Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği, , Üye, 15.06.2012 - Devam Ediyor
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği , , Üye, 10.06.2008 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Sandıkçı M., Karagenç L., Yıldız M. Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda östrojen reseptörü taşıyan hücrelerde, proliferatif hücrelerde ve apoptotik hücrelerde meydana gelen değişimler ve bu değişimler üzerine likopenin etkisi. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Mart 2016
Sandıkçı M., Karagenç L., Yıldız M. Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda beta hücrelerinin sayılarında ve pankreas progenitör hücrelerin Ngn-3, nestin ve Pdx-1 ekspresyonlarında meydana gelen değişimler ve bu değişimler üzerine likopenin etkisi. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 2016
Yildiz M., Kum S., Eren U. "The effect of vitamin E on mast cells in small intestine of broilers under heat stress. 1st International Academic Research Congress, Antalya, Kasım 2016
Yıldız M., Sandıkçı M., "Kastrasyon Yapılan Ratlarda Prostat Ve Vezikula Seminalis Üzerine Histokimyasal Ve Histomorfolojik Çalışmalar", XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Mayıs 2014
Yıldız M., Sandıkçı M., "Deneysel Diyabet oluşturulan Dişi Ratların Genital Sistemindeki Değişiklikler Ve Bu Değişiklikler Üzerine Likopenin Etkileri", XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Mayıs 2014
Yıldız M., Eren Ü., Aydemir I., Kum Ş., "Bıldırcın Sekumunda Mast Hücrelerinin Dağılımı Ve Heterojenitesi", X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , İzmir, Mayıs 2010
Aydemir I., Eren Ü., Yıldız M., Kum Ş., "Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Sekum Histolojisi", X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 2010
Eren Ü., Kum Ş., Korkmaz D., Nazlıgül A., Aydemir I., Yıldız M., "Bıldırcın Sekumunda Erişkin Hemopoetik Kök/Progenitör Hücreler", X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , İzmir, Mayıs 2010
Yıldız M., Altunbaş K., Yağcı A., "Östrojen Hormonunun Ovariektomize Ratların Kolonunda Leptin Reseptörü Üzerine Etkisi", IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , Adana, Mayıs 2008
Yıldız M., Birgili F., "Muğla Ve Menteşe Devlet Hastaneleri Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi", IV. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, Mayıs 2005