Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Oranlarda Rapana sp. Unu Içeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaçlarının Kan ve Üreme Parametrelerine Etkileri İle Bu Anaçlardan Elde Edilen Larvaların Stres Dayanımlarının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 118O505, Yönetici, Devam Ediyor
"Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının büyüme parametreleri ve bağırsak florasındaki mikrobiyal kommünite üzerine poli-ß-hidroksibütirat (PHB) katkılı diyetlerin etkileri", TÜBITAK Projesi, 113O842, , 2014
"Sazan balığının (Cyprinus carpio) ağ kafeslerde yavru üretimi", BAP Y.Lisans, 11-SÜF-016, Araştırmacı, 2015
"Alabalık yumurtalarının döllenme veriminin arttırılması", BAP Y.Lisans, 11-SÜF-012, Araştırmacı, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi