Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. SONER YİĞİT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Zootekni
Ana Bilm Dalı : Biyometri
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : soneryigitcomu.edu.tr | snrygtyandex.com
Web Adresi :
Posta Adresi : Canakkale Onsekiz Mart Üniversity, Agriculture Faculty,Animal Science Department, Biometry and Genetics Unit 17020-Canakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, 2012-2018
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, 2009-2012
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 2005-2009
Yaptığı Tezler
Doktora, "Anket Çalışmalarında Temel Problemler ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, "Faktöriyel Denemelerde Normallik ve Varyansların Homojenliği Ön Şartlarının Yerine Gelmediği Durumlarda Farklı Yaklaşımlar İçin 1. Tip Hata ve Testin Gücü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyometri Ocak, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, Zayıf
Araştırma Alanları
Biyometri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Hayvan Yetiştirme ve Islahı (Sağlık Bilimleri Temel Alanı ile ortak)
Biyometri
İstatistiksel Analiz
Web Of Science Araştırma Alanları
Statistics & Probability
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2012 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Mühendis, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Zootekni, , 13.06.2013 - 17.11.2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yiğit S., Mendeş M., "Which Effect Size Measure is Appropriate for One-Way and Two-Way ANOVA Models? A Monte Carlo Simulation Study (In Publishing)", REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL, vol.1, pp.1-19, 2016
Mirtagioglu H., Yiğit S., Mollaogullari A., Genc S., Mendes M., "INFLUENCE OF USING ALTERNATIVE MEANS ON TYPE-I ERROR RATE IN THE COMPARISON OF INDEPENDENT GROUPS", JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.24, pp.344-349, 2014 (Link) (Abstract)
Mendeş M., Yiğit S., "Comparison of ANOVA-F and ANOM tests with regard to type I error rate and test power", JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.83, pp.2093-2104, 2013 (Link) (Abstract)
Mendeş M., Yiğit S., "Type I error and test power of different tests for testing interaction effects in factorial experiments", STATISTICA NEERLANDICA, vol.67, pp.1-26, 2013 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Genc S., Soysal M.İ. , Yiğit S., Mendeş M., "Effect of Using Parametric Multiple Comparison Tests After Non-Parametric Tests on Type I Error Rate and Power of Test", Scholars Bulletin, vol.4, pp.247-257, 2018 (Link)
Mirtagioglu H., Yiğit S., Mendes E., Mendeş M., "A Monte Carlo Simulation Study for Comparing Performances of Some Homogeneity of Variances Tests", Journal of Applied Quantitative Methods, vol.12, pp.1-15, 2017
Yiğit S., Mendeş M., "ANOM Technique for Evaluating Practical Significance of Observed Difference Among Treatment Groups", International Journal of Agricultural Science Research, vol.6, pp.1-7, 2017
Yiğit S., Mendeş M., "Usage of Multidimensional Scaling Technique for Evaluating Performances of Multivariate Normality Tests ", British Journal of Applied Science & Technology, vol.16, pp.1-8, 2016 (Link) (Abstract)
Tuğran E., Kocak M., Mirtagioglu H., Yiğit S., Mendeş M., "A Simulation Based Comparison of Correlation Coefficients with Regard to Type I Error Rate and Power ", Journal of Data Analysis and Information Processing, vol.3, pp.87-101, 2015 (Link) (Abstract)
Yiğit S., Mendeş M., Mirtagioglu H., "TYPE I ERROR RATES AND TEST POWER FOR SOME OUTLIER DETECTING TESTS", Advances and Applications in Statistics, vol.21, pp.159-167, 2011 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yiğit S., Mendeş M., "İkiden Fazla Bağımsız Oran Karşılaştırılması", XIX. National & II. International Biostatistics Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, pp.1-1
Mendeş M., Yiğit S., "Ortak Kontrol Grubunun Bulunduğu Faktöriyel Denemelerin İstatistiksel Analizleri: Monte Carlo Simulasyon Çalışması", XIX. National & II. International Biostatistics Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, pp.1-1
Mendeş M., Yiğit S., "Karşılaştırılacak Grup Sayısının Çok Fazla Olduğu Durumlarda Çoklu Karşılaştırma Problemi İçin Alternatif Bir Çözüm Yolu: ANOM Tekniği", XIX. National & II. International Biostatistics Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, pp.1-1
Mendeş M., Yiğit S., "Nokta Iki Serili Korelasyon (Point Biserial Correlation) Katsayısı ve İki Örnek t-testinin Performansları Bakımından Karşılaştırılması", XIX. National & II. International Biostatistics Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2017, pp.1-1
Yiğit S., Mendeş M., "ANOM Technique for Determining Different Groups When There Are a Large Number of Treatment Groups", Xth International Statistics Days Conference, GİRESUN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2016, pp.56-56
Yiğit S., Mirtagioglu H., Mendeş M., "Multidimensional Scaling Analysis for Re-analyzing Results of Simulation Studies", 4th Stochastic Modeling Techniques & Data Analysis International Conference with the 5th Demographics Workshop, Valletta, MALTA, 1-4 Haziran 2016, pp.100-100
Palazoğlu H., Yiğit S., Mendeş M., "Tek ve İki Yönlü Varyans Analizi Modellerinde Bazı Etki Büyüklüğü Ölçülerinin Karşılaştırılması", Xth International Statistics Days Conference, GİRESUN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2016, pp.170-180
Yiğit S., Mendeş M., "Bağımsız Oran Karşılaştırılması: ANOM? Ki-Kare?", Xth International Statistics Days Conference, GİRESUN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2016, pp.62-62
Yiğit S., Mendeş M., "Evaluating Performances of Different Multivariate Normality Tests by Using Multidimensional Scaling Technique", 4th Stochastic Modeling Techniques & Data Analysis International Conference with the 5th Demographics Workshop, Valletta, MALTA, 1-4 Haziran 2016, pp.99-100
Palazoğlu H., Yiğit S., Mendeş M., "Which Effect Size Measure Should Be Reported for One-Way and Two-Way ANOVA :Models", 4th Stochastic Modeling Techniques & Data Analysis International Conference with the 5th Demographics Workshop, Valletta, MALTA, 1-4 Haziran 2016, pp.69-70
Yiğit S., Akkartal E., Mollaoğullari A., Mendeş M., "Bazı Korelasyon Katsayılarının 1. Tip Hata ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması", 13. Uluslararası Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, GAZİ MAĞUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp. -
Genç S., Soysal M.İ. , Mendeş M., Yiğit S., "Effect of Type I Error Rate and Power Using Parametric Multiple Comparison Tests After the Non-Parametric Tests ", International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, ISPARTA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2012, pp.77-77
Yiğit S., Mendeş M., "İnteraksiyon Etkisinin Test Edilmesinde Kullanılan Farklı Test ve Yaklaşımların 1. Tip Hata Olasılığı ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması", 7. Ulusal Zootekni Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, ss. -
Mendeş M., Akkartal E., Mirtagioglu H., Yiğit S., "Bağımsız Grup Ortalamalarının Karşılaştırılmasında Etki Büyüklüğü Tahmini", 12. Uluslararası Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2011, pp.150-150
Yiğit S., Mirtagioglu H., Mendeş M., "Faktöriyel Denemelerin Analizinde Kullanılan Bazı Testler İçin 1.Tip Hata ve Testin Gücü", 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2011, ss.7-7
Yiğit S., Mendeş M., "Faktöriyel Denemelerde Anova-F testi ve Anom Testinin 1. Tip Hata Olasılığı ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması", 12. Uluslararası Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2011, pp. -
Mendeş M., Yiğit S., Akkartal E., Mirtagioglu H., "Meta Analysis for Summarizing Results of Simulation Studies: One-Way ANOVA and its Some Alternatives Cases.", 6th Conference of The Eastern Mediterranean Region of The International Biometric Society, Hersonissos, YUNANISTAN, 8-12 Mayıs 2011, pp.69-69
Mendeş M., Yiğit S., Genç S., "Anova ve Anom yöntemlerinin 1. Tip Hata Olasılığı ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması", 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2010, ss. -
Mendeş M., Yiğit S., Akkartal E., Keskin S., "İstatistikte Simülasyon Çalışmalarının Önemi", 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2010, ss. -
Yiğit S., Mendeş M., Akkartal E., "Grup Karşılaştırmalarında Aritmetik Ortalama Yerine Bazı Alternatif Ortalamaların Kullanılmasının 1. Tip Hata Üzerine Etkisi", 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2010, ss. -
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi