Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. YAHYA HAN ERBAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Temel Eğitim
Ana Bilm Dalı : Sınıf Eğitimi
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : yherbascomu.edu.tr | yahyahanerbasgmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, Indiana University Bloomington, School of Education, Literacy, Culture, and Language Education (Okuryazarlık, Kültür ve Dil Eğitimi), ABD, 2012-2017
Yüksek Lisans, Indiana University Bloomington, School of Education, Curriculum and Instruction (Elementary Education), ABD, 2010-2011
Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi, 2001-2005
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Intensive English Program (IEP), Indiana University Bloomington, 2009
Center for English Language and Orientation Programs (CELOP), Boston University, 2008
Araştırma Alanları
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen Eğitimi
Çokkültürlü Eğitim
Çocuk Edebiyatı
Nitel Araştırmalar
Okuma ve Yazma Öğretimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Temel Eğitim*
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Teaching Assistant , Indiana University Bloomington School of Education, Literacy, Culture, and Language Education, 25.08.2014 - 15.12.2014
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı , , 10.09.2007 - 24.12.2007
Müdür Yetkili Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı , , 03.10.2005 - 10.09.2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Erbaş Y.H., "Teaching Diversity: Elementary School Teachers’ Opinions And Experiences on the Use of Multicultural Children’s Books", Social Sciences Studies Journal, vol.5, pp.404-409, 2019 (Link)
Erbaş Y.H., "A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey: Definitions of Multiculturalism and Multicultural Education", International Journal of Progressive Education, vol.15, pp.23-43, 2019 (Link)
Erbaş Y.H., "Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students Towards Multicultural Education in Turkey", Mediterranean Journal of Educational Research, vol.13, pp.142-181, 2019 (Link)
Erbaş Y.H., "Investigation of the Effectiveness of a Stand-Alone Graduate-Level Multicultural Education Course in a Public University in Turkey", International Journal of Educational Researchers, vol.10, pp.42-59, 2019 (Link)
Karakaş H., Erbaş Y.H., "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erbaş Y.H., "Sınıf Eğitimi 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Konusundaki Yeterliliklerinin Ölçülmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, TÜRKIYE,
Erbaş Y.H., Akdemir A., Gürsoy İ., "Ses Temelli Cümle Yöntemi Hakkında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE,
Erbaş Y.H., Çetinkaya L., "Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Sınıf İçi Farklılıklara Dair Bilgi ve Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi", International Congress of Educational Research (EAB’19), RİZE, TÜRKIYE,
Erbaş Y.H., "Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitim Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, TÜRKIYE,
Erbaş Y.H., "The Pros, Cons, and Necessity of Multicultural Education (Olumlu, Olumsuz ve Gereklilik Yönleriyle Çokkültürlü Eğitim)", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2018, pp.150-165 (Link)
Erbaş Y.H., "An Ethnographic Case Study of Multicultural Teacher Education in Turkey", 13th International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI 2017), Illinois/Urbana-Champaign, ABD,
Erbaş Y.H., Karakaş H., "Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Deneyimleri ve Çok Kültürlülük Hakkındaki Düşünceleri", International Berlin Conference (IARSP), Berlin, ALMANYA,
Erbaş Y.H., "Cultural Diversity Awareness of Turkish Teachers in Classrooms", Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), Florida/Sarasota, ABD,
Erbaş Y.H., Yildirim B., "ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇOCUK KİTAPLARINDA ENGELLİLİK KAVRAMININ TASVİRİ: SCHNEİDER AİLESİ KİTAP ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ÇOCUK KİTAPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE,
Erbaş Y.H., "ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ SINIF ORTAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, TÜRKIYE,
Erbaş Y.H., "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşleri", II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, TÜRKIYE,
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"The 1st Troy World Blinds Homeros Reading Project", Diğer Projeler, 2985591, Araştırmacı, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Educational Policy Analysis and Strategic Research, Yardimci Editör, 24.12.2018 - Devam Ediyor
International Journal of Educational Researchers, Yardimci Editör, 24.12.2018 - Devam Ediyor
Eğitimde Kuram ve Uygulama, Editör, 10.12.2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
American Educational Research Association (AERA), , Üye, 24.01.2017 - Devam Ediyor
National Association of Multicultural Education (NAME), , Üye, 09.01.2017 - Devam Ediyor
Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB), Temel Eğitim, Üye, 01.06.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Progressive Education, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
International Journal of Multicultural Education, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Multicultural Perspectives, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Etkinlik Organizasyonu
XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2019
Ödüller ve Burslar
1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekim 2007
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi