Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "Frequency of extended-spectrum ß-lactamase (ESBL)– and AmpC ß-lactamase–producing Enterobacteriaceae in a cheese production process", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, vol.101, pp.2906-2914, 2018
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "Evaluation of usage of essential oils instead of spices in meat ball formulation for controlling Salmonella spp.", FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, vol.22, pp.93-101, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Selvi K., Özdikmenli S., İleri B., Yildiz R., "Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice,Çanakkale) Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.2147-8384, 2017
Selvi K., Özdikmenli S., İleri B., Yildiz R., Yücel M.A., "Yenice–Davutköy (Çanakkale) Sulama Göletlerinin Fizikokimyasal veMikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, pp.1595-1603, 2017 (Link)
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "ÇANAKKALE (YENİCE) İLİNDE ÜRETİLEN ÇİĞ SÜTLERİN BAZIÖZELLİKLERİ VE SUBKLİNİK (GİZLİ) MASTİTİS GÖRÜLME ORANI", Trakya University Journal of Natural Sciences, vol.18, pp.41-47, 2017
Yalman M., Özdikmenli S., Zorba N.N., "Türkiye de Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Peynirlerin Küf Florası", Turkish Journal of Agriculture- Food Science And Technology, vol.4, pp.926-933, 2016 (Link)
Özdikmenli S., Zorba N.N., "Közlenmiş Kırmızı Biber Kapya Konservesi Üretiminde Gıda Güvenliği", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.55-64, 2015
Özdikmenli S., Zorba N.N., "Uçucu Yağların Staphylococcus aureus Üzerine etkisi", Turkish Journal of Agriculture- Food Science And Technology, vol.2, pp.228-235, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özdikmenli Tepeli S., Tosun M. , Taylan G. , Kaya B., İpek D., Demirel Zorba N.N., "Çiğ Sütlerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Enterobacterales Suşları ve Biyofilm Özellikleri", 1. Ulusal Tek Sağlık Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2019, ss.64-64 (Özet)
Özdikmenli Tepeli S., İpek D., Demirel Zorba N.N., "Biofilm Formation of blaCTX-M positive Enterobacteriales Isolated from Bovine Milk with Subclinical Mastitis. ", Union of Thrace universities 3. International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.0-0
Özdikmenli S., "Antibiyotik Direnç Sorunu ve Çevre", International Water and Environment Congress, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.0-0
Özdikmenli Tepeli S., Zorba N.N., "Peynir Üretim Aşamalarından Elde Edilmiş Enterobacteriaceae izolatlarında Antibiyotik Direnç Genlerinin Varlığı ve Isısal Direnç", 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., Zorba M., "Determination of Subclinical Mastitis Microbiota and Their Antibiotic Resistance in Bovine Raw Milk", 1st international Food and Medicine Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Mayıs 2018, pp.108-0
Ekici M., Özdikmenli S., "Fen Bilimleri Eğitiminde Uygulama ve Görsel Sunumun Etkisi", ULEAD 2017 Annual Congress, ,
Özdikmenli S., Zorba N.N., "Investigation of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Raw Milk and Cheese Process", Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, ,
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "a. Gıda Üretim Sürecinde Antibiyotik Dirençli Mikroorganizmaların Varlığı: Klasik Peynir Üretiminde GSBL Üreten E.coli Varlığının Araştırılması", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.0-0
Yalman M., Özdikmenli S., Zorba N.N., "Gıdaların Probiyotik Maya Florası", 2. Ulusal Mikoloji Günleri, TÜRKIYE,
Özdikmenli S., Yalman M., Zorba N.N., "Gıdalarda Antibiyotik Dirençli Bakteriler", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.158-158
Özdikmenli S., Zorba N.N., "The antimicrobial effect of essential oils and their combinations with other treatments on Staphylococcus aureus in foods", IJFST 50th Celebration Conference, , , pp.93-93
Özdikmenli S., Zorba N.N., "The Food Safety of Traditional Pickled Red Beetroot Identification of Critical Control Points", 3.International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, , , pp.632-632
Yalman M., Özdikmenli S., Pala Ç., İpek D., "Milky Göce Production Nutritional Value", 3.International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, , , pp.125-125
Özdikmenli S., Güre M., Uğur A.L., Yalman M., "The Role of farmer Hygiene Training for Sustainable Safety of dairy Industry A Case Study from Çanakkale Region Turkey", Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.26-26
Selvi K., Özdikmenli S., Yalman M., Yildiz R., "The Importance of Water Quality for Irrigation", 2. International Conference on sustainable Agriculture and Environment, , , pp.124-124
Yalman M., Özdikmenli S., Pala Ç., "Chickpea tarhana Descriptive Sensory Analysis", 3.International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, , , pp.119-119
Özdikmenli S., Zorba N.N., "Gıdalarda Yaygın Olarak Bulunan Küfler ve Mikotoksinleri", 1. Ulusal Mikoloji Günleri, TÜRKIYE,
Yalman M., Özdikmenli S., Zorba N.N., "Türkiye de Geleneksel Yöntemler ile üretilen Küflü Peynirlerin Küf Florası", 1.Ulusal Mikoloji Günleri, TÜRKIYE,
Özdikmenli S., Zorba N.N., "Çanakkale de Üretilen Bazı Geleneksel Ürünlerdeki Küflerin Tanımlanması", 1. Ulusal Mikoloji Günleri, TÜRKIYE, , ss.106-106
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "o. Critic Control Point of Traditional Red Roasted Pepper Canned", The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus,, Ohrid, MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.0-0
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "p. The Antimicrobial Effect of Origanum onites and Ocimum basilicum Essential oils Against Staphylococcus aureus in Minced Meat", 59th International Congress of Meat Science and Technology, İZMİR, TÜRKIYE, 18-23 Ağustos 2013, pp.0-0
Özdikmenli S., Yalman M., "Traditional Capia pepper paste", The 2nd International Symposium on 'Traditional Foods from Adriatic to Caucasus', Struga(Odrik Lake), MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.361-361
Özdikmenli S., Yalman M., "Traditional homemade of Capia pepper paste some physical, chemical and microbiological properties", The 2nd International Symposium on 'Traditional Foods from Adriatic to Caucasus', Struga(Odrik Lake), MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.360-360
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "Traditional Red Roasted Pepper", The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus,, Ohrid, MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.0-0
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "q. The Antimicrobial Effect of Origanum onites and Ocimum basilicum Essential Oils Against Salmonella serovar Typhimurium in Minced Beef Meat", 23. International ICFMH Symposium- FoodMicro, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, pp.0-0
Özdikmenli S., Demirel Zorba N.N., "f. Taze Sebze ve Meyvelerin Mikrobiyal Yükünü Azaltma Yöntemleri ve Bazı Uygulamaların Etkinliklerinin Karşılaştırılması.", 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2009, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özdikmenli Tepeli S., Zorba N.N., "Antibiotic-resistant bacteria in milk and some dairy products", in: Understanding microbial pathogens: current knowledge and educational ideas on antimicrobial research, Enrique Torres-Hergueta and A. Méndez-Vilas, Eds., Eds., Formatex Research Center, Badajoz, pp.19-27, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi