Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özüdoğru Y., Merdivan M., Göksan T., "Removal of methylene blue from aqueous solutions by brown alga Cystoseira barbata ", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.62, pp.267-272, 2017
Ak İ., Öztaşkent C., Özüdoğru Y., Göksan T., "Effect of sodium acetate and sodium nitrate on biochemical composition of green algae Ulva rigida", AQUACULTURE INTERNATIONAL, vol.23, pp.1-11, 2015
Ak İ., Cirik S., Göksan T., Koru E., "Effect Of Salinity On Growth Characteristics And Pigment Composition Of Two Strains Of Dunaliella Viridis Teodoresco: Laboratory And Outdoor Studies", Fresenius Environmental Bulletin, vol.21, pp.337-342, 2012
Ak İ., Çetin Z., Cirik Ş., Göksan T., "Gracilaria Verrucosa (Hudson) Papenfuss Culture Using An Agricultural Organic Fertilizer", Fresenius Environmental Bulletin, vol.20, pp.2156-2162, 2011
Eleftheriou A., Anagnostopoulou-Visilia E., Anastasopoulou E., Ates S.A., Bachari N.E.I., Cavas L., et al., "New Mediterranean Biodiversity Records (December 2011)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.12, pp.491-508, 2011
Uslu L., Işık O., Koç K., Göksan T., "The Effects Of Nitrogen Deficiencies On The Lipid And Protein Contents Of Spirulina Platensis", African Journal of Biotechnology, vol.10, pp.386-389, 2011
Göksan T., Ak İ., Kılıç C., "Growth Characteristics Of The Alga Haematococcus Pluvialis Flotow As Affected By Nitrogen Source, Vitamin, Light And Aeration", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, vol.11, pp.377-383, 2011
Cirik Ş., Çetin Z., Ak İ., Cirik S., Göksan T., "Greenhouse Cultivation Of Gracilaria Verrucosa (Hudson) Papenfuss And Determination Of Chemical Composition", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.10, pp.559-564, 2010
Göksan T., Ak İ., Gökpınar Ş., "An Alternative Approach To The Traditional Mixotrophic Cultures Of Haematococcus Pluvialis Flotow (Chlorophyceae)", Journal of Microbiology and Biotechnology, vol.20, pp.1276-1282, 2010
Kılıç C., Göksan T., "Growth And Biochemical Composition Of Spirulina Platensis Geitler In Summer Period Under The Conditions Of Canakkale, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.21, pp.4947-4950, 2009
Göksan T., Zekeriyaoğlu A., Ak İ., "Growth Of Spirulina Platensis In Different Culture Systems Under Greenhouse Condition", Turkish Journal of Biology, vol.31, pp.47-52, 2007
Torzillo G., Göksan T., Işık O., Gökpınar Ş., "Photon Irradiance Required To Support Optimal Growth And Interrelations Between Irradiance And Pigment Composition In The Green Alga Haematococcus Pluvialis", European Journal of Phycology, vol.40, pp.233-240, 2005
Göksan T., Durmaz Y., Gökpınar Ş., "Effects Of Light Path Lengths And Initial Culture Density On The Cultivation Of Chaetoceros Muelleri (Lemmermann, 1898)", Aquaculture, vol.217, pp.431-436, 2003
Torzillo G., Göksan T., Faraloni C., Kopecky J., Masojidek J., "Interplay Between Photochemical Activities And Pigment Composition In An Outdoor Culture Of Haematococcus Pluvialis During The Shift From The Green To Red Stage", Journal of Applied Phycology, vol.15, pp.127-136, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özüdoğru Y., Merdivan P.D.M. , Göksan T., "Biosorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Iron Oxide-Coated Cystoseira barbata ", Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, cilt.3, ss.551-564, 2016
Gökpınar Ş., Işık O., Göksan T., Durmaz Y., Uslu L., Ak B., Önalan S.K., Akdoğan P., "Algal Biyoteknoloji Çalışmaları", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.4, ss.21-26, 2013
Cirik Y., Büyükateş Y., Merdivan M., Ak İ., Göksan T., "Cu (Ii) Ve Co (Ii) Iyonlarının Spirulina Platensis (Cyanophyceae) Ile Biyosorpsiyon Özelliklerinin Incelenmesi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.5, pp.7-12, 2012
Berik N., Ak İ., Cirik S., Göksan T., Kahraman D., "Geleneksel Beyaz Ekmeğe Spirulina Katkısının Değerlendirilmesi", Hasat Gıda Dergisi, cilt.314, ss.42-45, 2011
Hızarcı L., Işık O., Sayın S., Durmaz Y., Göksan T., Gökpınar Ş., "The Effect Of Temperature On Protein And Amino Acid Composition Of Spirulina Platensis", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.26, pp.139-142, 2009
Ak İ., Cirik S., Göksan T., Koru E., "Effects of light intensity, salinity and temperature on growth in Çamaltı strain of Dunaliella viridis Teodoresco from Turkey", Journal of Biological Sciences, vol.8 , pp.1356-1359, 2008
Gökpınar Ş., Göksan T., Cirik S., Özbaş B., "Nannochloropsis Sp. (Eustigmatophyta)'Nin Kış Döneminde Tubular Fotobiyoreaktörde Büyüme Özelliği", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol. 24, pp.233-237, 2007
Göksan T., Ak İ., "Vegetative Growth Of The Green Alga Haematococcus Pluvialis Cultivated In Different Light-Path Lengths", Asian Journal of Plant Sciences, vol.5, pp.455-460, 2006
Gökpınar Ş., Koray T., Akçiçek E., Göksan T., Durmaz Y., "Algal Antioksidanlar", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol. 23 , pp.85-89, 2006
Kılıç C., Göksan T., Ak İ., Gökpınar Ş., "İki Farklı Spirulina Platensis Suşunun Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.189-192, 2006
Işık O., Hızarcı L., Sayın S., Gökpınar Ş., Durmaz Y., Göksan T., "The Effect Of The Environmental Factors On The Vitamin C (Ascorbic Acid), E (Alpha-Tocopherol), ß-Carotene Contents And The Fatty Acid Composition Of Spirulina Platensis", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.257-261, 2006
Özbaş B., Göksan T., Ak İ., "Brachionus Plicatilis (Rotifera)’In Farklı Besin Ortamlarında Büyütülmesi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (1-2 Ek Sayı), 279-282., vol.23 , pp.279-282, 2006
Göksan T., Gökpınar Ş., "Haematococcus Pluvialis Flotow (Chlorophyceae)’Un Farklı Işık Şiddetlerinde Büyüme Özellikleri", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.22, pp. 21-24, 2005
Gökpınar Ş., Göksan T., "Mikroalglerden Elde Edilen Ürünler", Aqua Life of Turkey, cilt.2, ss.54-60, 2005
Göksan T., Durmaz Y., Işık O., Gökpınar Ş., "Doğal Deniz Suyu Ve Tuzla Tuzu Ile Hazırlanan Ortamlardaki Chaetoceros Muelleri (Lemmermann, 1898) Kültürlerinde Işık Ve Nütrientlerin Etkileri ", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol. 19, pp.163-167, 2002
Göksan T., Gökpınar Ş., "The Effects Of Oxytetracycline And Flumequine On The Rotifers", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol. 18 , pp.367-373, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yılmaz M.S. , Göksan T., "Growth characteristics of a locally isolated microalga Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae)", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-21 Ekim 2018, pp.154-157
Yardımcı T., Göksan T., "High-density culture potential of the microalga Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae)", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.151-153
Giritli S., Göksan T., "The effects of growth medium and LED lights in different colors on Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) cultures", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.158-161
Özüdoğru Y., Göksan T., Merdivan M., "Biosorption of Uranium (VI) by Cystoseira barbata ", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.---
Göksan T., Gökpınar Ş., "Astaxanthin Production from Haematococcus pluvialis in Open Ponds", International Conference on Microalgae and Biofuels, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Temmuz 2015, pp.15-15
Göksan T., Koç İ. , Şevik C., "A Study on CO2 Mitigation in a Cement Plant", International Conference on Microalgae and Biofuels, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Temmuz 2015, pp.9-9
Özüdoğru Y., Göksan T., Merdivan M., "Biosorption of Methylene Blue by Two Different Macroalgae: Cystoseira barbata and Petalonia fascia", International Conference on Microalgae and Biofuels, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Temmuz 2015, pp.16-16
Özüdoğru Y., Göksan T., Merdivan M., "Metilen mavisi boyar maddesinin Cystoseira barbata kullanılarak giderilmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.---
Özüdoğru Y., Ak İ., Göksan T., "Malachite yeşili boyar maddesinin Petalonia fascia algi ile biyosorbsiyonu", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Topçu N. , Ak İ., Göksan T., "Farklı Azot Kaynaklarının Cystoseira Barbata (Phaeophyceae)'Nın Büyüme Ve Biyokimyasal Kompozisyonuna Etkisi ", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempzoyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Cirik Y., Ak İ., Göksan T., "Biosorption Of Methylene Blue By A Brown Algae", CIESM, FRANSA, 28 Ekim - 01 Kasım 2013
Öztaşkent C., Ak İ., Göksan T., "Farklı Led Işık Kaynaklarının Cystoseira Barbata (Phaeophyceae)'Nın Büyüme Ve Biyokimyasal Kompozisyonuna Etkisi ", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Göksan T., Ak İ., "Bio-Fuel Production From Microalgae", Turkey-Japan Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, TÜRKIYE, 8 Kasım 2012
Cirik Y., Göksan T., "Immobilization Of Microalgae With Silica Gel For Heavy Metal Removing In Aqueus Solution", Turkey-Japan Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, TÜRKIYE, 8 Kasım 2012
Oğuz M., Ay M., Ak İ., Göksan T., "Effect Of Urea On Growth Of Spirulina", Turkey-Japan Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, TÜRKIYE, 8 Kasım 2012
Topçu N. , Öztaşkent C., Ak İ., Göksan T., Yiğit M., "Integrated Aquaculture Of Fish And Green Seaweed", Turkey-Japan Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, TÜRKIYE, 8 Kasım 2012
Göksan T., Ak İ., "Tarımsal Üretimde Algler Ve Önemi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 10-11 Ocak 2011
Ak İ., Göksan T., Cirik Y., "Ayvalık Tuzlasından İzole Edilen Dunaliella Salina (Chlorophyceae) Kültürlerinin Büyüme Koşullarının İyileştirilmesi", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Cirik Y., Büyükateş Y., Merdivan M., Ak İ., Göksan T., "Cu (II) ve Co (II) İyonlarının Spirulina platensis (Cyanophyceae) ile Biyosorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.-----
Göksan T., Ak İ., "CO2 mitigation and Bio-diesel Production by Microalgae.", 2010 World Universites Congresss, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.976-981
Ak İ., Cirik Ş., Göksan T., "Seaweed Culture for Bioremediation of Aquaculture Effluents and Atmospheric CO2", 2010 World Universites Congresss, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.995-1003
Ak İ., Cirik S., Göksan T., "Yeşil Alglerden Dunaliella Viridis Teodoresco Dalyan Suşunun Kültür Koşullarının Belirlenmesi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 01-04 Temmuz 2009
Göksan T., Gökpınar Ş., "Salmonid Balıkların Yemlerinde Alternatif Astaksantin Kaynağı: Haematococcus Pluvialis", 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 14-16 Ekim 2008
Cirik S., Gökpınar Ş., Işık O., Göksan T., Hızarcı L., Ak İ., "Ülkemizde Mikroalgal Biyoteknoloji Çalışmaları", Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 26-27 Haziran 2008, ss.376-387
Göksan T., Gökpınar Ş., Cirik S., "Mikroalg Üretiminde Tüp Fotobiyoreaktörler", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007
Ak İ., Göksan T., Cirik S., "Organik Tarım Gübresinde Spirulina Platensis Yetiştiriciliği", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 04-07 Eylül 2007
Göksan T., Torzillo G., Sergejevova M. , Sekerkova M., Verbovikova M., Gökpınar Ş., Kopecky J., Masojidek J., "Mikroalglerin Yeni Bir Tip Fotobiyoreaktörde Büyütülmesi – İlk Çalışmalar", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül 2003, ss.161-165
Gökpınar Ş., Göksan T., Durmaz Y., Işık O., Şen B., "İnternette Biyoteknoloji Kaynakları", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül 2003, ss.117-121
Işık O., Gökpınar Ş., Hızarcı L., Sayın S., Toklu B., Göksan T., "The Outdoor Cultivation Of Spirulina In Çukurova, Turkey", International Workshop and Training Course on Photobioreactors, TÜRKIYE, 2-4 Nisan 2003
Gökpınar Ş., Göksan T., Durmaz Y., Işık O., "Phaeodactylum Tricornutum Bohlin (Bacillariophyceae)’In Azot Ve Fosfor Bakımından Sınırlanmış Ortamlarda Büyüme Dinamiklerinin Araştırılması", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül 2003, ss.437-442
Işık O., Gökpınar Ş., Hızarcı L., Sayın S., Uslu M. , Toklu B., Göksan T., Durmaz Y., "Spirulina Platensis’In Çukurova Koşullarında Dışarı Kültürü", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül 2003, ss.212-215
Gökpınar Ş., Göksan T., Gimzal A., Cirik S., Işık O., "Sera Ve Dış Ortamda Yürütülen Spirulina Platensis Kültürlerinin Büyümesi Üzerinde Sıcaklık, Aydınlatma Ve Karıştırmanın Etkisi", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül 2003, ss.185-188
Gökpınar Ş., Göksan T., "Doğanın Süper Karotenoidi: Astaksantin", Agro-Endüstri Ar-Ge Proje Pazarı, İZMİR, TÜRKİYE, 30-31 Mayıs 2002
Gökpınar Ş., Göksan T., Durmaz Y., "Pufa (Çok Doymamış Yağ Asitleri) Kaynağı Olarak Mikroalgler", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2001, ss.779-785
Göksan T., Gökpınar Ş., "Kısa Işık Yolu Uzunluğuna Sahip Fotobiyoreaktörlerde Nannochloropsis Sp.’Nin Büyüme Özellikleri", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2001, ss.884-890
Gökpınar Ş., Göksan T., "Pufa (Çok Doymamış Yağ Asitleri) Kaynağı Olarak Mikroalgler", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2001, ss.772-778
DİĞER YAYINLAR
Tekinay A.A., İşmen A., Göksan T., Yiğit M., Önal U., Ergün S. , et al., "Türk Çipura - Levrek Sektörü Bu mesafelerle AB ve Diğer Ülkelerle Nasıl Rekabet Edebilir?", Diger, ss.24-26, 2012
Göksan T., Yiğit M., Önal U., Tekinay A.A., İşmen A., Yildiz H., et al., "Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörünün Durumu, Potansiyeli ve Çevre ile Etkileşimi", Diger, ss.10-27, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi