Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"ITO temelli tek kullanımlık malzemelerin biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanımı ve kanser erken teşhisine yönelik olarak uygulanması", BAP Y.Lisans, FYL-2018-1376, Yönetici, 2019
"Leptin ve Nöropeptit Y analizi için tek kullanımlık biyoalgılama sistemlerinin geliştirilmesi ", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3102, Yönetici, Devam Ediyor
"Anyonik Bazlı Hidrojeller ile Kapsüllenmiş Paladyum (Pd) ve Rutenyum (Ru) Nanopartiküllerinin Etilendiamin Bisborenin Hidrolizinde Kullanımı", BAP Diğer, FBA-2018-2571, Araştırmacı, 2019
"Kanser Erken Teşhis Ve Tayininde Kullanılan Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemleri ve Ara Yüzey Materyallerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FUK-2018-1396, Yönetici, 2019
"Hidrojel Ağ Yapılarında Enzim Aracılı Metalik Nanopartiküllerin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları", BAP Diğer, FBA-2018-2508, Araştırmacı, 2019
"Tümör-ilişkili otoantikorlar için kullan-at biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 113Z678, Yönetici, 2017
"Yeni biyoalgılama sistemlerinin geliştirilmesi ve bazı hastalık belirteçlerinin tayinlerinde kullanılması", BAP Arastırma Projesi, NKÜBAP, NKUBAP.00.10.AR.13.09, Yönetici, 2014
"Bazı meme kanseri biyomarkerlarının ekonomik ve duyarlı analizine yönelik elektrokimyasal ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi,", BAP Arastırma Projesi, NKUBAP.00.10.AR.12.03, Yönetici, 2013
"Biyosensör sistemlerinin kanser biyomarkerlarının tayininde kullanımlarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, NKUBAP.00.10.YL.12.01, Yönetici, 2013
"Bir akciğer kanseri biyomarkeri, haptoglobin, tayinine yönelik elektrokimyasal temelli biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları ", TÜBITAK Projesi, 112T604, Yönetici, 2013
"TSH reseptöründeki mutasyonların tayini için elektrokimyasal biyosensör sistemleri geliştirilmesi ve uygulamaları ", TÜBITAK Projesi, 110T008, Yönetici, 2012
"Meme Kanseri Biyomarkerları İçin Elektrokimyasal Biyosensör Sistemleri", TÜBITAK Projesi, 109T172, Yönetici, 2013
"Biyosensörler sistemine farklı bir yaklaşım: katalaz aktivitesinin tayinine yönelik biyosensör geliştirilmesi, ", BAP Arastırma Projesi, Muğla University Research Fund,, Yönetici, 2011
"Gıda güvenliğinde büyük önem taşıyan aflatoksin analizleri için elektrokimyasal impedans spektroskopisi esaslı biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesi, ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 106 T 367,, Yönetici, 2009
"Kan şekeri (glukoz) tayini için, non-invaziv elektrokimyasal ölçüm cihazına ait donanım ve yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi, ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 104 S 236 , Yönetici, 2009
" İmmünoelektrokimyasal Biyosensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve İmmünolojik Analizlerde Kullanımı, ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 104 T 356, , Yönetici, 2008
"Araştırma Projesi, Screen Printed Microbial Sensors: Biodetection of Phenolic Compounds,", BAP Arastırma Projesi, EBİLTEM,03/BİL/008,, Yönetici, 2003
"Screen Printed Microbial Sensors:Biodetection of Phenolic Compounds ", BAP Arastırma Projesi, ,TBAG-U/52(102 T 136),, Yönetici, 2004
"Bazı Gıda Ürünlerinin Tazelik Kontrolleri İçin Ksantin Oksidaz Temelli Biyosensörlerin Geliştirilmesi, ", BAP Arastırma Projesi, 02 Fen 005, Yönetici, 2004
"Biyosensör Teknolojisinin Gıda Katkı Maddelerinin Tayini Amacıyla Geliştirilmesi,", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TBAG-2019(101T031),, Yönetici, 2004
" Biyosensör Teknolojisinin Gıda Katkı Maddelerinin Tayini Amacıyla Geliştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, EBİLTEM,2001/BİL/021, Yönetici, 2001
"Ürat Oksidaz - Peroksidaz Çiftli Enzim Sistemine Dayalı Biyosensör Geliştirilmesi ve Fizyolojik Sıvılarda Ürik Asit Tayininde Kullanılması, ", BAP Arastırma Projesi, E.Ü.Araştırma Fonu,2000 Fen 011, Yönetici, 2000
"Glutatiyon Tayinine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi,E.Ü.Araştırma Fonu 2000 Fen 050", BAP Arastırma Projesi, E.Ü.Araştırma Fonu 2000 Fen 050, Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi