Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ZAHİDE ACAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Coğrafya
Ana Bilm Dalı : Fiziki Coğrafya
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1798
E Posta Adresi : zacarcomu.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : 128 nolu ofis
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, 2009-2013
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, 2005-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Muson Dolaşımının Doğu Akdeniz ve Türkiye Yaz Sıcaklıklarına Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, "BİGA YARIMADASINDAKİ YAĞIŞ VE AKIM DEĞİŞİMLERİNİN VE ATMOSFERİK SALINIM İNDİSLERİ İLE BAĞLANTILARININ İNCELENMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Aralık, 2008.
Araştırma Alanları
Fiziki Coğrafya
Diğer
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Fiziki Coğrafya
Klimatoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Geography, Physical
Meteorology & Atmospheric Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2016
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 2008 - 2013
Verdiği Dersler
İklim Değişikliği ve Etkileri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Yerküre İklimleri: Sıcak ve soğuk alanlar, Yüksek Lisans, 2018-2019
Klimatoloji I, Lisans, 2017-2018
Klimatoloji III, Lisans, 2017-2018
Uygulamalı Klimatoloji, Lisans, 2017-2018
Afetler Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
Sinoptik Klimatoloji ve Meteoroloji, Lisans, 2016-2017
Klimatoloji II, Lisans, 2016-2017
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Antropojenik Jeomorfolojinin İklim Değişikliğine Etkileri, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Acar Z., Öztürk B., "Thermal indices in Western part of Turkey", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.8, pp.11193-11202, 2015 (Link)
Acar Z., "Trends of summer daily maximum temperature extremes in Turkey", PHYSICAL GEOGRAPHY, vol.36, pp.268-281, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Acar Z., "Türkiye Sıcaklık Ekstremlerindeki Değişkenlikler", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.41-54, 2017
Acar Z., "Extreme maximum and minimum temperature in Mediterranean coasts in Turkey", Geography environmet sustainability, vol.1, pp.59-70, 2016 (Link)
Acar Z., "Türkiye'De Yaz Mevsimindeki Sıcak Günler Ve Sıcak Günlerin Eğilimleri ", Türk Coğrafya Dergisi, ss.1-10, 2013
Acar Z., "Türkiye de Yaz Mevsimindeki Sıcak Günler ve Sıcak Günlerin Eğilimleri", Türk Coğrafya Dergisi, ss.1-10, 2013
Acar Z., Murat T., "Güney Marmara Bölümü Nün Kuzey Batı Anadolu Klimatolojisi Ile Yağış Ve Akım Dizilerinde Gözlenen Değişimler Ve Eğilimler", International Journal of Human Sciences, pp.996-1020, 2011
T M., Acar Z., "Güney Marmara Bölümü’Nün (Kuzey Batı Anadolu) Klimatolojisi Ile Yağış Ve Akım Dizilerinde Gözlenen Değişimler Ve Eğilimler", International journal of human sciences, no.1, pp.996-1020, 2011
Acar Z., "Klimatolojik Meteorolojik Ve Hidrolojik Afetler Ve Sigortacılık Sektörü", International Journal of Human Sciences, 2010
T M., Acar Z., "Klimatolojik/Meteorolojik Ve Hidrolojik Afetler Ve Sigortacılık Sektörü", International journal of human sciences, no.2, pp.996-1020, 2010
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Acar Z., "Temperature Extremes in Summer and Winter Seasons over the Mediterranean Coastlines of Turkey", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, ,
Acar Z., "CLIMATE CHANGE and EXTREME TEMPERATURES in TURKEY", International Symposium on Geomorfology, Elazığ, TÜRKIYE,
Acar Z., "Hot Temperature Extremes in Turkey", AAG 2017 American Association of Geography, ,
Acar Z., "Kış Mevsimi Türkiye Ekstrem Yağışlarının İncelenmesi", 75th Anniversary International Congress of Turkish Geography Society, , , pp.559-559
Acar Z., Çördük N., "Kazdağı Endemiği Digitalis trojana Ivanina türünün Yayılış Gösterdiği Alanların İklimsel Değişimi", TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, , , pp.230-237
Kuba E.B., Acar Z., Öztürk B., "Türkiye de 1960 2010 Döneminde Oluşan Sıcak Hava Dalgasının Klimatolojik ve Meteorolojik Analizi", TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.79-87
Acar Z., Mestav B., "Türkiye Ekstrem sıcaklıklarının Kümeleme Analizine Göre Değerlendirilmesi", TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, , , pp.220-229
Acar Z., Deniz O., "Observed Variability standized precipitation index in Turkey", 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Albena, BULGARISTAN,
Acar Z., Çördük N., "Climatic Change of the areas where Digitalis trojana Ivanina, endemic plant of Kazdagi, spreads. ", TÜCAUM International Geography Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, pp.230-237
Öztürk B., Acar Z., "Surface Wind Speed Variability of the Western Anatolia the period of 1970 2012", International Geographical Union Regional Conference, ,
Acar Z., "Spatiotemporal trends and variability monthly air temperatures of Mediterranean and Aegean Sea Coastlines", International Geographical Union Regional Conference IGU, ,
Acar Z., "Extreme Maximum And Minimum Temperature in Mediterranean Coasts in Turkey", International Geographical Union Regional Conference, ,
Acar Z., Öztürk B., "Spatial And Temporal Variations Of Thermal Indices In Western Turkey", EGU General Assembly 2014, Viyana, AVUSTURYA, 27 Nisan - 2 Mayıs 2014, vol.16, no.16032, pp.--- (Link)
Acar Z., Öztürk B., "Spatial And Temporal Variations Of Thermal Indices In Western Turkey", EGU General Assembly 2014, , , vol.16
Acar Z., Gönençgil B., Öztürk B., "Observed Trends In Turkey Summer Daily Maximum Temperature Extremes", IGU Regional Conference Krakow 2014, Krakow, POLONYA, 18-22 Ağustos 2014, pp.---
Acar Z., Gönençgil B., "Ekstrem Sıcak Yıl:2010 Ve Türkiye Yaz Dolaşımına Etkileri. ", III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2013, ss.453-461
Gönençgil B., Acar Z., " Variability Trends In The Numbers Of Tropical And Summer Days Over The Turkey’S Summer Temperature", IGU 2013 Kyoto Regional Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-9 Ağustos 2013, pp.---
Acar Z., "Ekstrem Sıcak Yıl 2010 ve Türkiye Yaz Dolaşımına Etkileri", III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TÜRKIYE, , ss.453-461
İbrahimov A., Özözen Kahraman S., Çalişkan V., Sariş F., Deniz O., Acar Z., "A Project Of Health Tourism In Mount Ida: A Regional Deveopment Suggestion", Kırsal Bölgelerde Ekonomik Kurum ve Yapıların Modernizasyonu,Teori ve Uygulamalar Uluslar arası Kongresi, Rostov, RUSYA, 10-11 Ekim 2013, pp.45-46
Acar Z., "Variability Trends In The Numbers Of Tropical And Summer Days Over The Turkey S Summer Temperature", IGU 2013 Kyoto Regional Conference, ,
Deniz O., Acar Z., "Çanakkale İli jeotermal alanlarının hidrojeoloji ve termal turizm açısından değerlendirilmesi", Çanakkale Turizm Zirvesi 2012 , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-27 Ocak 2012, ss.127-146
Acar Z., "Akdeniz Havzasında 2010 Yaz Mevsimi 850 Hpa Reanaliz Günlük Sıcaklık Verilerindeki Değişkenlik Ve 2010 Yaz Koşulları", VII. Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2012, ss.70-80
Acar Z., "Akdeniz Havzasında 2010 Yaz Mevsimi 850 Hpa Reanaliz Günlük Sıcaklık Verilerindeki Değişkenlik ve 2010 Yaz Koşulları", VII. Coğrafya Sempozyumu, TÜRKIYE, , ss.70-80
Acar Z., "Climatology Of Hot Days Of The 2010 Summer In Turkey And Analysis Of Its Atmospheric Causes", National Geographical Congress with International Participitation , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, pp.---
Acar Z., "Climatology Of Hot Days Of The 2010 Summer In Turkey And Analysis Of Its Atmospheric Causes", National Geographical Congress with International Participitation, ,
Acar Z., "Climatological meteorological and hydrological disasters and the insurance sector", 5th Atmospheric Sciences Symposium, , , pp.59-69
T M., Acar Z., "Climatological And Meteorological Disasters And Insurance", 5th Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.59-69
Acar Z., Türkeş M., "Biga Yarımadası Akarsu Havzalarında Hidro Klimatolojik Değişimler", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, TÜRKIYE, , ss.368-379
T M., Acar Z., " Biga Yarımadası Hava Sıcaklıklarındaki Eğilimler-Değişiklikler Ve Atmosferik Uzakbağlantı Desenleri Ile Ilişkileri", IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2008, ss.481-491
Acar Z., T M., "Biga Yarımadası Akarsu Havzalarında Hidro-Klimatolojik Değişimler", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2008, ss.368-379
Türkeş M., Acar Z., "Biga Yarımadası Hava Sıcaklıklarındaki Eğilimler Değişiklikler Ve Atmosferik Uzakbağlantı Desenleri Ile Ilişkileri", IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, TÜRKIYE, , ss.481-491
Tuerkes M., Acar Z., "Wastewater management and its sustainable use in Turkey", NATO Advanced Research Workshop on Wastewater Reuse - Risk Assessment, Decision-Making and Environmental Security, Istanbul, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2006, pp.415-+
Kitap ve Kitap Bölümleri
Acar Z., "İklim Değişikliği", Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Barbaros gönençgil, Zahide acar Deniz, Ed., Çantay Yayınevi, ss.58-96, 2016
Acar Z., "Türkiye'de Görülen Meteorolojik ve Klimatolojik Afetler", Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Gönençgil, Barbaros, Acar Deniz, Zahide, Ed., Çantay Yayınevi, ss.122-143, 2016
Acar Z., "Ekstrem Hava Olayları ve Atmosfer Kökenli Afetler", Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Barbaros gönençgil, Zahide acar Deniz, Ed., Çantay Yayınevi, ss.27-57, 2016
Acar Z., "Afet Kavramı ve Doğal Afetlerin Kökenleri", Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Barbaros Gönençgil, Zahide acar Deniz, Ed., Çantay Yayınevi, ss.12-22, 2016
Acar Z., Mestav B., "İklim Değilişkiği ve Atmosfer Kökenli Afetler", Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Barbaros Gönençgil, Zahide Acar Deniz, Ed., Çantay Yayınevi, ss.97-121, 2016
Özözen Kahraman S., Acar Z., Gültay B., "Türk Yüksek Öğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Bir Araştırma ", Cenkler Matbaacılık, İSTANBUL, 2013
Deniz O., Acar Z., "Çanakkale İli Jeotermal Alanlarının Hidrojeoloji Ve Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi ", Çanakkale Turizm Zirvesi 2012 , Çalışkan V., Ed., Çanakkale Valiliği, Çanakkale, ss.127-146-, 2012
T M., Acar Z., "Wastewater Management And Its Sustainable Use In Turkey ", in: Wastewater Reuse–Risk Assessment, Decision-Making and Environmental Security , M.K. Zaidi, Eds., Springer Netherlands , Dordrecht, pp.415-420-, 2007
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye Sıcaklık ve Yağış İndislerindeki Ekstremlerin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Y417, Yönetici, 2018
"Gökçeadada Yaşanan İklimsel Afetlerin İncelenmesi", BAP Diğer, SBA-2018-2497, Yönetici, Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi