Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Plastik Seralarda Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM–BB-080201L2, Araştırmacı, 2014
"DEĞİŞİK GELİŞME DÖNEMLERİNDE, FARKLI DERECEDE SU STRESİ UYGULANAN BROKKOLİDE (Brassica oleracea L. var. italica) BAZI MORFOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, 2009/61, Yönetici, 2011
"Minirhizotron kamera yardımı ile elde edilen kök gelişimine ait görüntülerin sulama uygulamalarında kullanılma olanakları ", TÜBITAK Projesi, 2008--108O137, Araştırmacı, 2011
"Ergene Nehri ve Kollarındaki Evsel ve Endüstriyel Atık Parametreleriin Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 05210L01, Araştırmacı, 2007
"Doğal Arıtma Sistemlerinde Farklı Hidrolik Yükleme Seviyelerinin ve Hidrolik Alıkonma Sürelerinin (HRT) Atıksu Kirliliğinin Giderilmesine Etkilerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 05240L01 , Araştırmacı, 2009
"Trakya’da Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Yoğun Olarak Kullanılan Trifluralin’in Yeraltı Su Kaynaklarında Yarattığı Kirlilik Sorunlarının Tarla ve Lizimetre Koşullarında Tespiti ve PEARL Simül asyon Programı ile Pestisit Taşınımının ve Birikiminin Tahmini ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 02210L01 , Araştırmacı, 2007
"Altınyazı-Karasaz Ovaları Çeltik Alanlarından Dönen Kuyruk Suları ile Drenaj Suyu Karışımının Niteliğinin Araştırılması ve Sulamada Tekrar Kullanılma Durumunun Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00220L02, Yönetici, 2001
"Kırklareli Koşullarında Yetiştirilen Virginia Tipi Tütün İçin Uygun Sulama Programlarının Araştırılması ve Su-Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00220L01, Yönetici, 2004
"Kayalıköy Sulaması Yağmurlama Sulama Rehberi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 97220L01, Yönetici, 2000
"Gelibolu-Gökbüet ve İpsala Arazilerinde Yer Alan Tuzlu Toprakların Halofitik Vejetasyonunun Ekolojisi. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 97250L01 , Araştırmacı, 2000
"Trakya- Marmara Bölgesi Çeltik Yetiştirme Tekniği Araştırmaları. Çeltikte (Oryza sativa) Damla Sulama Araştırmaları ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/TA/07/07/04/001 , Araştırmacı, 2011
"Trakya Koşullarında Yetiştirilen Hibrit Mısırın Su-verim İlişkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 95220L01, Yönetici, 1997
"Istranca (Yıldız) Dağı Güneyinde Yer Alan Vertisol Ordosu Topraklarının Toprak Taksonomisine Göre Belirlenmesi ve Sulama Mühendisliği Yönünden İrdelenmesi. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 95210L01, Yönetici, 1996
"Ergene Nehri ve kollarının evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenmesinin tespiti ve toprak üzerine etkileri. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 571-1/L-302 , Yönetici, 1995
"Edirne Yöresinde Çeltiğin Açık Su Yüseyi Buharlaşmasından (Class A Pan) Yararlanılarak Yağmurlama Sulama ile Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 433-2/L-104 , Yönetici, 1993
"Trakya Koşullarında Yetiştirilen Çekirdeklik Kabağın Su Tüketiminin Saptanması. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 433-1/L-610 , Yönetici, 1994
"Kırklareli Ovası Yağmurlama Sulama Rehberi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 434-1/L-001, Yönetici, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi