Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
Sulama
Su Kirliliği ve Kontrolü
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sulama
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Su Kaynakları ve Su Yapıları
Drenaj
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agricultural Engineering
Agronomy
Water Resources
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi