Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2004 - 2007
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2003 - 2004
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2003
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 07.09.2008 - 04.09.2011
Mühendis, Pınar Deniz Ürünleri A.Ş. , , 01.09.1996 - 04.04.1999
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Ak, "Türkiye'de Farklı Tuz Göllerinden ve Tuzlalardan İzole Edilen Dunaliella viridis’de büyüme Koşullarının ve Karotenoid Birikiminin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, E.Yilmaz, "Baca Gazı ile Büyütülen Mikroalglerde Büyüme ve Yağ Asit Kompozisyonunun Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, Ö.Kural, "Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd (Eustigmatophyceae)’in LED Lambalar ile Büyüme ve Yağ Biriktirme Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, Ö.Uludüz, "Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd (Eustigmatophyceae)'in hasadında kümeleştirme yöntemlerinin etkinliği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, B.Özbaş, "Porphyridium cruentum (Rhodophyceae) Kültürlerinde Büyüme ve Biyokimyasal Kompozisyonda Meydana Gelen Değişimler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, C.Kiliç, "Spirulina platensis’in Çanakkale Koşullarında Havuzlarda Üretimi ve Biyokimyasal Yapısında Meydana Gelen Değişimler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi