Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"U (VI) ve Th (IV) radyoaktif maddelerin önderiştirme işlemi uygulanmış Cystoseira barbata kullanılarak giderilmesi", BAP Diğer, FHD-2016-968, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Metilen mavisi boyar maddesinin demir oksit Fe3O4 immobilize edilmiş Cystoseira barbata kullanılarak giderilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-427, Araştırmacı, 2017
"Çimento üretim prosesinde mikroalglerin ek yakıt ve CO2 tutucu olarak kullanımının araştırılması", TÜBITAK Projesi, 3130492, Danışman, 2015
"Microalgae Rich in Lipids and Carotenoids as Dietary Supplement in Fish and Mollusc Aquaculture", TÜBITAK Projesi, 111O054, Yönetici, 2013
"Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd (Eustigmatophyceae)'in Hasadında Kümeleştirme Yöntemlerinin Etkinliği ", BAP Y.Lisans, 2010/147, Yönetici, 2012
"Ayvalık Tuzlasından İzole Edilen DunalIella salIna (Dunal) Teodoresco Kültürlerinin Büyüme Koşullarının İyileştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP 2009/41, Araştırmacı, 2011
"Spirulina platensis (Cyanophyceae)'in Çanakkale Koşullarında Havuzlarda Üretimi ve Biyokimyasal Yapısında Meydana Gelen Değişimler ", BAP Y.Lisans, 2007/21, Yönetici, 2008
"Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae)'ten büyük ölçekli kültürlerde astaksantin pigmenti üretimi", TÜBITAK Projesi, 104V060, Yönetici, 2008
"Haematococcus pluvialis'in büyük ölçekli vejetatif kültürlerinin büyüme özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2004/30, Yönetici, 2005
"Chlorella zofingiensis’in miksotrofik döngüde sürdürülen kültürlerinde yüksek yoğunluklu algal biyomas eldesi", BAP Arastırma Projesi, 2000/SUF/003, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi