Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çiğ Sütlerden İzole edilen Enterobacterales ve Gram Pozitif Bakterilerin Antibiyotik Direnci ve Biyofilm Özelliklerinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2019-2707, Yönetici, Devam Ediyor
"SUBKLİNİK MASTİTİS ETMENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ve SÜT KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ", BAP Diğer, FBA-2015-650, Araştırmacı, 2017
"Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Fiziko-kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2015-404, Araştırmacı, 2016
"Kırsal Kesimdeki Süt Üreticilerinin Bilinçlendirilmesi ve Kalite Kontrol Merkezinin Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR22.11.SK01.AACL, Koordinatör, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi