Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Artüz M., Tunçer S., "On the association of carangid juveniles, Alepes djedaba, with the jellyfish Rhizostoma pulmo", CYBİUM, vol.41, pp.1-3, 2017
Daban İ.B., Cengiz Ö., Tunçer S., "Further range expansion of the blue crab Callinectes sapidus (Rathbun ,1896) (Crustacea :Decapoda : Brachyura ) in Turkish waters,Northern Aegean Sea : insight into distribution dephth. ", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, no.2, pp.175-178, 2016 (Link)
Önal U., Tunçer S., Yaglioglu D., "THE OCCURENCE OF THE ATLANTIC TRIPTAIL Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) , IN THE CANAKKALE STRAIT.", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.17, pp.230-252, 2016
Karachle P., Angelidis A., Apostolopoulos G., Ayas D., Ballesteros M., Bonnici C., et al., "New Mediterranean Biodiversity Records (March 2016)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.17, pp.230-252, 2016
Tunçer S., Artüz M., Önal U., "First Record of Armina neapolitana (Delle Chiaje, 1824) (Gastropoda: Heterobranchia) in the Sea of Marmara (Turkey)", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.57, pp.183-185, 2016
Cengiz Ö., Tunçer S., "Second Record of Atlantic Lizardfish, Synodus saurus (Linnaeus, 1758), from the Northern Agean Coast of Turkey", ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, vol.67, pp.447-450, 2015
Tunçer S., Bilgin S., Eryilmaz L., "About the Record of Anthias anthias (Linnaeus, 1758), (Pisces: Serranidae) in the Canakkale Strait, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.11, pp.161-162, 2011
Özen Ö., Tunçer S., Bilgin S., Orlov A., "New Record Of Elongate Lanternfish, Notoscopelus Elongatus (Costa, 1844), From The Coastal Waters Of Aegean Sea, Turkey, With Notes On Species' Morphology And Distribution", ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, vol.39, 2009
Aslan-Cihangir H., Sezgin M., Tunçer S., "New records of two species of amphipods, Melphidippella macra (Norman, 1869) and Monocorophium sextonae (Crawford, 1937) for Turkish seas", CRUSTACEANA, vol.82, pp.111-116, 2009
Tunçer S., Aslan Cihangir H., Bilecanoğlu M., "A new Indo-Pacific fish in the Sea of Marmara: Lagocephalus spadiceus (Tetraodontidae).", CYBIUM, vol.32, pp.347-348, 2008
Tunçer S., Yiğin C.Ç., "A Preliminary Study On Some Properties For Chamelea Gallina (L.) (Bivalvia: Verenidae) From Karabiga-Çanakkale", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.2, pp.117-120, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özden S., Tunçer S., "Ulva rigida’daki Ağır Metal (Pb, Cu, Zn ve Fe) Düzeyleri (Dardanel, Çanakkale)", BEU Fen Bilimleri Dergisi , cilt.4, ss.35-42, 2015
Tunçer S., Orlov A.M., Ozen O., "First record of marlin sucker, Remora Osteochir (Cuvier, 1829), from the northeastern Aegean Sea, Turkey", Journal of Ichthyology, vol.52, pp.400-408, 2012
Tunçer S., Orlov A., Özen Ö., "First record of marlin sucker, Remora Osteochir (Cuvier, 1829), from the northeastern Aegean Sea, Turkey", Journal of Ichthyology, vol.52, pp.400-408, 2012
Tunçer S., "Tunçer, S., Erdemir, C.Ç., (2002)-A Preliminary Study On Some Properties For Chamelea Gallina (L.) (Bivalvia: Verenidae) From Karabiga-Çanakkale. Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences.", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.2, ss.117-120, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Boz M., Tunçer S., "TURİZM TALEBİNDE YENİ EĞİLİMLER: BALIKÇILIK TURİZMİ", 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Şubat 2016, ss.19-37
Yılmaz M., Tunçer S., "ÇANAKKALE VE GÖKÇEADA KIYILARINDA YAŞAYAN DENİZ KESTANESİ TÜRLERİNİN İZLENMESİ VE KORUNMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR", 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Şubat 2016, ss.11-19
Albayrak C., Tunçer S., "THALASSOTERAPİ’DE GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER", 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Şubat 2016, ss.1-11
Albayrak C. , Tunçer S., Odabaşi D.A., "Presence of Zebra Mussel, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)in Atikhisar Reservoir (Çanakkale-Turkey) and Surrounding Area ", Workshop on Risk Assessment Tools in Aquatic Species, DÜZCE, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, pp.46-46
Aslan H., Mutlu E., Tunçer S., "Çanakkale Boğazı’nın Peracarid (Crustacea: Peracarida) faunasının zaman ve mekana bağlı değişimi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.78-78
Tunçer S., Can N., Aslan H., Alkılıç B., "Sualtı Gözlem Metodu ile Güney Çanakkale Boğazı Makrobentik Biotasının Araştırılması. ", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları. VII. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2008, ss.433-440
Aslan H., Tunçer S., Mutlu E., "A study on the qualitative and quantitative distribution of amphipod fauna in the Canakkale strait. ", International Conference on “Monitoring & modelling of marine pollution, Kirsh Island, IRAN, 1-3 Aralık 2008, pp.81-88
Tunçer S., Alpaslan M., Akbulut M., Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., "Variation de teneurs des Hydrocarbures chez certaines mollusques (M.galloprovincialis, P.caerulea, R.venosa) sur la cote Dardanelles (Canakkale, Turquie)", Modelling and monitoring of marine pollution, Kish Island, IRAN, 1-3 Aralık 2008, pp.29-30
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, vol.2, pp.72-72
Cirik Ş., Çelik E.Ş., Aslan H., Ateş A.S., Akbulut M., Tunçer S., "The Management of the Marine Biodiversity in Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale-Turkey.", International Conference on Environment: Survival and Sustainability , Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, pp.72-72
Cirik Ş., Ateş A.S., Çelik E.Ş., Aslan H., Akbulut M., Tunçer S., "Marine Biodiversity And Endangered Species ofGallipoli Peninsula National Historical Park, (Çanakkale, Turkey)", Ulusal Biyoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.47-47
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Tunçer S., Alpaslan M., İşmen A., et al.,"Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Denizel Canlı Toplulukları ve Tür Envanteri", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Nobel Yayın No: 959, Fen ve Biyoloji Dizisi: 35, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.18, ss.93-93
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"Marine Environment and endangered species of Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale", Integrated Coastal Zone Management-Biodiversity-Marine Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2006, vol.1, pp.1-1
Cirik Ş., Ateş A.S., Akbulut M., Aslan H., Tunçer S., "Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte olan Türler", XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2005, ss.34-34
Okudan E.Ş., Erkan Yurdabak F. , Tunçer S., Yiğin C.Ç., Aysel V., "The Distribution of Caulerpa racemosa (forskkal) J. Agardh On The Coast of Turkey", Work Shop On Lessepsion Invasion In The Aegean and Mediterranean Sea Coastline, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-14 Temmuz 2002, vol.1, pp.46-49
Tunçer S., Yiğin C.Ç., Erkan Yurdabak F. , Yenici E., "Zeytinyağ Üretiminde Karasuyun Akdeniz Midyesi Mytilus galloprovincialis Lam. Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması.", I.Zeytinyağ Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri” Uluslararası Çalıştayı, BALIKESİR, TÜRKIYE, 7-9 Haziran 2002, vol.1, pp.7-12
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Artüz M., Tunçer S., Gülen D., Sakınç M. , "Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2015 Senesi Çalışma Verileri", Türkiye Barolar Türkiye Yayıncılar Birliği, ANKARA, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi