Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çebi U., Aydın B., Çakir R., Altıntaş S., "Energy use efficiency and economic analysis of greenhouse cucumber farming in Turkey: case of Thrace Region ", CUSTOS E AGRONEGOCIO, pp.2-22, 2019
Kamburoğlu Çebi U., Çakir R., Altıntaş S., Özdemir A., "Biometrical and biochemical properties of fruits of mini cucumber plants grown under various irrigation regimes in an unheated greenhouse.", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.17, pp.199-212, 2018
Çakir R., Kamburoğlu Çebi U., Altıntaş S., Özdemir A., "Irrigation scheduling and water use efficiency of cucumber grown as a spring summer cycle crop in solar greenhouse ", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.180, pp.78-87, 2017
Beşer N., Sürek H., Şahin S., Kaya R., Tuna B., Çakir R., ". An investigation of various drip irrigation treatments in rice (Oryza sativa L.) ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.3680-3686, 2016
Kanburoglu-Cebi U., Çakir R., Tok H.H., "Evaluation of the Effects of 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylanil Herbicide on the Groundwater Contamination in the Thrace Region ", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.17, pp.445-452, 2016
Çakir R., Gidirişlioğlu A., Çebi U., "A Study on the Effects of Different Hydraulic Loading Rates (HLR) on Pollutant Removal Efficiency of Subsurface Horizontal-flow Constructed Wetlands Used for Treatment of Domestic Wastewaters", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.164, pp.121-128, 2015
Erken O., Kuzucu C., Çakir R., "Erken, O., Oztokat Kuzucu, C., Cakir, R. 2013.Impact Of Different Water Supply Levels On Yield And Biochemical Ingredients In Broccoli", Bulg. J. Agric. Sci., 19(5): 1009-1017, vol.19, pp.1009-1017, 2013
Özbahçe A., Tarı A.F., Çakir R., "Influence Of Various Water Supply Levels And Emitter Spacing On Yield And Water Use Of Processing Tomato Grown In Middle Anatolia, Turkey. Research On Crops, Vol 13, (1): 262- 267", Research on Crops, vol.13, pp. 262- 267, 2012
Yavuz M.Y., Çakir R., Kavdir Y., Deveciler M. , Bahar E., "Irrigation Water Management For Sprinkler Irrigated Corn Using Rooting Data Obtained By The Minirhizotron Technique", International Journal of Agriculture & Biology, vol.14, pp.11-19, 2012
Çakir R., "Effect of water stress during different developmental stages on some growth indices of flue-cured Virginia tobacco", Research on Crops, vol.12, pp.482-488, 2011
Çakir R., Çebi U. , "YIELD, WATER USE AND YIELD RESPONSE FACTOR OF FLUE-CURED TOBACCO UNDER DIFFERENT LEVELS OF WATER SUPPLY AT VARIOUS GROWTH STAGES", Irrigation and Drainage, vol.59 , pp.453-464, 2010
Çakir R., Çebi U. , "The effect of irrigation scheduling and water stress on the maturity and chemical composition of Virginia tobacco leaf", Field Crops Research, vol.119, pp.269-276, 2010
Bahçeci İ. , Çakir R., Nacar A. , Bahçeci P., "Estimating The Effect Of Controlled Drainage On Soil Salinity And Irrigation Efficiency In The Harran Plain, Using Saltmod. Tr Journal Agric For., 32 (2): 101-109", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, pp.101-109, 2008
Çakir R., Çebi U. , "Growth And Dry Matter Accumulation Dynamics Of Flue-Cured Tobacco Under Different Soil Moisture Regimes. Journal Of Agronomy, 5 (1): 79-86", Journal of Agronomy, vol.5 , pp.79-86, 2006
Çakir R., "Effect of Water Stress at Different Development Stages on Vegetative and Reproductive Growth of Corn. Field Crops Research , 89 (1): 1-16", Field Crops Research, vol.89 , pp.1-16, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çebi U., Çakir R., Tok H.H., "Tarla koşullarında uygulanan trifluralin herbisidinin toprakta taşınımı ve birikimi", Toprak Bilimii ve Bitki Besleme Dergisi, cilt.7 (1):, ss.1-9, 2019
Çakir R., "Inter-Relationships among Chemical Traits of Cured Tobacco Leaves under Various Levels of Water Stress in a Dry Year", Journal of Scientific and Engineering Research, no.1, pp.228-235, 2019
Kanburoglu-Cebi U., Çakir R., Tok H.H., "Study on Movement and Accumulation of Trifluralin in Medium-Textured Soils", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology , vol.5, pp.780-785, 2017
Kamburoğlu Çebi U., Aydin B., Çakir R., Altıntaş S., "Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi ", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , cilt.4(4), no.4, ss.426-433, 2017
Çakir R., "Evaluation of Tail and Drainage Waters Acceptability for Reuse in Agriculture in Dry Regions", Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, vol.5, pp.81-86, 2016
Beşer N., Sürek H., Şahin S., Kaya R., Tuna B., Çakir R., "Determination of Rice (Oryza sativa L.) Genotypes Suitable for Drip Irrigation", Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.21, pp.1222-1228, 2015
Gidirişlioğlu A., Çakir R., Yarcı C., "Gelibolu-Gökbüet Ve İpsala Arazilerinde Yer Alan Tuzlu Toprakların Halofitik Vejetasyonunun Ekolojisi. Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, 2003. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Apk Dairesi Başkanlığı Yayınları; Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 121, 268-285. Ankara.", Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, ss.268-285, 2003
Çakir R., Cangir C., "Trakya Bölgesinde Yer Alan Vertisol Toprakların Sulama Mühendisliği Yönünden İrdelenmesi. Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı.. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Apk Dairesi Başkanlığı Yayınları; Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Yayın No: 108; 312-329. Ankara", Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, ss.312-329, 1999
Çakir R., "Trakya Koşullarında Yetiştirilen Hibrit Mısırın Su-Verim İlişkileri.Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü;Apk Dairesi Başkanlığı Yayınları;Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Yayın No: 108:293-311, Ankara", Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, cilt.108, ss.293-311, 1999
Gidirişlioğlu A., Çakir R., Tok H.H., Ekinci H. , Yüksel O., "Ergene Nehri Ve Kollarının Evsel Ve Endüstriyel Atıklarla Kirlenmesi Ve Toprak Üzerine Etkileri. Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Apk Dairesi Başkanlığı Yayınları; Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Yayın No: 102; 308-320. Ankara", Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, ss.308-320, 1997
Çakir R., "Trakya Koşullarında Yetiştirilen Çekirdeklik Kabağın Su Tüketimi. Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, 1995. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Apk Daire Başkanlığı Yayınları. Yayın No:98; 281-297, Ankara", Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, ss.281-297, 1996
Çakir R., "Trakya’Da Yetiştirilen Bazı Önemli Bitkilerin Sulama Teknikleri. Tarım Ve Mühendislik Dergisi , 52; 36-42", Tarım ve Mühendislik Dergisi, cilt.52, ss.36-42, 1996
Sürek H., Aydın H. , Çakir R., Karaata H., Negiş M., Kuşku H., "Rice Yield Under Sprinkler Irrigation. International Rice Research (Irri). Vol. 21, No.2-3, 1996. Irri", International Rice Research (IRRI), vol.21, pp.2-3, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kamburoğlu Çebi U., Çakir R., Tok H.H., "Tarla koşullarında uygulanan trifluralin herbisidinin toprakta taşınımı ve birikimi ", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.211-211
Çakir R., "EVALUATION OF TAIL AND DRAINAGE WATERS ACCEPTABILITY FOR REUSE IN AGRICULTURE IN DRY REGIONS", Agriculture for Life, Life for Agriculture” , Bükreş, ROMANYA, 9-11 Haziran 2016, pp.33-33
Çakir R., Çebi U. , Tok H.H., "GROUNDWATER POLLUTION DUE TO TRIFLURALIN HERBICIDE WIDELY USED IN THRACE REGION OF TURKEY", Soil Conference 2015.INTERNATIONAL CONFERENCE Dedicated to the International Year of Soils and the 140-th anniversary of the birth of Nikola Poushkarov„SOIL AND AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD“, Sofia, BULGARISTAN, 11-15 Mayıs 2015, pp.310-317
Çakir R., Gidirişlioğlu A., Çebi U. , "Evaluation of removing efficiency of constructed subsurface horizontal flow wetland used for purification of domestic waste waters", Soil Conference 2015.INTERNATIONAL CONFERENCE Dedicated to the International Year of Soils and the 140-th anniversary of the birth of Nikola Poushkarov„SOIL AND AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD“, Sofia, BULGARISTAN, 11-15 Mayıs 2015, pp.301-309
Çebi U., Çakir R., Altıntaş S., Özdemir A., "Plastik Seralarda Yetiştirilen II. Ürün Hıyar Bitkisinin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması ", Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, pp.PB.1.05-PB.1.05
Çebi U., Çakir R., Altıntaş S., Özdemir A., "Plastik Seralarda Yetiştirilen Kıvırcık Baş Salata Bitkisinin Sulama Zamanının Planlanması ", 12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.621-164
Beşer N., Sürek H., Şahin S., Kaya R., Tuna B., Çakir R., "Evaluation Of Twenty Two Rice (Oryza Sativa L.) Genotypes For Yield And Yield Compenents Under Drip Irrigation ", AGRIBALKAN BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.134-134
Köksal E.S., Çetin S., Çakir R., Tarı A.F., Evren S., Çatin Ö., et al., "Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Çalışmalarının Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminde Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi.", III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2013, ss.593--608
Çebi U., Çakir R., Altıntaş S., Özdemir A., "Plastik Seralarda İlkbahar Hıyar Yetiştiriciliğinde Sulama Zamanının Planlanması.", III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2013, ss.766-773
Erken O., Kuzucu C., Çakir R., "Değişik Sulama Suyu Seviyelerinin Brokkoli (Brassica Oleracea L. Var. Italica) Bitkisinde Verim Ve Bazı Biyokimyasal Değişimler Üzerine Etkileri. Ii. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Bornova/İzmir (Basım Aşamasında)", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2012, cilt.cilt.I, , ss.223-231-231
Deveciler M., Yavuz M.Y., Çakir R., Kavdir Y., "Sulama Düzeylerindeki Değişimin Mısır Bitkisi Azot Kullanımına Etkileri. Ii. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Bornova/İzmir (Basım Aşamasında)", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,, İZMİR, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2012
Gidirişlioğlu A., Çebi U. , Çakir R., "Yapay Sulak Alan (Yas) Sistemlerinden Çıkan Suyun Sulama Suyu Kriterleri Acısından Değerlendirilmesi. Gap Vi. Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı Isbn: 978-975-7113-29-4, 348-353. Gap Vi. Tarım Kongresi, Haran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 09-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa ", GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 09-12 Mayıs 2011, ss.348-353.
Işık F., Yavuz M.Y., Çakir R., Kavdir Y., Deveciler M., "Minirhizotron Kamera Ile Elde Edilen Kök Görüntülerine Göre Yapilan Sulamaların Biber Bitkisinin Verimi, Kök Gelişimi Ve Su Kullanim Randimanlarina Etkisi. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 616-628, Geçmişten Geleceğe Çanakkale Tarımı Sempozyumu, 10-11 Ocak 2011, Çanakkale", Geçmişten Geleceğe Çanakkale Tarımı Sempozyumu, , ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 10-11 Ocak 2011, ss.616-628
Yavuz M.Y., Çakir R., Kavdir Y., Deveciler M. , "Tekil Lateral Tekniği Ile Sulanan Mısır Bitkisi Kök Gelişiminin Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkisi. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 168-183. Geçmişten Geleceğe Çanakkale Tarımı Sempozyumu, 10-11 Ocak 2011, Çanakkale", Geçmişten Geleceğe Çanakkale Tarımı Sempozyumu,, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 10-11 Ocak 2011, ss.168-183.
Erken O., Kuzucu C., Çakir R., "Faklı Sulama Suyu Miktarlarının Brokkolide (Brassica Oleracea L. Var. Italica) Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Yyü Ziraat Fakültesi,Viii. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 366-371. Viii. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010, Van", VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, VAN, TÜRKİYE, 23-26 Haziran 2010, ss.366-371
Çakir R., Çebi U. , Gidirişlioğlu A., "Farklı Fenolojik Dönemlerde Yapılan Sulama Uygulamalarının Virginia Tipi Tütün Bitkisine Fizyolojik Etkileri . 1. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, 62-73. 1. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Haziran, 2010 Anemon , Eskişehir ", 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 01-04 Haziran, 2010 , ss.62-73
Gidirişlioğlu A., Çebi U. , Çakir R., "Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alanlarda Farklı Hidrolik Yükleme Seviyelerinin Ve Hidrolik Alıkonma Sürelerinin Atık Sudaki Bazı Kirletici Parametrelerin Giderilmesine Etkileri 1. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, 288-295. 1. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Haziran, 2010 Anemon , Eskişehir", 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 01-04 Haziran, 2010 , ss.288-295.
Çakir R., "Physiological Consequences Of Water Stress Imposed At Different Phenological Stages Of Plant Growth. 3rd Annual International Symposium On Agricultural Research, 15-18 July 2010, Athens", Annual International Symposium on Agricultural Research, YUNANISTAN, 15-18 July 2010
Çebi U. , Gidirişlioğlu A., Çakir R., "Ergene Nehri Ve Kollarındaki Evsel Ve Endüstriyel Atık Parametrelerinin Belirlenmesi. Ergene Nehri Ve Kollarındaki Evsel Ve Endüstriyel Atık Parametrelerinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, 821-828. 1. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Haziran, 2010 Anemon , Eskişehir ", 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 01-04 Haziran, 2010 , ss.821-828
Gidirişlioğlu A., Çebi U. , Çakir R., "Yatay Akışlı Yüzey Altı Sistemlerde Farklı Hidrolik Yükleme Seviyelerinin Ve Hidrolik Alıkonma Sürelerinin Atık Sudaki Yağ-Gres Ve Fosfor Gibi Kirletici Parametrelerin Giderilmesine Etkileri.Türkiye Iv. Ulusal Organik Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı, 749-753. Türkiye Iv. Ulusal Organik Tarım Kongresi 28 Haziran -1 Temmuz 2010, Erzurum ", IV. Ulusal Organik Tarım Kongresi , ERZURUM, TÜRKİYE, 28 Haziran -1 Temmuz 2010, ss.749-753.
Yavuz M.Y., Çakir R., Kavdir Y., Deveciler M., "Tekil Lateral Tekniği Ile Uygulanan Farklı Su Düzeylerinin Mısır Bitkisinin Verimi Ve Kök Dağılımı Üzerine Etkileri.I. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 913-924. I. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaras", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2010, ss.913-924
Gidirişlioğlu A., Çebi U. , Çakir R., "Doğal Arıtma Sistemlerinde Farklı Hidrolik Yükleme Seviyelerinin Ve Hidrolik Alıkonma Sürelerinin Atık Su’Da Boi, Koi, Akm, Nh4-N Ve Toplam Koliform Gibi Kirletici Parametrelerin Giderilmesine Etkileri. I. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 715-723. I. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaras", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2010, ss.715-723
Tarı A.F., Çakir R., "Kurak Bölgelerde Su Yönetimi. 1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 368-378. 16-18 Haziran, 2009 Rixos, Konya", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu , KONYA, TÜRKİYE, 16-18 Haziran, 2009, ss.368-378
Gidirişlioğlu A., Çakir R., Yarcı C., "Gelibolu-Gökbüyet Projesi Tuzlu Alanlarda Taban Suyu Hareketleri Ile Tuzcul Bitki Türleri. 1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 652-658. 16-18 Haziran, 2009 Rixos, Konya ", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 16-18 Haziran, 2009, ss.652-658
Gidirişlioğlu A., Çakir R., Yarcı C., "İpsala- Arazilerinde Yer Alan Tuzlu Toprakların Halofitik Vejatasyonun Ekolojisi. 1. Gap Organik Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı, 1064-1069, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa", 1. GAP Organik Tarım Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 17-20 Kasım 2009, ss.1064-1069,
Yavuz M.Y., Çakir R., Kavdir Y., Bahar E., Deveciler M. , "Minirhizotron Kamera Yardımı Ile Elde Edilen Kök Gelişimine Ait Görüntülerin Sulama Uygulamalarında Kullanılma Olanakları.1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı,416-424. 16-18 Haziran, 2009 Rixos, Konya", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 16-18 Haziran, 2009 Rixos, Konya, ss.416-424
Çakir R., Gidirişlioğlu A., Çebi U. , Malkaralı S., Çomak R., "Altınyazı-Karasaz Ovalarında Çeltik Sulamalarından Dönen Kuyruk Suları Ile Drenaj Suyu Karışımının Sulama Suyu Niteliği Ve Sulamada Tekrar Kullanılma Olanakları.1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 446-457. 16-18 Haziran, 2009", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 16-18 Haziran, 2009 , ss.446-457.
Çakir R., Yavuz M.Y., Soyergin S., "Türkiye Su Kaynakları Ve Tarımsal Su Kullanımı Sorunları. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları. Lapseki Değerleri Sempozyumu Bilidiriler Kitabı, 227-238. 27-28 Ağustos, Lapseki, Çanakkale", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 27-28 Ağustos 2008, ss. 227-238
Gidirişlioğlu A., Çakir R., Çebi U. , Yarcı C., Güler N., "Gelbolu-Gökbüyet Arazilerinde Yer Alan Tuzlu Toprakların Halofitik Vejetasyonunun Ekolojisi. Viii.Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 20-23 Ekim 2008 Girne /Kkct", VIII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Ekim 2008, pp.1-1
Çakir R., Çebi U. , "Yıeld And Water Use Of Flue-Cured Tobacco Under Various Regimes Of Irrigation In Conditions Of Thrace Region Of Turkey. Proceedings Of The International Symposium On Water And Land Management For Sustainable Irrigated Agriculture. 4-8 April, 2006. Çukurova University, Adana-Turkey", International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture., TÜRKIYE, 4-8 April, 2006
Çakir R., Gidirişlioğlu A., "Farklı Fenolojik Devrelerde Toprakta Oluşan Nem Açığının Mısırın Dane Verimi Ve Kalitesine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Yetiştirme Teknikleri, Ii. Cilt: 358-362. 13-17 Ekim 2003. Diyarbakır ", Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 13-17 Ekim 2003, ss.358-362.
Çakir R., Çebi U. , Gidirişlioğlu A., "Sulama İşletmeciliği Yönünden Virginia Tipi Tütün Bitkisinin Kimi Bulgularının Eldesine Yönelik Bir Araştırma. Kültürteknik Derneği 2. Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 336-347. 16-19 Ekim 2003: Kuşadası, Aydın", 2. Sulama Kongresi , AYDIN, TÜRKİYE, 16-19 Ekim 2003, ss.336-347.
Sönmez B. , Çakir R., "Türkiye’de Çorak Islahı Araştırmaları ve Tuzlu Toprakların Yönetimi. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 182-191. 24-27 Mayıs 2001 Kırklareli", Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu , KIRKLARELİ , TÜRKİYE, 24-27 Mayıs 2001 , ss.182-191
Çakir R., Çebi U. , "Kırklareli Ovası Sulama Projesi Alanlarında Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Etkili Kök Derinlikleri Üzerine Bir Araştırma. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Trakya Toprak Ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 90-99. 24-27 Mayıs 2001 Kırklareli", Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu , KIRKLARELİ , TÜRKİYE, 24-27 Mayıs 2001, ss.90-99
Çakir R., Cangir C., Kapur S., Boyraz D., "Trakya’Daki Tipik Vertisollerin Kil Mineralojileri Ve Sulama Planlaması Ile Arazi Amenajmanı Kuramları. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Trakya Toprak Ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 133-143. 24-27 Mayıs 2001 Kırklareli", Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu , KIRKLARELİ , TÜRKİYE, 24-27 Mayıs 2001, ss.133-143
Çakir R., "Değişken İklim Koşullarında Uygulanan Sulama Programlarının Çekirdeklik Kabağın Meyve Ve Çekirdek Verimine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Iii. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 448-455. 11-13 Eylül 2000 Isparta ", III. Sebze Tarımı Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2000 , ss.448-455.
Çakir R., Sürek H., Aydın H., Karaata H., Beşer N., "Yağmurlama Sulamanın Çeltik Bitkisinin Vejetatif Gelişmesi, Verimi Ve Sulama Suyu Gereksinimi Üzerine Etkileri. Kültürteknik Derneği Vii Kongresi Bildirileri. 11-14 Kasım 1999: 113-120, Kapadokya", Kültürteknik Derneği VII Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 11-14 Kasım 1999, ss.113-120
Çakir R., Gidirişlioğlu A., "The Effect Of Irrigation With Water Of Low Quality On Some Properties Of Heavy Textured Vertisols. 2nd Inter-Regional Conference On Environment-Water 99. Emerging Technologies For Sustainable Use And Water Management. 1-3 September 1999, Laussane/Switzerland ", 2nd Inter-Regional Conference on Environment-Water 99. Emerging Technologies for Sustainable Use and Water Management, Lozan, ISVIÇRE, 1-4 Eylül 1999, pp.1-10 sf
Çakir R., "Farklı Fenolojik Devrelerde Yapılan Sulama Uygulamalarının Pioneer 3377 Mısırın Vejetatif Gelişmesine Etkileri. Kültürteknik Derneği Vii Kongresi Bildirileri. 11-14 Kasım 1999: 143-153, Kapadokya", Kültürteknik Derneği VII Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 11-14 Kasım 1999, ss.143-153
Çakir R., Sürek H., Aydın H. , Karaata H., "Vegetative and Reproductive Manifestations of Rice Under Sprinkler Irrigation. Sustainable Irrigated Agriculture under Conditions of Transition from Centrally Planned to a Market Economy. Proceedings of the Irrigation and Drainage’98 International Conference., pp. 178-185. 10-12 June, 1998. Sofia Bulgaria", Sustainable Irrigated Agriculture under Conditions of Transition from Centrally Planned to a Market Economy. Irrigation and Drainage’98 International Conference., Sofia, BULGARISTAN, 10-12 Haziran 1998, pp.178-185.
Çakir R., Gidirişlioğlu A., "River Water Salinization And Alkalinization As A Result Of Industrial Pollution. Proceedings Of The 15nd Salt-Water Intrusion Meeting,Pp.140-144. 25-29 May, 1998. Gent/Belgium ", 15nd Salt-Water Intrusion Meeting, BELÇIKA, 25-29 May, 1998, pp.140-144.
Çakir R., Sürek H., Aydın H. , Karaata H., "Sprinkler Irrigation - A Water Saving Approach In Rice Farming. Proceedings Of The 1st Inter-Regional Conference On Water-Environment: Innovate Issues In Irrigation And Drainage, Pp. 287-293. 16-18 September, 1998. Lisbon, Portugal", 1st Inter-regional Conference on Water-Environment: Innovate Issues in Irrigation and Drainage, Lisbon, PORTEKIZ, 1-4 Eylül 1998, pp.287-293.
Çakir R., Gidirişlioğlu A., Avşar F., Tok H.H., Ekinci H., Adiloğlu A., et al., "Water Quality Problems of the Ergene River in North-West Turkey. Sustainable Irrigated Agriculture under Conditions of Transition from Centrally Planned to a Market Economy. Proceedings of the Irrigation and Drainage’98 International Conference., pp. 408-415. 10-12 June, 1998. Sofia", Sustainable Irrigated Agriculture under Conditions of Transition from Centrally Planned to a Market Economy. Irrigation and Drainage’98 International Conference., Sofia, BULGARISTAN, 10-12 Haziran 1998, pp.408-415
Çakir R., Cangir C., Boyraz D., "Trakya’Da Vertisollerin Genesisleri Ve Zemin Mühendisliği Özellikleri. . I. Trakya Toprak Ve Gübre Sempozyumu Bildirileri, 344-354. 20-22 Ekim 1997. Tekirdağ", I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 20-22 Ekim 1997, ss.344-354
Çakir R., Gidirişlioğlu A., "Düşük Kaliteli Sulama Sularının Vertisol Toprakların Özelliklerine Ve Ayçiçek Bitkisinin Vejetatif Gelişmesine Etkileri. Kültürteknik Derneği 6. Kongresi Bildirileri, 460-468. 5-8 Haziran 1997. Uludağ/ Bursa", Kültürteknik Derneği 6. Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 5-8 Haziran 1997., ss.460-468
Çakir R., Gidirişlioğlu A., Tok H.H., Avşar F., Ekinci H., Yüksel O., "Kirli Nehir Sularının Entisol Ordosuna Ait Toprağın Bazı Özelliklerine Ve Ayçiçeği Bitkisinin Gelişmesine Etkileri. I. Trakya Toprak Ve Gübre Sempozyumu Bildirileri,183-190. 20-22 Ekim 1997. Tekirdağ", I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 20-22 Ekim 1997, ss.183-190
Çakir R., "Soil Contamination and Plant Growth Depression Under Irrigation with Polluted River Water. Proceedings of the International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries; Vol. II: 963-969. 17-21 November 1997. Near East University Lefkosa/Northen Cyprus", International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Ocak 1997, vol.II, pp.963-969
Çakir R., Avşar F., Gidirişlioğlu A., Tok H.H., Ekinci H., Yüksel O., "Effect Of Irrigation With Polluted River Water On Some Chemical Properties Of Alluvial Soils. Isco 9 Th Conference, 1996 Bonn Germany ", ISCO 9 th Conference, Bonn, ALMANYA, 1-4 Ocak 1996, pp.6-7
Tok H.H., Ekinci H., Çakir R., Adiloğlu A. , Yüksel O. , Avşar F., Gidirişlioğlu A., Kavdır Y., "Trakya’Daki Ergene Nehri Ve Kollarının Bazı Kirlilik Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. İlhan Akalan Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Ii, 81-90, Ankara", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Eylül , cilt.II, ss.81-90
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çebi U. , Çakir R., Altıntaş S., Özdemir A., "Plastik Seralarda Yetştirilen Hıyar Ve Kıvırcık Baş Salata Bitkilerinin Sulaam Zamanı Ve Su Kullanımı Planlaması. Tagem Toprak Su Ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Müdürüğü Yayınları Tagem-Bb-080201l2", TAGEM Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Müdürüğü Yayınları , KIRKLARELİ , 2014
Gidirişlioğlu A., Çebi U. , Çakir R., "Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulakalan Sistemlerinde Farklı Hidrolik Yükleme Seviyelerinin Ve Hidrolik Alıkonma Sürelerinin Atıksu Kirliliğinin Giderilmesine Etkileri Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Atatürk Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Yayın 2010/85, 64 (S) ", Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, KIRKLARELİ , 2010
Çakir R., "Çakır, R. 2007. Sulu Tarımın Fizyolojik Esasları Ve Kuraklığa Dayanım (Rusça)", Central Asia Irrigation Water Management,202-225,Ankara (Russian) , dem, f, Ed., Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.203-225-, 2008
Çebi U. , Gidirişlioğlu A., Çakir R., "Ergene Nehri Ve Kollarındaki Evsel Ve Endüstriyel Atık Parametrelerinin Belirlenmesi. Yayın Evi : Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Atatürk Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları", Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, KIRKLARELİ , 2008
Çakir R., Çebi U. , Gidirişlioğlu A., "Kırklareli Koşullarında Yetiştirilen Virginia Tipi Tütün İçin Uygun Sulama Programları Ve Su-Üretim Fonksiyonları. Yayın Evi : Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Toprak Ve Su Kaynakları Atatürk Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayin No 152 , 87 (S). Kırklareli ", Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, KIRKLARELİ , 2006
Çakir R., Köroğlu M., "Sulu Tarımın Fizyolojik Esasları.", Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Kanber,R., Çakır, R., Tarı,A.F, Ed., Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.45-59-, 2003
Çakir R., "Kurağa Dayanım Fizyolojisinin Sulama Planlamasında Kullanılma Olanakları. ", Sulama ve Drenaj Mühendisliği , Kanber,R., Çakır, R., Tarı,A.F, Ed., Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.61-74-, 2003
Çakir R., Kanber R., Köksal H., Tarı A.F., "Su-Verim İlişkileri", Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Kanber,R., Çakır, R., Tarı, A.F, Ed., Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.152-186-, 2003
Çakir R., "Kayalıköy (Teke) Sulaması Yağmurlama Rehberi. Yayın Evi : Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayin No 64/43, 115 (S)", Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KIRKLARELİ , 2003
Köksal H., Tarı A.F., Çakir R., Kanber R., Ünlü M., "Su-Verim İlişkileri. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları (Değiştirilmiş 2. Baskı), 87 (S) Konya", Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü , KONYA, 2001
Çakir R., Karaata H., "Kırklareli Ovası Yağmurlama Sulama Rehberi. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayın No 50/35, 98 (S) Kırklareli ", Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KIRKLARELİ , 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi