Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akgül B., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sürecinde Medya Kuruluşlarının Personel Yapılarındaki Değişim", Route Educational and Social Science Journal, no.3, pp.126-134, 2019 (Link)
Akgül H., Akgül B., Ayer Z. , "Change and Transformation of Personnel Qualification in Journalism in Relation to the Fourth Industrial Revolution", International Journal of Humanities and Social Science Invention, no.1, pp.59-63, 2019 (Link)
Akgül H., Akgül B., Ayer Z. , "New Professions Expected to Appear in Services Sector in Relation to Industry 4.0", International Journal of Humanities and Social Science Invention, no.11, pp.54-59, 2018 (Link)
Akgül H., Akgül B., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sürecinde Gazetecilik Bölümü Eğitim Programı Oluşturmada Yeni Yaklaşımlar", Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.190-197, 2018 (Link)
Akgül B., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.2310-2327, 2018 (Link)
Akgül H., Akgül B., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sürecinde Gazetecilik Sektöründe Çalışacak Personelin Mesleki Yetenek ve Yeterliliğine Yönelik Değerlendirme ve Öngörüler", Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.198-205, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akgül B., Ayer Z. , "Gazetecilik Sektörüne Yönelik Yapay Zeka Geliştirilmesi: Google News Initiative Örneği", V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.1757-1764 (Link)
Akgül B., Akgül H., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sürecinde Gazetecilik Sektöründe Çalışan Personelin Niteliğinde Değişim ve Dönüşüm", Innovation and Global Issues in Social Sciences III, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.311-318 (Link)
Akgül B., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Değişim ve Dönüşüm", ICONASH: 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, pp.414-421 (Link)
Akgül B., Akgül H., Ayer Z. , "Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) ile Hizmet Sektöründe Ortaya Çıkacak Yeni Meslekler", Innovation and Global Issues in Social Sciences III, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.1158-1167 (Link)
Akgül B., Ayer Z. , "Medyanın Mevcut Durum Analizi", RESSCONGRESS: II. Uluslarararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2018, pp.513-518 (Link)
Akgül B., Ayer Z. , "Basılı ve Dijital Gazeteciliğin Sanayi 4.0 Sürecindeki Dönüşüm Düzeyinin Karşılaştırmalı Analizi", Innovation and Global Issues in Social Sciences II, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.376-385 (Link)
Akgül B., Ayer Z. , "Sanayi 4.0 Sonrası Dönemde Gazetecilik Sektöründe Değişim ve Dönüşüm", Innovation and Global Issues in Social Sciences II, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.386-399 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akgül B., Ayer Z. , "Restructuring of Manufacturing Sector Regarding Industry 4.0", in: Global Issues in Social Sciences: Different Perspectives-Multidisciplinary, BİLİCİ Nurettin, AKGÜL Birol, PEHLİVANLI Ragıp, Eds., Peter Lang Gmbh Publications, Frankfurt, pp.1-8, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi