Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik İ., Çelik P., Gürkan M., Şahin T., "Larval Development of The Freshwater Angelfish Pterophyllum scalare (Teleostei: Cichlidae)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, pp.863-874, 2014
Çelik İ., Çelik P., Gürkan M., Hayretdağ S., "Embryonic And Larval Development Of Black Skirt Tetra (Gymnocorymbus Ternetzi, Boulenger, 1895) Under Laboratory Conditions.", AQUACULTURE RESEARCH, vol.43, pp.1260-1275, 2012
Çelik P., Çelik İ., "Çelik İ., "Çelik P., Çelik İ.. 2011. Effect Of Lunar Synchronization On The Reproduction Time Of Discus Fish (Symphysodon Sp.) Under Controlled Aquarium Conditions.", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.890-893, 2011
Çelik İ., Cirik Ş. , Altinağaç U., Ayaz A., Çelik P., Tekeşoğlu H., Yilmaz H., Öztekin A., "Growth Performance Of Bath Sponge (Spongia Officinalis Linnaeus, 1759) Farmed On Suspended Ropes In The Dardanelles (Turkey). ", AQUACULTURE RESEARCH, pp.1807-1815, 2011
Çelik İ., Önal U., Cirik Ş. , Duman C., İngin T., Çelik P., "Early Weaning Of Discus Symphysodon Spp. Larvae: Histological And Morphological Observations.", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.63, pp.1-6, 2011
Çelik İ., Güner Y., Çelik P., "Effect Of Orally-Administered 17 Alpha Methyltestosterone At Different Doses On The Sex Reversal Of The Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus, Linneaus 1758).", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.853-857, 2011
Çelik İ., Yilmaz S., Çelik P., Saygi H., Önal U., Başhan T., "The General Profile Of Aquarium Sector In İstanbul (Turkey). ", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.2973-2978, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik P., Bilen S., Çelik İ., "Üç Farklı Deney Yemi İle Beslenen Diskus Balıklarında (Symphysodon Spp.) Büyüme Performansı", Menba Su Ürünleri Dergisi, ss.1-5, 2013 (Link)
Çelik P., Çelik İ., Cirik Ş. , "Siyah Neon Tetra (Hyphessobrycon Herbertaxelrodi) Larvalarının Allometrik Gelişimi. ", ALINTERİ, cilt.19, ss.25-32, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik P., "Sediment Yapısının Tubifex tubifex'in Biyokimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.129-134 (Link)
Çelik P., Şahin T., Çelik İ., ""Morphological development of the doctor fish (Garra rufa) larvae"", 39. Larval Fish Conference, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Temmuz 2015, pp.141-141
Çelik P., Çelik İ., Çakir F., Özer A.Ç., "Tubifex tubifex'in kültür şartlarının belirlenmesi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.0-0
Çelik İ., Şahin T., Çelik P., "Breeding and larval rearing of the doctor fish Garra rufa (Heckel, 1843) and Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843) under laboratory conditions. ", 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Çelik İ., Çelik P., Şahin T., Gürkan M., "Developmental stages and morphological characters of freshwater angelfish larvae (Pterophyllum scalare Schultze,1823)", 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Çelik İ., Çelik P., Şahin T., "Akvaryum Sektörünün Mevcut Durumu Sorunlar ve Çözüm Önerileri", I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve SOrunları Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.11-19
Çelik İ., Şahin T., Çelik P., "Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan iki balık türünün, doktor balık (Garra rufa) ve beni balığı (Cyprinion macrostomus), laboratuvar ortamında yavru verimi ve larval dönem gelişim evrelerinin tanımlanması.", Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu. , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.1-1
Şahin T., Hisar O., Çelik İ., Çelik P., "Alabalıklarda Prebiyotik Kullanımı.", III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi