Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. SEMİH KALE
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
Ana Bilm Dalı : Avlama Teknolojisi
Sabit Telefon : +90 286 2180018
Faks : +90 286 2180543
E Posta Adresi : semihkalecomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/semihkale/cv
Ofis : 80
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Terzioğlu Kampüsü 17020 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, 2014-2019
Ön Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 2017-2019
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, 2011-2014
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği/Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 2008-2011
Yaptığı Tezler
Doktora, "İklim Değişikliğinin Atikhisar Baraj Gölü’nün Yüzey Alanı ve Kıyı Çizgisindeki Değişimleri Üzerine Etkilerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Balıkçılık Yönetimi Açısından İzlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, "Gökçeada Sığ Sularında Bulunan Sparidae Ailesine Ait Genç Balık Türlerinin Dağılımlarının CBS İle Modellenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD Haziran, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Amatör Denizci Belgesi, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, 2019
Amatör Telsizcilik Belgesi (A Sınıfı), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 2014
İş Sağlığı ve Güvenliği, Anafartalar OSGB, 2014
Development of New Strategies and Instruments for Land Remote Sensing, Çanakkale, 2013
GPS’ ten Veri Aktarımı, ArcGIS ile İleri Seviye Etiketlendirme ve Semboloji, Esri-Türkiye, 2013
Almanca Dil Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Çanakkale Halk Eğitim Merkezi, 2012
How To Write A Scientific Paper, Ege Üniversitesi, 2012
Türkiye’de Franchising Sektörünün Dünü, Bugünü, Geleceği, Ege Üniversitesi, 2010
Liderlik-Girişimcilik-İnovasyon, Ege Üniversitesi, 2010
Kişiye Özgü Liderlik, Ege Üniversitesi, 2010
Girişimcilik, Kariyer Gelişimi ve İş Planı, Ege Üniversitesi, 2009
Sosyal Girişimcilik, Ege Üniversitesi, 2009
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Avlama Teknolojileri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Biyolojik Modelleme
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
İklim Değişimi ve İklim Modellemesi
Hidroloji-Hidrometeoroloji
3B-Modelleme
Biyoçeşitlilik
Uzaktan Algılama
Görüntü İşleme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Water Resources
Environmental Sciences
Marine & Freshwater Biology
Computer Science, Information Systems
Meteorology & Atmospheric Sciences
Computer Science, Artificial Intelligence
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2012 - 2019
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kale S., Acarli D., "Shoreline Change Monitoring in Atikhisar Reservoir by using Remote Sensing and Geographic Information System (GIS)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.4329-4339, 2019
Berber S., Kale S., "Comparison of Juvenile Astacus leptodactylus Growth Raised in Cages in Rice Fields to other Crayfish Juvenile Growth Studies", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.18, no.2, pp.331-341, 2018
Kale S., Hisar O., Sönmez A.Y., Mutlu F., Filho W.L., "An Assessment of the Effects of Climate Change on Annual Streamflow in Rivers in Western Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.15, no.2, pp.190-211, 2018
Acarli D., Kale S., Çakir K., "A new maximum length for the garfish, Belone belone (Linnaeus, 1761) in the coast of Gokceada Island (Aegean Sea, Turkey)", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.59, pp.385-389, 2018
Sönmez A.Y., Kale S., Özdemir R.C., Kadak A.E., "An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to Predict of Cadmium (Cd) Concentrations in the Filyos River, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.18, pp.1333-1343, 2018
Sönmez A.Y., Kale S., "Climate Change Effects on Annual Streamflow of Filyos River (Turkey)", JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE, vol.9, pp.0-0, 2018 (Link)
Altin A., Ayyildiz H., Kale S., Alver C., "Length–weight relationships of forty-nine fish species from shallow waters of Gökçeada Island, northern Aegean Sea", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, no.5, pp.971-975, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kale S., Acarli D., "Spatial and Temporal Change Monitoring in Water Surface Area of Atikhisar Reservoir (Çanakkale, Turkey) by using Remote Sensing and Geographic Information System Techniques", ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.34, pp.47-56, 2019
Berber S., Kale S., Bulut M., İzci B., "Tatlısu Istakozunun (Pontastacus leptodactylus) Çeltik (Oryza sativa L.) İle Birlikte Polikültür Yetiştiriciliğinde İdeal Stok Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.22, pp.953-964, 2019
Kale S., Sönmez A.Y., "Trend Analysis of Mean Monthly, Seasonal and Annual Streamflow of Daday Stream in Kastamonu, Turkey", Marine Science and Technology Bulletin, vol.7, no.2, pp.60-67, 2018
Kale S., Acarli D., "Potential Application of Geographic Information System (GIS) in Reservoir Fisheries", International Journal of Oceanography & Aquaculture, vol.2, no.5, pp.00149-00149, 2018
Kale S., "Analysis of Climatic Trends in Evaporation for Çanakkale (Turkey)", Middle East Journal of Science, vol.3, no.2, pp.69-82, 2017
Kale S., "Climatic Trends in Temperature of Çanakkale City, Turkey", Natural and Engineering Sciences, vol.2, no.3, pp.14-27, 2017
Kale S., Ejder T., Hisar O., Mutlu F., "Climate Change Impacts On Streamflow of Karamenderes River Çanakkale Turkey", Marine Science and Technology Bulletin, vol.5, no.2, pp.1-6, 2016
Kale S., Ejder T., Hisar O., Mutlu F., "Effect of Climate Change on Annual Streamflow of Bakırçay River", Adıyaman University Journal of Science, vol.6, no.2, pp.156-176, 2016
Ejder T., Kale S., Acar S., Hisar O., Mutlu F., "Restricted effects of climate change on annual streamflow of Sarıçay stream (Çanakkale, Turkey)", Marine Science and Technology Bulletin, vol.5, no.1, pp.7-11, 2016
Ejder T., Kale S., Acar S., Hisar O., Mutlu F., "Effects of Climate Change on Annual Streamflow of Kocabaş Stream (Çanakkale, Turkey)", Journal of Scientific Research and Reports, vol.11, no.4, pp.1-11, 2016
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kale S., Sönmez A.Y., "Trend Analysis of Streamflow of Akkaya Stream (Turkey)", 1st International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Ekim 2018, pp.33-45
Acarli D., Çakir K., Kale S., "Design and Analysis of Species-Specific Artificial Reef Models to Determine Shelter-Preference Behaviour of Homarus gammarus in Erdek-Ocaklar, Turkey", INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ECOLOGY 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.266-266
Kale S., Sönmez A.Y., Mutlu F., Filho W.L., "Climate Change Effects on Streamflow of Tuzla River (Çanakkale, Turkey)", International Water and Environment Congress, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.280-288
Kale S., Sönmez A.Y., Mutlu F., Filho W.L., "Climate Change Effects on Streamflow of Büyük Menderes River (Turkey)", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.397-397
Kale S., Sönmez A.Y., "Climate Change Effects on Annual Streamflow of Filyos River (Turkey)", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.398-398
Berber S., Kale S., Bulut M., İzci B., "Determination of Ideal Stock Rate for Rice-Crayfish Cultivation in Controlled Environment", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.327-327
Kale S., Sönmez A.Y., Mutlu F., Filho W.L., "Climate Change Effects on Streamflow of Gediz River (Turkey)", International Water and Environment Congress, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.289-296
Kale S., Acarli D., "Integration of Remote Sensing and Geographic Information System (GIS) Techniques for Monitoring Shoreline Changes", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.202-202
Kale S., Acarli D., "Shoreline Change Monitoring in Atikhisar Dam Lake using Remote Sensing and Geographic Information System (GIS)", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.30-30
Kale S., Acarli D., "Integrating Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing for Monitoring Water Surface Area", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18 Ekim - 21 Kasım 2017, pp.316-316
Kale S., Acarli D., "Data Models in Geographic Information System (GIS) and Capabilities", XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation UKECEK 2017, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.775-775
Kale S., "Climatic Trends in Temperature in Çanakkale (Turkey)", XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation UKECEK 2017, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.683-683
Kale S., Acarli D., "Advantages and Disadvantages of Raster and Vector Data Models in Geographic Information System (GIS)", XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation UKECEK 2017, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.776-776
Kale S., Acarli D., "Monitoring and Calculating the Surface Area of Atikhisar Dam Lake (Çanakkale, Turkey) using Satellite Images and Geographic Information System (GIS)", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18 Ekim - 21 Kasım 2017, pp.290-290
İşmen A., İnceoğlu H., Arslan İhsanoğlu M., Yiğin C.Ç., Daban İ.B., Kale S., "Spatial Distribution of Deepwater Pink Shrimp (Parapenaeus longirostris) Stocks in the Sea of Marmara: A GIS Approach", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18 Ekim - 21 Kasım 2017, pp.303-303
Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., Yüksek A. , Alver C., Daban İ.B., et al.,"Gökçeada Sığ Suları (0-20 m) Balık Biyoçeşitliliği", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu'nun , İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.1-1
Kale S., Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., "Spatial Distribution Modelling of Juvenile Common Pandora (Pagellus erythrinus Linnaeus, 1758) in Relation to Habitat in the Shallow Waters of Gökçeada Using GIS", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, pp.672-680 (Link)
Türel S., Kale S., Berber S., "Crayfish Cultivation in Turkey: Past, Present and Future", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, pp.867-870 (Link)
Aydın B., Şasi E., Shigeoka Y., Zabun M., Kaya H., Ateş M., et al., "Nanotechnology as a Novel Tool in Fisheries and Aquaculture Industry", Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.13-13
Berber S., Türel S., Kale S., Özer E., "Investigation of Growth and Survival of Larval European Lobster (Homarus gammarus (Linneaus, 1758))", Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.15-15
Kale S., Özen Ö., "GIS for Environmental Sustainability", Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.16-16
Kale S., Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., "Spatial Distribution and GIS Modelling of Juvenile Garfish (Belone belone, Linnaeus, 1761) with Regard to Habitat in the Shallow Waters of Gökçeada Island (Northern Aegean Sea, Turkey)", Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.17-17
Yildiz H., Türel S., Berber S., Duysak M., Kale S., "Freshwater Crayfish Aquaculture in the World: A Case Study", 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.80-80
Türel S., Berber S., Kale S., "The Status And Harvest Of Freshwater Crayfish Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) In Turkey", 5th International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.137-137
Arslan M., İşmen A., İnceoğlu H., Daban İ.B., Kocabaş E., Kale S., Şirin M., Çardak M., Özer Z., Kara A., "Osteichthyes Bycatches In The Beam Trawl Shrimp Fishery Of The Sea Of Marmara", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.29-29
Kale S., Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., "Modeling the Spatial Distribution of Juvenile Striped Sea Bream (Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758) in Relation to Habitat Structure in the Shallow Waters of Gökçeada Using GIS", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.126-126
Kale S., Özen Ö., "GIS: An Important Tool for Visualizing Marine Biodiversity", 5th International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.55-55
Berber S., Kale S., Türel S., "Ensuring The Sustainability Of Crayfish Stocks For Fisheries Management: Problems And Solutions", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.232-232
Kale S., Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., "Modeling the Spatial Distribution of Juvenile Annular Sea Bream (Diplodus annularis Linnaeus, 1758) in Relation to Habitat Structure in the Shallow Waters of Gökçeada Using GIS", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.392-392
Kale S., Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., "Modeling the Habitat Structure in the Shallow Waters of Gökçeada Using GIS", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.391-391
Kale S., Özen Ö., "Visualization of Marine Spatial Data Using GIS", 5th International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.133-133
Daban İ.B., Kale S., Yüksek A., Özen Ö., "Çanakkale Boğazı İhtiyoplankton Topluluk Yapısı ve Zamansal Değişimi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.125-125
Daban İ.B., Kale S., Özen Ö., "Çanakkale Boğazı Küçük Pelajik Balıklarının Yumurta Ve Larva Mevsimsel Dağılımı Ve Bolluğu", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.35-35
İşmen A., Yiğin C.Ç., İnceoğlu H., Arslan M., Daban İ.B., Kale S., et al., "CHONDRICHTHYAN BYCATCHES IN THE BEAM TRAWL SHRIMP FISHERY OF THE MARMARA SEA", 40. CIESM, Marseille, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.487-487
Kale S., Daban İ.B., Özen Ö., "Modeling Of The Impacts Of Maritime Industries On Biodiversity Using Gis", Turkish-Japanese Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-12 Kasım 2012, pp.67-67
Kitap ve Kitap Bölümleri
Hisar O., Kale S., Özen Ö., "Sustainability of Effective Use of Water Sources in Turkey", in: Sustainable Water Use and Management, Leal Filho, Walter; Sümer, Vakur, Eds., Springer-Verlag , London, pp.205-227, 2015 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Denizin Gizemlerini Adada Keşfedelim", TÜBITAK Projesi, 000, Diğer, 2012
"Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) Stok Durumunun İzlenmesi ve Yönetimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM HAYSÜD /2011/0902/04, Araştırmacı, 2015
"Göllerde Su Parametrelerinin Belirlenmesi İzlenmesi ve Haritalandırılması Amaçlı İnsansız Su Üstü Aracı (İSÜA) Geliştirilmesi", BAP Güdümlü, FBG-2015-523, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kontrollü Ortamda Çeltik-Kerevit Yetiştiriciliğinde İdeal Stok Oranlarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-563, Araştırmacı, 2017
"Kuzey Ege Gökçeada ve yakın çevresinde geleneksel trol balıkçılığında CPUE hedef dışı av ve ıskarta ", BAP Diğer, FYL-2016-838, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
SCIREA Journal of Geosciences, Editörler Kurulu Üyesi, 22.09.2018 - Devam Ediyor
SCIREA Journal of Fisheries, Editörler Kurulu Üyesi, 22.09.2018 - Devam Ediyor
International Journal of Oceanography & Aquaculture, Editörler Kurulu Üyesi, 29.06.2018 - Devam Ediyor
Marine Science and Technology Bulletin, Yardimci Editör, 06.01.2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
International Society for Development and Sustainability (ISDS), , Üye, 29.12.2017 - Devam Ediyor
Aquacultural Engineering Society, , Üye, 01.06.2012 - Devam Ediyor
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, , Üye, 01.03.2012 - Devam Ediyor
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 01.06.2009 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2. International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Nisan 2019
International Symposium of Ecology 2018, Kastamonu, Haziran 2018
International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Ekim 2018
International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Nisan 2018
International Water and Environment Congress, Bursa, Mart 2018
Internatıonal Symposıum on GIS Applıcatıons in Geography and Geoscıences-ISGGG 2017, Çanakkale, Ekim 2017
XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation UKECEK 2017, Edirne, Eylül 2017
VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems-ISEEP-2017, Çanakkale, Ekim 2017
7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, Eylül 2015
18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Eylül 2015
Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources, Çanakkale, Kasım 2015
Recent Developments in World Aquaculture and Technologies, Çanakkale, Haziran 2014
Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Oceanography and Climate Change, Çanakkale, Kasım 2014
1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, Mayıs 2014
International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, Trabzon, Eylül 2014
5th International Symposium on Sustainable Development-Biotechnology for Sustainable Development, Sarajevo, Mayıs 2014
Development of New Strategies and Instruments for Land Remote Sensing, Çanakkale, Eylül 2013
GPS’ ten Veri Aktarımı, ArcGIS ile İleri Seviye Etiketlendirme ve Semboloji, İstanbul, Mayıs 2013
Sucul Ekosistemlerde Biyolojik Çeşitlilik, Çanakkale, Mayıs 2013
Denizden Alternatif Enerji Temini Çalışmaları, Çanakkale, Mayıs 2012
Çanakkale ve Balıkesir İlleri İçin Su Ürünleri Endüstrisine Dayalı Ekonomik Gelişme Modeli, Çanakkale, Mart 2012
Experimental Fish Farm in Canakkale and the Economics of Using Copper Alloy Nets, İzmir, Temmuz 2012
Beslemede Son Gelişmeler, İzmir, Temmuz 2012
Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler, İzmir, Temmuz 2012
Su Ürünleri Sektöründe Eğitim, Ekonomik ve Yasal Durum, Sorunları ve Çözüm Önerileri, İzmir, Temmuz 2012
Workshop on Utilization of Copper Alloy Nets in Aquaculture, İzmir, Haziran 2012
Larval Beslemede Son Gelişmeler, İzmir, Temmuz 2012
Engineering Studies on Copper Alloy Nets, İzmir, Temmuz 2012
Turkish-Japanese Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, Çanakkale, Kasım 2012
6. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İzmir, Haziran 2012
5. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İzmir, Haziran 2011
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) - VII. Öğrenci Kurultayı, Ankara, Kasım 2011
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) - VI. Öğrenci Kurultayı, Ankara, Kasım 2010
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Oceanography & Aquaculture, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
International Journal of Oceanography & Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
International Journal of Oceanography & Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Alınteri Journal of Agriculture Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Sustainable Food Production, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Etkinlik Organizasyonu
Turkish-Japanese Marine Forum-III International Workshop on Recent Developments in Marine & Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
Ödüller ve Burslar
Kale S, "The Best Article of the Year 2017, Journal of Natural and Engineering Sciences (NESciences), Aralık 2017
Kale S, "TÜBİTAK-Science Fellowships and Grant Programmes, TÜBİTAK, Eylül 2015
Kale S, "TÜBİTAK Science Fellowships and Grant Programmes, TÜBİTAK, Eylül 2014
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Kale S., Altin A., Ayyildiz H., Özen Ö., "Spatial Distribution Modelling of Juvenile Common Pandora (Pagellus erythrinus Linnaeus, 1758) in Relation to Habitat in the Shallow Waters of Gökçeada Using GIS", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, pp.672-680
Kale S., Acarli D., "Shoreline Change Monitoring in Atikhisar Dam Lake using Remote Sensing and Geographic Information System (GIS)", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.30-30
Kale S., Acarli D., "Monitoring and Calculating the Surface Area of Atikhisar Dam Lake (Çanakkale, Turkey) using Satellite Images and Geographic Information System (GIS)", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18 Ekim - 21 Kasım 2017, pp.1-1
Sönmez A.Y., Kale S., Özdemir R.C., Kadak A.E., "An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to Predict of Cadmium (Cd) Concentrations in the Filyos River, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.18, no.1, pp.1-13, 2018
Kale S., Hisar O., Sönmez A.Y., Mutlu F., Filho W.L., "An Assessment of the Effects of Climate Change on Annual Streamflow in Rivers in Western Turkey", INTERNATİONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMİNG, vol.15, pp.1-11, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi