M., Yakin B.Y., Hayretdağ S., "Age Determination In Some Ophisops Elegans Mènètriès 1832 (Sauria: Lacertidae) Populations Living In The Vicinity Of Çanakkale And Akşehir-Eber", ECOLOGIA BALKANICA, pp.23-30, 2013 (Abstract)
Gürkan M., Hayretdağ S., Yakin B.Y., Tok C.V., "A preliminary study on micronucleus analysis and nuclear anomalies in Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Amphibia: Anura) specimens collected around Vize (Kirklareli) and Ida Mountains (Çanakkale, Turkey)", Su Ürünleri Dergisi, no.3, ss.133-136, 2012 (Özet) (Abstract)
Yakin B.Y., Gürkan M., Hayretdağ S., Tok C.V., "Preliminary Data On Age Estimation And Body Size Of The Dwarf Lizard, Parvilacerta Parva (Boulenger, 1887) (Reptilia: Lacertilia) From Akşehir, Konya (Turkey)", ECOLOGIA BALKANICA, pp.81-85, 2012 (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gürkan M., Ertürk S., Baskin F.S., "GAMMA DEMİR OKSİT (?-FE2O3) NANOPARTİKÜLLERİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDAKİ (ONCORHYNCHUS MYKİSS) BAZI TOKSİK ETKİLERİ VE BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI ", SECOND RATING ACADEMY CONGRESS ON HOPE, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.116-116
Baskin F.S., Gürkan M., Ertürk S., Hayretdağ S., "ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN TOPLANAN AKDENİZ MİDYESİ (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS LAMARCK, 1819) ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL BİRİKİMLERİ VE HİSTOLOJİK İNCELEMELER ", SECOND RATING ACADEMY CONGRESS ON HOPE, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.118-118
Gürkan M., Yilmaz S., "A Toxicity Study of ?-Fe2O3 Nanoparticles in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss ): Histopathology and Hematology", FABA, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.135-135
Yilmaz S., Kaya H., Gürkan M., Hisar O., Selvi K., Türel S., et al.,"mpacts of High Concentration of CO2 on the Serum Biochemistry and Carbonic Anhydrase Enzyme Activity of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, pp.695-698 (Link)
Aydin F., Yilmaz S., Kaya H., Gürkan M., Ateş M., Demir V., "Tilapia’da (Oreochromis niloticus) Çinko Oksit (Zno-NP) Nanopartikül Toksisitesi: Osmoregülatif Tepkiler", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.417-417
Çelik İ., Çelik P., Şahin T., Gürkan M., "Developmental stages and morphological characters of freshwater angelfish larvae (Pterophyllum scalare Schultze,1823)", 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Üçtepe A. , Gürkan M., Coşkun B., Hayretdağ S., Savaş T., "Takla Davranış Anomalisi Gösteren ve Göstermeyen Güvercin Irklarının Beyin Histomorfolojisi Bakımından Karşılaştırılması", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, ss.742-749 (Link)
Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Gürkan M., Hayretdağ S., Uzatici A., Tölü C., et al.,"Süt Emen Oğlaklarda Probiyotik Tüketiminin İncebağırsağın Morfometrik Yapısı Üzerine Etkileri", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.292-294
Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Hayretdağ S., Gürkan M., Uzatici A., Tölü C., et al.,"Sütten Kesim Öncesi Dönemde Probiyotik Tüketen Oğlaklarda Rumenin Morfometrik Yapısı", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.288-291
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gürkan M., "Çanakkale'nin Kuşları", Çanakkale Doğal Hayatı, Cemal Varol TOK, Ed., Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.260-405, 2018
Gürkan M., Hayretdağ S., Tok C.V., "Zooloji Laboratuvar Kılavuzu", Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2017
Tok C.V., Gürkan M., Özkan Y.B., "", ÖZTÜRK B., PAZARKAYA Y., Ed., CEM, İSTANBUL, ss.127-154, 2014
Tok C.V., Gürkan M., Yakin B.Y., "Sistematik Zooloji Ii Laboratuarı Uygulama Kitabı", KRİTER, ÇANAKKALE, 2012
Hayretdağ S., Gürkan M., "Omurgalı Hayvan Embriyolojisi, Ders Notları Ve Laboratuar Kılavuzu", KRİTER, ÇANAKKALE, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tilapia’da (Oreocromis niloticus) Çinko Oksit Nanopartiküllerinin (ZnO- NPs) Na+/K+ ATPaz,Glutatyon ve Hemato-İmmun Parametreler Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FBA-2014-205, Araştırmacı, 2015
"Alfa Demir Oksit Fe2O3 ve Gamma Demir Oksit Fe2O3 Nanopartiküllerin Alabalıklarda Oncorhynchus mykiss Toksik Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2016-1005, Yönetici, 2017
"Antalya Burdur Isparta İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2507626, Danışman, 2016
"Spirulina Doğal Preparatının Ksenobiyotik MetabolizmasıÜzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması", TÜBITAK Projesi, 2617244, Araştırmacı, 2012
"Antalya İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve İç Su (akarsu, göl vd.) Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2610483, Araştırmacı, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
FABA , Antalya, Kasım 2016
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Zoology, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Marmara Pharmaceutical Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 92
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 12
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Gürkan M, "TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜBİTAK, Eylül 2014
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi