Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Mikrobiyoloji
Beslenme ve Dietetik
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Bakteriyoloji
Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu
Gıda Mühendisliği
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Kalite Kontrol
Gıda Güvenliği
Hijyen
İş Sağlığı ve Güvenliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Microbiology
Multidisciplinary Sciences
Food Science & Technology
Microbiology
Nutrition & Dietetics
Agriculture, Dairy & Animal Science
Public, Environmental & Occupational Health
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi