Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Mikroalg üretimi, canlı yemler, zooplankton üretimi, alg biyoteknolojisi, fotobiyoreaktörler, alglerden yağ ve karotenoid üretimi, mikroalglerden biyoyakıt üretimi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Microalgae culture, live feeds, zooplankton culture, algal biotechnology, photobioreactors, oil and carotenoids production from algae, biofuel production from aicroalgae.
Research Areas : Mikroalg kültürleri üzerine araştırmalarım alglerden yağ (yağ asitleri) ve karotenoid üretimini içermektedir. Diğer temel araştırma alanım ise mikroalglerin bir biyoyakıt kaynağı olarak fotobiyoreaktörlerde yağ ve karotenoid içerikleri için üretimidir. Dr. Göksan ayrıca yakın zamanda, bir çimento işletmesinin baca gazını kullanarak mikroalglerin ekonomik şekilde üretimini amaçlayan bir projede de yer almıştır. 
Current Research Activities :

My researches in the area of microalgae culture involve oil (fatty acids) and carotenoids accumulation in algae. My other main research field is cultivation of microalgae in photobioreactors for oil and starch contents as a biofuel source. Dr. Göksan has also participated in a project aimed at producing microalgae economically using flue gas of a cement company. 

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi