Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bandırma Körfezi istiridye popülasyonun PCR ile genetik yapının belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2014-331, Yönetici, 2017
"Türkiye'de, Marmara, Ege ve Akdeniz Kıyılarındaki Yerli Akivades (Ruditapes decussatus) Populasyonları ile İstilacı Japon Akivadesi Populasyonlarının (Ruditapes philippinarium) Morfolojik ve Genetik Yapılarının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114O356, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Türlerinin Besinsel Bileşenleri ve Kabuk İçerikleri Tespit Edilerek Tüketim Stratejilerinin Kurgulanması", TÜBITAK Projesi, 113O381, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çanakkale Gelibolu bölgesinde Sülüneslerin, Ensis marginatus (Pennant, 1777), üreme döngüsü ve biyokimyasal kompozisyonun belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011/066, Yönetici, 2014
"Çanakkale Boğazı’ndaki Midyelerin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 ) Balık Yetiştirme Alanlarında Kültürü", BAP Arastırma Projesi, 2011/073, Araştırmacı, 2014
"Marmara denizinden toplanan bazı ekonomik mollusk türlerindeki ağır metal içerikleri", BAP Arastırma Projesi, 2011/062, Araştırmacı, 2014
"Marmara denizinden örneklenen bazı mollusk türlerinin biyokimyasal ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011/063, Araştırmacı, 2014
"Sustainable Turkish Shellfish Culture", AB Çerçeve Programı Projesi, 107Y223 (PIA-Bosphorus)., Araştırmacı, 2011
"Çakalburnu Dalyan Alanında Kültüre Alınan Akivadeslerin (Tapes decussatus L. 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 105Y256, Araştırmacı, 2010
"Homa Dalyan Alanında Farklı Sistemlerde İstiridyelerin (Ostrea edulis L. 1758) Büyüme ve Yaşama Performansları", BAP Arastırma Projesi, 2006/SÜF/014, Yönetici, 2011
"Sustainable Aquaculture of Flat Oyster In Turkey", AB Çerçeve Programı Projesi, 103Y178 (PIA-Bosphorus)., Araştırmacı, 2007
"Çanakkale Boğazında Midye (Mytilus galloprovincialis L.1819) Kültürü Üzerine Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 2003-50, Araştırmacı, 2004
"Kabuklu kültüründe ağ kafeslerinde balık yetiştirme alanlarından yararlanma olanakları", TÜBITAK Projesi, 2000/BİL/011, Araştırmacı, 2005
"SÜFAK Dalyan Alanında Kültüre Alınan Akivadeslerin (Tapes decussatus L. 1758) Büyüme ve Yaşama Oranlarının Tespiti", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2000/SÜF/016, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi