Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ONUR SİNAN TÜRKMEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Tarla Bitkileri
Ana Bilm Dalı : Tarla Bitkileri
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1287
E Posta Adresi : onurturkmencomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/onurturkmen/
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ZF-327 nolu oda 17020 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2009-2016
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2006-2009
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bitkisel Üretim / Tarla Bitkileri Bölümü, 2001-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Topraksız Hasıl Üretimi ve Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, "Kazdağı'nda Yetişen Oğulotu, Adaçayı ve Kekik Türlerinin Doku Kültürü Yöntemiyle Muhafazası ve Çoğaltılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Haziran, 2009.
Araştırma Alanları
Doku Kültürü
Tarla Bitkileri Uygulamaları
Web Of Science Araştırma Alanları
Plant Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 - 2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Türkmen O.S., Egesel C.Ö., Hocaoğlu O., Fedakar S. , "Callus Induction of Mature Wheat Embryos Treated With Sodium Hypochloride", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, pp.29-29, 2018 (Link)
Türkmen O.S., Turhan H., "Plant tissue culture studies on wild type of lemon balm grown in Turkey", CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, vol.24, pp.124-125, 2013 (Link)
Turhan H., Genç L., Smith S., Bostancı Y.B., Türkmen O.S., "Assessment of the effect of salinity on the early growth stage of the common sunflower (Sanay cultivar) using spectral discrimination techniques, African Journal of Biotechnology", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.7, pp.750-456, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akbağ H.I., Türkmen O.S., Baytekin H., Yurman İ.Y., "Effects of Harvesting Time on Nutritional Value of Hydroponic Barley Production", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.1, pp.1762-1765, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Türkmen O.S., Aksu G., "Morphologic and Elemental Differences in Cultivated a Natural Population of Sarıkız Herbal Tea (Sideritis trojana Bornm.).", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.8-8 (Link) (Özet)
Türkmen O.S., "Çanakkale’xxde Mikroklonal Bitki Çoğaltım Potansiyelinin Arttırılması", II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, TÜRKIYE,
Aksu G., Türkmen O.S., "Heavy Metal Content of Cultivated and Natural Population of Sarıkız Tea (Sideritis trojana Bornm.)", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.103-103 (Link) (Özet)
Türkmen O.S., Aksu G., "Morphologic and Elemental Differences in Cultivated a Natural Population of Sarıkız Herbal Tea (Sideritis trojana Bornm.)", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.8-8 (Link)
Aksu G., Türkmen O.S., "Heavy Metal Content of Cultivated and Natural Population of Sarıkız Tea(Sideritis trojana Bornm.)", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.103-103 (Link)
Türkmen O.S., Türkmen O.S., Pehlivan İ., "Sarıkızçayı’nın (Sideritis trojana Bornm.) Kültüre Alınmasının Önemi", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE,
Türkmen O.S., Özçelik F., Manga Ö., Baytekin H., "Topraksız Fasulye Kültüründe Azotun Rhizobium Bakteri Nodulasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.111-111
Türkmen O.S., Baytekin H., Akbağ H.I., "Topraksız Şartlarda Yetişen Taze Arpa Hasılının Son Laktasyon Dönemindeki Türk Saanen Keçilerinin Bazı Verim Değerleri Üzerine Etkisi", Uluslararası katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, ss.184-185 (Link)
Türkmen O.S., Turhan H., "Plant Tissue Culture Studies on Wild Type of Lemon Balm Grown in Turkey", European Biotechnology Congress 2013, Bratislava, SLOVAKYA, 16-18 Mayıs 2013, vol.24, no.1, pp.124-125 (Link)
Baytekin H., Türkmen O.S., "Organik Üretim Sistemleri ve Çanakkale’de Uygulama Olanakları", Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.561-568
Turhan H., Ünal G., Türkmen O.S., Topçu Ö., "Yerelmasında (Helianthus tuberosus L.) Bazı Büyüme Düzenleyicilerinin Kallus Gelişimi Üzerine Etkisi.", 8. Tarla Bitkileri Kongres, HATAY, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2009, cilt.2, ss.196-199
Topçu Ö., Türkmen O.S., Turhan H., "Bazı Büyüme Düzenleyicilerinin İn Vitro Koşullarda Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Gelişimine Etkisi ", 8. Tarla Bitkileri Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2009, cilt.2, ss.343-347
Turhan H., Kılıç G., Türkmen O.S., Egesel C.Ö., "The Effects of Some Growth Regulators on Callus Induction of Sunflower (Helianthus annuus). ", Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Science II. International Conference , Lozenec, BULGARISTAN, 10-12 Haziran 2009, vol.1, pp.196-199
Turhan H., Çolak Ç., Türkmen O.S., Gül M.K., Kaya Y., "The Effects of Explant Type and Medium on In vitro Callus Induction of Linseed (Linum usitatissimum)", Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Science II. International Conference , Lozenec, BULGARISTAN, 10-12 Haziran 2009, vol.1, pp.200-203
Turhan H., Türkmen O.S., "Turhan H. ve O.S. Türkmen. 2007. Doku Kültürü Yöntemleri İle Bitkisel Metabolitlerin Üretimi.", 7. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, cilt.1, ss.465-468
Güler D., Türkmen O.S., Turhan H., "Pamukta Tohum Çimlenmesi Üzerine pH, Tuzluluk Ve Kuraklık Stresinin Etkileri", 7. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, cilt.2, ss.782-785
Türkmen O.S., Turhan H., "Bazı Bitki Özütlerinin Yabancı Ot Ve Kültür Bitkileri Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerine Allelopatik Etkisi.", Türkiye’de Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın, YALOVA, TÜRKIYE, 13-15 Haziran 2006, cilt.1, ss.59-68
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Hidroponik Kültürle Hasıl Yem Üretimi ve Kullanılma Olanaklarının Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-48, Araştırmacı, 2015
"Kazdağında Yetişen Oğulotu, Adaçayı ve Kekik Türlerinin Doku Kültürü Yöntemiyle Muhafazası ve Çoğaltılması", BAP Arastırma Projesi, 2007-16, Araştırmacı, 2009
"Topraksız Fasulye Kültüründe Farklı Azot Dozlarının Rhizobium Nodülasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", BAP Diğer, FBA-2017-1094, Yönetici, Devam Ediyor
"Bitki Doku Kültürü Yöntemlerine Entegre Akıllı Bitkisel Üretim Kiti Geliştirme", TÜBITAK Projesi, 2170508, Yönetici, Devam Ediyor
Patetnt, Faydalı Model ve Tescil Belgeleri
Türkmen O, "Akıllı Bitkisel Üretim Kiti", TÜRKIYE, Patent, 2016 05027/B, Ocak 2019
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Ziraat Mühendisleri Odası, , Üye, 01.08.2006 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Agricultural Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Etkinlik Organizasyonu
Girişimcilik İnovasyo ve Biyotekoloji Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2019
11. Tarla Bitkileri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
Yöreden Sektöre Fermente Ürünlerimiz, Düzenleme Kurulu Başkanı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2012
Türkiye'de Biyoteknoloji Sektörü ve Kariyer Fırsatları, Düzenleme Kurulu Başkanı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2009
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 5
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Türkmen O,Biyogen Öğrenci Topluluğu, "2009 Öğrenci Başarı Ödülü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Kasım 2009
Akdeniz Ülkelerinde Organik Tarım / İspanya (26/6-27/9/2005), Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Mesleki Staj Bursu , Haziran 2005
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi