Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Soyergin S., "Effects Of Soil And Leaf Treatments To Eliminate Boron Deficiency In Olives", Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol.41, pp.2004-2010, 2010
Çetin G., Hantaş C., Soyergin S., Burak M., "Studies On Integrated Pest Management (Ipm) In Sweet Cherry Orchards In The Marmara Region Of Turkey", Acta Hort. (ISHS), vol.795, pp.925-932, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Soyergin S., "DETERMINATION OF NUTRITION STATUS OF NECTARINES GROWN IN LAPSEKİ AROUND BY THE SOIL AND LEAF ANALYSİS", IJDR International Journal of Development Research, no.11, pp.9954-9958, 2016 (Link)
Soyergin S., "Bursa Siyahı İncirinde Fe, Zn ve Mn'ın Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi ve Ortak Stabil Devrelerin Belirlenmesi", Bahçe, cilt.4, ss.743-747, 2016
Soyergin S., "EFFECT OF ORGANIC PRACTICES ON KIWI PRODUCTIVITY LEVELS AND SOME SOIL PROPERTIES FOR ORGANIC KIWI CULTIVATION", Agriculture & Food, pp.394-401, 2016 (Link)
Soyergin S., "DETERMINATION OF THE NUTRIENT STATUS OF PEACHES GROWN IN LAPSEKI", Agriculture & Food, pp.386-393, 2016 (Link)
Soyergin S., Ekinci N., Gür E., "Lapseki Yöresinde Şeftali ve Nektarin Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi", Bahçe, cilt.4, ss.171-176, 2016
Soyergin S., Moltay İ., Samancı H., "Doğu Marmara Bölgesinde Kivi Bitkisinin (Actinidia Deliciosa) Makro Besin Elemenetleri Açısından Beslenme Durumu", ANADOLU, cilt.13 (1), ss.107-123, 2003
Başar H., Soyergin S., "Yalova Yöresinde Örtü Altı Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Yapılan Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", ANADOLU, cilt.9, ss.86-94, 1999
Soyergin S., Genç Ç., Ertan N., "Saksı Kasımpatının Harç Ve Ticari Gübre Isteğinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar", BAHÇE, cilt.24 , ss.69-78, 1995
Soyergin S., Genç Ç., Ertan N., "Önemli Saksı Bitkilerinden Difenbahya Ve Krotonun Harç Ve Ticari Gübre Isteğinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar", BAHÇE, cilt.23, ss.33-34, 1994
Soyergin S., Katkat V., "Seasonal Variations Of Boron Contents In Olive Leaves And Fruits Of Gemlik Variety In Bursa Region", Turkish Journal of Agricultural and Forestry, cilt.18, ss.515-520, 1994
Genç Ç., Moltay İ., Soyergin S., Fidan A.E., Sütçü A.R., "Marmara Bölgesi Sofralık Zeytinlerinin Beslenme Durumu", BAHÇE, cilt.20, ss.49-58, 1991
Soyergin S., Moltay İ., Bulagay A.N., "Marmara Bölgesinin Önemli Ayva Üreten Yörelerinde Ayvanın Beslenme Durumunun Saptanması Üzerinde Araştırmalar", BAHÇE, cilt.17, ss.3-11, 1988
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Soyergin S., Ekinci N., Gür E., "Lapseki Yöresinde Şeftali ve Nektarin yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.5-10 (Link)
Soyergin S., "Bursa Siyahı İncirinde Fe, Zn ve Mn’ın Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi ve Ortak Stabil Devrelerin Belirlenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.10-15 (Link)
Soyergin S., Erenoğlu B., Uysal E., "Marmara Bölgesinde Organik Çilek Yetiştiriciliği", Türkiye V.Organik Tarım Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2013, cilt.1, ss.147-154
Özkan M., Çevik N., Soyergin S., Altay H., Tekinay A., "Current Status Of Organic Agriculture In Turkey", 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture, HIRVATISTAN, 13-17 February 2012, vol.1, pp.00-00
Uysal E., Barış A., Soyergin S., " İznik Yöresinde Yetiştirilen Zeytinlerin Beslenme Durumlarının Toprak Analizleriyle Belirlenmesi", Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2011, ss.255-262
Uysal E., Albayrak B., Soyergin S., "Gemlik Yöresinde Yetiştirilen Zeytinlerin Beslenme Durumlarının Toprak Analizleriyle Belirlenmesi", Türkiye II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2011, ss.887-896
Soyergin S., Atak A., Uysal E., Çelikel F.G., "Marmara Bölgesinde Organik Kivi Üretimine Yönelik Araştırmalar", 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 15-17 Eylül 2010 , cilt.2, ss.685-692
Albayrak B., Uysal E., Soyergin S., "Orhangazi Yöresinde Gemlik Çeşidi Zeytin Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi.", 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 15-17 Eylül 2010 , cilt.2, ss.430-435
Soyergin S., Uysal E., Yalçınkaya E., "Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Karbon İçeriğindeki Değişimler", Türkiye IV. Ulusal Organik Tarım Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, cilt.1, ss.203-209
Soyergin S., Yalçınkaya E., Tangu N.A., "Bursa Siyahı İncirinde Makro Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi Ve Ortak Stabil Devrelerin Belirlenmesi", 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 15-17 Eylül 2010 , cilt.2, ss. 386-391
Soyergin S., "Organik Tarım Ve İklim Değişikliği", 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 16-18 Haziran 2009, cilt.1, ss.868-876
Gencel U., Soyergin S., "İklim Değişikliği Ile Mücadelede Karbon Vergisi", 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 16-18 Haziran 2009, cilt.1, ss.590-597
Çakir R., Yavuz M.Y., Soyergin S., "Türkiye Su Kaynakları Ve Tarımsal Su Kullanım Sorunları", Çanakkale Değerleri Sempozyumları; Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 27-28 Ağustos 2008 , cilt.1, ss.227-238
Soyergin S., "Lapseki’De Organik Tarımın Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler", Çanakkale Değerleri Sempozyumları; Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 27-28 Ağustos 2008 , cilt.1, ss.49-58
Uysal E., Soyergin S., "Yalova Yöresinde Yetiştirilen Kivilerin Beslenme Durumlarının Toprak Ve Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi", 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2008 , cilt.1, ss.532-541
Hantaş C., Çetin G., Uzunoğulları N., Uçkun A., Soyergin S., Yalçınkaya E., "Marmara Bölgesi’Nde Zeytin Entegre Mücadele (Ipm) Çalışmaları", Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKİYE, 27-29 Ağustos 2007 , cilt.1
Hantaş C., Çetin G., Uçkun A., Soyergin S., "Marmara Bölgesi’Nde Şeftali Entegre Mücadele Çalışmaları", Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKİYE, 27-29 Ağustos 2007 , cilt.1
Soyergin S., Uysal E., Albayrak B., "Pirinanın (Zeytin Kekinin) Kompost Yapımı", Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2006, cilt.1, ss.308-314
Yalçınkaya E., Soyergin S., Tangu N.A., Erenoğlu B., Uysal E., Çelikel F.G., "Organik Bursa Siyahi Incir Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim Ve Kaliteye Etkisi", Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2006, cilt.1, ss.242-249
Soyergin S., Efe E., Akgül H.C., "Marmara Bölgesinde Organik Zeytin Üretimine Yönelik Araştırmalar", Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2006, cilt.1, ss.286-296
Beşirli G., Soyergin S., Sönmez İ., Hantaş C., Pezikoğlu F., "Organik Olarak Yetiştirilen Pırasada Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu , YALOVA, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2006, cilt.1, ss.108-121
Beşirli G., Soyergin S., Sönmez İ., Pezikoğlu F., "Farklı Organik Bitki Besin Maddesi Uygulamalarının Pırasada Tohum Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu , YALOVA, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2006, cilt.1, ss.557-565
Erdoğan S., Beşirli G., Soyergin S., Sönmez İ., "Farklı Bitki Besin Maddesi Uygulamalarının Organik Olarak Yetiştirilen Pırasada Nitrat Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu , YALOVA, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2006, cilt.1, ss.551-556
Soyergin S., "Allelokimyasalların Aktivitesi Üzerine Toprak Özelliklerinin Etkisi", Allelopati Çalıştayı (Türkiye’de Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın), YALOVA, TÜRKİYE, 13-15 Haziran 2006, cilt.1, ss.119-130
Boz Y., Altındişli Ö., Yayla F., Gündüz A., Avcı G., Soyergin S., Özen T., "Bölgesinde Organik Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği", 6.Türkiye Bağcılık Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 19-23 Eylül 2005, cilt.1
Akçay M.E., Yalçınkaya E., Soyergin S., "Gemlik Zeytin Çeşidinde Yapılan Farklı Uygulamaların Alternans Üzerine Etkileri", Türkiye IV.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-12 Eylül 2003, cilt.1, ss.276-281
Soyergin S., Moltay İ., Samancı H., "Doğu Marmara Bölgesinde Kivi Bahçelerinin (Actinidia Deliciosa) Mikro Besin Elementleri Açısından Beslenme Durumu", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKİYE, 23-25 Ekim 2003 , cilt.1, ss.161-167
Yalçınkaya E., Soyergin S., Hantaş C., Yalçın M., "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü (Abkmae)'Nde Yapılan Sofralık Zeytin Geliştirme Çalışmaları", Türkiye 1.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 2-3 Ekim 2003, cilt.1, ss.205-208
Soyergin S., "Sklamen Yetiştiriciliğinde En Uygun Yetiştirme Ortamının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 2002, cilt.1, ss.85-90
Soyergin S., Efe E., "Örtü Altı Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması (A Study On The Organic Tomato Growing In The Greenhouse Conditions)", IV.Sebze Tarımı Sempozyumu, BURSA, TÜRKİYE, 17-20 Eylül 2002 , cilt.1, ss.103-110
Burak M., Akçay M.E., Türkeli Y., Soyergin S., Ergun M.E., "Resaerch On Multiple Row Systems In Apples", XXVIth International Horticultural Congress, KANADA, 11-17 August, 2002, vol.1, pp.375-376
Soyergin S., Şarlar G., Moltay İ., "Şeftalide Yüksek Kireçten Kaynaklanan Demir Noksanlığının Yapraktan Demirli Preparatlarla Tedavisi Üzerinde Bir Araştırma", I.Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 25-28 Eylül 2001, cilt.1, ss.195-204
Soyergin S., Yalçınkaya E., Çelikel F.G., "Marmara Bölgesi Kızılcıklarının Makro Elementler Açısından Beslenme Durumu", I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 25-28 Eylül 2001, cilt.1, ss.501-508
Çelikel F.G., Yalçınkaya E., Özelkök S., Soyergin S., Uzunoğulları N., Uçkun A., Yalçınkaya E., "Güney Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Tipte Kızılcık (Cornus Mas.) Meyvesinin Derim Sonrasi Fizyolojisi Üzerinde Araştırmalar", I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 25-28 Eylül 2001, cilt.1, ss.553-558
Soyergin S., Moltay İ., "A Research On The Salinity Of The Soil And Irrigation Water Of Greenhouse-Grown Cucumbers (Cucumis Sativus L.) In The East Marmara Region", International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, TÜRKIYE, 7-10 November 2000, vol.573, pp.393-397
Soyergin S., Sürmeli N., Moltay İ., "Kırmızı Lahananın Ticari Gübre Isteğinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar", III: Sebze Tarımı Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2000, cilt.1, ss.45-50
Soyergin S., Kanber R., Uzunoğulları N., Uçkun A., "Örtü Altı Fasulyede Sulama Programının Oluşturulması", III. Sebze Tarımı Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2000, cilt.2, ss.455-459
Soyergin S., Moltay İ., Kaynaş N., "Zeytinde Bor Noksanlığının Yaprak Uygulamalarıyla Giderilmesi Üzerinde Araştırmalar", Türkiye 1.Zeytincilik Sempozyumu, BURSA, TÜRKİYE, 6-9 Haziran 2000, cilt.1, ss.296-301
Soyergin S., Katkat V., "Studies On Nutrient Contents And Seasonal Element Fluctuations Of The Olive Variety Gemlık In Bursa Area.", IV International Symposium on Olive Growing, ITALYA, 27 September-2 October 2000, vol.586, pp.405-408
Soyergin S., Moltay İ., Genç Ç., Fidan A.E., Sütçü A.R., "Nutrient Status Of Olives Grown In The Marmara Region", IV International Symposium on Olive Growing, ITALYA, 27 September-2 October 2000, vol.586, pp.375-380
Soyergin S., Genç Ç., Fidan A.E., "Studies On The Relationship Between Late Ripening And The Nutrition Of Olive Variety “Gemlik” In The Marmara Region", IV International Symposium on Olive Growing, ITALYA, 27 September-2 October 2000, vol.586, pp.301-304
Soyergin S., Moltay İ., "Marmara Bölgesi Gemlik Çeşidi Zeytinlerin Beslenme Durumu", Türkiye 1.Zeytincilik Sempozyumu, BURSA, TÜRKİYE, 6-9 Haziran 2000, cilt.1, ss.344-350
Baş M., Paydaş S., Moltay İ., Soyergin S., "Bazı Prunus Anaçlarının Kayısılarda Besin Alımına Etkileri", Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 1999, cilt.1, ss.103-107
Moltay İ. , Soyergin S., Sürmeli N., Genç Ç., Yürektürk M., Tangu N., "Determination Of The Nutrient Status Of Greenhouse-Grown Cucumbers In The East Marmara Region", 1st International ISHS Symposium on Cucurbits, TÜRKIYE, 20-23 May 1997, vol.492, pp.237-243
Soyergin S., Sürmeli N., Moltay İ., "Beyaz Lahananın Ticari Gübre Isteğinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar", Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 1999, cilt.1, ss.327-331
Soyergin S., Katkat V., "Gemlik Çeşidi Zeytinlerin Yaprak Ve Meyvelerinde Demir, Çinko Ve Mangan İçeriğinin Mevsimsel Değişimi.", Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.1, ss.706-730
Soyergin S., Genç Ç., Fidan A.E., "Marmara Bölgesi Gemlik Çeşidi Zeytinlerde Geç Olgunlaşmanın Beslenme Ile Ilişkisinin Araştırılması", Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.1, ss.726-731
Soyergin S., Genç Ç., Ertan N., "Bazı Saksı Bitkilerinin (Açelya Ve Afrika Menekşesi) Harç Ve Ticari Gübre Isteğinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar", Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 23-28 Eylül 1991, cilt.1, ss.205-209
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Soyergin S., "Cevizin Toprak İstekleri Ve Gübrelemesi. İ.Tosun, E.Akçay, V.Erdoğan, F.G.Çelikel", Ceviz Yetiştiriciliği, İsmail Tosun, Ed., Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yayın No. 90. Yalova, Yalova, ss.36-54-, 2008
Soyergin S., "Gübreler Ve Organik Toprak İyileştiricileri", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, İ.Hakkı Eraslan, Ferhat Şelli, Ed., SAY YAYINLARI, İSTANBUL, ss.222-246-, 2006 (Link)
Yenice E., Yalçınkaya E. , Beşirli G., Özçelik H., Soyergin S., Şayan Y., "Organk Tarım", Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayım Dairesi Baş., ANKARA, 2004
Soyergin S., "Ticari Ve Organik Gübreler, Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar", Atatürk Bahçe Kül. Mer. Arş. Ens. Yalova. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, Yayın No:66 , YALOVA, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi