Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Adiloğullari G.E., Aksoy S. , Uluç E.A., Duman S., Adiloğullari İ., "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", 8. ULUSLARARASI EĞİTİTMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, MANİSA, TÜRKIYE,
Uluç E.A., Aksoy S. , Adiloğullari İ., Adiloğullari G.E., Duman S., "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN POWER POİNT İLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ÇOMÜ ÖRNEĞİ)", 8. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, MANİSA, TÜRKIYE,
Duman S., Adiloğullari İ., Aksoy S. , Adiloğullari G.E., Uluç E.A., "Farklı Bölüm Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İnternet Bağımlılığı Arasında İlişkilerinin İncelenmesi", 8. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, MANİSA, TÜRKIYE,
Aksoy S. , Uluç E.A., Adiloğullari G.E., Adiloğullari İ., Duman S., "SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", 8. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, MANİSA, TÜRKIYE,
Yurdakul H.Ö., Aksoy S. , "COMPRASION OF AEROBIC ENDURANCE TESTS", THE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, ,
Baydemir B., Yurdakul H.Ö., Alp M., Aksoy S. , "FUTBOLCULARDA KUVVET ANTRENMANLARININ ÇABUKLUK PERFORMANSINA ETKİSİ", ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ,
Altay F., Aksoy S. , "İLÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", FİZİKSEL AKTİVİTE BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi