Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Türk-İslam Sanatı
Sanat Tarihi
Ortaçağ Arkeolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Art
Architecture
Archaeology