Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"n-Cds:(Sn)/p-Cdte:(Cu,N) Heteroeklem Günes Gözesinin Ultrasonik Spray Pyrolysis Teknigi Ile Üretilmesi Ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, NKUBAP.00.10.AR.12 .14, Araştırmacı, 2016
"Fotovoltaik güneş pili uygulamaları için CdO ve CuO filmlerinin sol-gel spin kaplama tekniği ile büyütülmesi ve karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2011/009, Araştırmacı, 2011
"Fotovoltaik uygulamalar için ITO ve n-ZnO ince filmlerin üretimi ve tavlama işlemi ile karakteristiklerinin iyileştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010/199, Yönetici, 2012
"Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Vanadyum Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Büyütülmesi ve Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 2011/011, Yönetici, 2012
"Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği Ile Hazırlanan N-Cds:Al/P-Si Hetero-Ekleminin Yapısal, Optiksel Ve Elektriksel Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 111T057, Yönetici, 2012
"Katkısız ve Fe Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2010/198, Yönetici, 2014
"ZnO İnce Filmleri: Co Katkısının Etkisi", BAP Y.Lisans, 2009/109, Yönetici, 2010
"Fotovoltaik Güneş Pili Uygulamaları Için CdO:F, CdO:Mg, CuO:Al ve CuO:In Yarıiletken İnce Filmlerinin Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Üretilmesi ve Elektrik, Optik, Yapısal Ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 108T525, Danışman, 2010
"Li, Cu ve F Katkılı CdS ve SnO2 Filmlerinin Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2007, Araştırmacı, 2008
"Fotovoltaik Güneş Pillerinde Kullanılan Yarıiletken Malzemelerin Elektrik, Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 200419031, Yönetici, 2006
"ZnO ve CdO Yarıiletken Filmlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Al ve Mn Gibi Katkı Elementlerinin Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 200319022, Araştırmacı, 2006
"Fotovoltaik Güneş Pillerinde Kullanılan Yarıiletken Malzemelerin Elektrik, Optik Özelliklerinin, Kristal Yapılarının ve Yüzey Durumlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2001/11, Araştırmacı, 2002
"Spray Pyrolysis Yöntemi İle Yarıiletken İnce Filmlerin Elde Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, 1998/16, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi