Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının büyüme parametreleri ve bağırsak florasındaki mikrobiyal kommünite üzerine poli-ß-hidroksibütirat (PHB) katkılı diyetlerin etkileri", TÜBITAK Projesi, 113O842, , 2014
"Sazan balığının (Cyprinus carpio) ağ kafeslerde yavru üretimi", BAP Y.Lisans, 11-SÜF-016, Araştırmacı, 2015
"Alabalık yumurtalarının döllenme veriminin arttırılması", BAP Y.Lisans, 11-SÜF-012, Araştırmacı, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi