Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. SİBEL OYMAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Tıp Fakültesi
Bölüm : Halk Sağlığı
Ana Bilm Dalı : Halk Sağlığı
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2784
E Posta Adresi : cevizci.sibelgmail.com | sibeloymakcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/1002/
Ofis : ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Halk Sağlığı AD.
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, ÇANAKKALE
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, 2007-2011
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik, 1996-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "İlaç Sektöründe Yer Alan Bir Firmada Ofis Ve Saha Çalışanlarında Stres Belirtilerinin Ölçülmesi, İş Sağlığı Ve İş Veriminin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Şubat, 2011.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Fransızca, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Risk Değerlendirmesi Eğitimi, I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , 2012
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanıcı Eğitimi, I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012
Global Health Leadership, 140th APHA Annual Meeting, 2012
Temel Biyoistatistik Kursu, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011
Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Kursu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2011
Türk Hastalarda Hepatit Delta Virusu GenotipTayini, Avicenne Hastanesi Moleküler Biyoloji - Viroloji Bilim Dalı, Paris, Fransa, 2005
‘TRUGENE – OPEN GENE System’ İlaç direnci belirleme, yorumlama, Eğitimi, BAYER, Eragny, Cergy Pontoise Cedex, Paris, Fransa, 2004
Multipl Skleroz Hastalarında anti-interferon antikor tayin yöntemleri, Universität Innsbruck, Nöroloji Araştırma Enstitüsü, Innsbruck, Austria. , 2003
Araştırma Alanları
Halk Sağlığı
Epidemiyoloji
İş Sağlığı
Halk Sağlığı
Veteriner Halk Sağlığı
Çevre Sağlığı
Tarım Sağlığı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Halk Sağlığı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Medical Informatics
Tropical Medicine
Medicine, Research & Experimental
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2011 - 2016
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2007 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bilimsel Dergi Uzmanı, Nobel İlaç Nobel Medicus, , 01.11.2007 - 01.10.2011
Medikal Danışman, Graphinn-Reklam Ajansı Medikal Danışman, Medikal Danışman, 01.11.2006 - 01.10.2007
Medikal Danışman, Gri Reklam Ajansı Medikal Danışman, Medikal Danışman, 01.05.2006 - 01.09.2006
Proje Koordinatör Yardımcısı, AIDS Savaşım Derneği Proje Koordinatör Yardımcısı, Proje Koordinatör Yardımcısı, 01.12.2005 - 01.12.2006
Burslu Araştırmacı, Universite Paris 13 Toplum Sağlığı Araştırmaları, Viroloji, 01.10.2005 - 31.12.2005
Burslu Araştırmacı, Universite Paris 13 Klinik Mikrobiyoloji, Viroloji, 01.11.2004 - 31.12.2004
Burslu Araştırmacı, Universitaet Innsbruck Nöroloji Araştırma Enstitüsü, , 03.04.2004 - 10.04.2004
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çağlar Ö., Güçlü O., Oymak S., Dereköy F.S., "The Effects of Different Types of Nasal Packing on Odor Function and Mucociliary Function After Septum Surgery.", Ear,ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, vol.xx, pp.1-4, 2019
Dinç A., Oymak S., Çelik M., "Examiningprevalence of urinary incontinence and risk factors in womenin third postpartum month.", INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGICAL NURSING, no.10, pp.1-10, 2018 (Link)
Babaoglu U., Ogutucu H., Demir G., Sanli D., Babaoglu A., Oymak S., "Prevalence of <i>Brucella</i> in raw milk: An example from Turkey.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, pp.907-911, 2018
Bakar C., Oymak S., "Re:‘An evaluation of cause-of-death trends from recent decades based on registered deaths in Turkey’", PUBLIC HEALTH, vol.26, pp.1-1, 2018
Menteşe S., Bakar C., Mirici A., Oymak S., Otkun M., "Associations between respiratory health and ambient air quality in Canakkale, Turkey: a long-term cohort study", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.x, pp.1-17, 2018 (Link)
Bakar C., Oymak S., Maral I., "Turkey's Epidemiological And Demographic Transitions: 1931-2013.", BALKAN MEDİCAL JOURNAL, vol.-, 2017
Kılıç S., Reşorlu H., Işik S., Oymak S., Akbal A., Hız M., et al., "Association between mean platelet volume and disease severity in patients with psoriasis and psoriatic arthritis.", POSTEPY DERMATOLOGİİ I ALERGOLOGİİ, vol.34, pp.126-130, 2017
Uysal F., Akbal E., Akbal A., Cevizci S., Arik K., Gazi E., "Epicardial Adipose Tissue Is Increased in Patients With Inflammatory Bowel Disease", JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, vol.35, pp.1859-1864, 2016
Kaymaz N., Yildirim Ş., Cevizci S., Bulur N., Topaloğlu N., Binnetoğlu F.K., et al., "Prolonged pacifier usage in infancy does not cause eating behavior problem later.", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.57, pp.487-491, 2016
Uludag A., Kılıc S., Işik S., Ertekin Y.H., Tekin M., Cevizci S., et al., "Prevalence of skin disorders in primary and secondary school age children in Canakkale, Turkey: a community-based survey.", POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, vol.33, pp.176-81, 2016
Cevizci S., Erginöz E., Karaman H.I.Ö., "Epilepsy management at work environment: Aspects of occupational health and safety", NOBEL MEDICUS, vol.12, pp.5-12, 2016
Işik S., Kilic S., Öğretmen Z., Cakir D.U., Türkön H., Cevizci S., et al.,"The correlation between the psoriasis area severity index and ischemia-modified albumin, mean platelet volume levels in patients with psoriasis", POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, vol.33, pp.290-293, 2016
Güngör Ö., Gazi E., Özkececi G., Çakir Güngör A.N., Cevizci S., Hacivelioğlu S.Ö., et al., "Is Abnormal Glucose Metabolism During Pregnancy Related To Endothelial Dysfunction?", J Matern Fetal Neonatal Med, vol.28, pp.182-185, 2015
Kaymaz N., Yildirim Ş., Cevizci S., Çimen M., Topaloğlu N., Binnetoğlu F.K., et al., "Association Between Teething and Independent Walking in Healthy Children.", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.57, pp.53-59, 2015 (Link)
Tuncay Elmacı D., Cevizci S., "Dog-Assisted Therapies And Activities In Rehabilitation Of Children With Cerebral Palsy And Physical And Mental Disabilities.", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.12, pp.5046-60, 2015 (Link)
Cevizci S., Babaoğlu Ü.T., Bakar C., "Evaluating pesticide use and safety practices among farmworkers in gallipoli peninsula, turkey", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, vol.46, pp.143-154, 2015
Topaloğlu N., Yildirim Ş., Tekin M., Binnetoğlu F.K., Ülker Çakir D., Erdem F., et al., "Ischemia-modified albumin as an oxidative stress biomarker in obese children", NOBEL MEDICUS, vol.11, pp.80-84, 2015
Menteşe S., Mirici N.A., Otkun M.T., Bakar C., Palaz E., Taşdibi D., et al.,"Association between respiratory health and indoor air pollution exposure in Canakkale, Turkey", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.93, pp.72-83, 2015
Cevizci S., Uluocak Ş., Aslan C., Gökulu G., Bilir O., Bakar C., "PREVALENCE OF FALLS AND ASSOCIATED RISK FACTORS AMONG AGED POPULATION: COMMUNITY BASED CROSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY.", CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.23, pp.233-9, 2015 (Link)
Mirici A., Menteşe S., Bakar C., Otkun M., Cevizci S., Turan O., "THE EFFECTS OF INDOOR AND OUTDOOR AIR QUALITY ON RESPIRATORY PARAMETERS IN CANAKKALE", RESPIROLOGY, vol.20, pp.77-77, 2015
Resorlu M., Abdulmajed M.I., Resorlu E.B., Ates C., Uysal F., Adam G., et al.,"The accuracy of urinary ultrasound in the diagnosis of urinary stone disease in patients with acute flank pain: is it influenced by the time of ultrasound performance during the day or week?", WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT, vol.127, pp.445-450, 2015
Kaymaz N., Uzun M.E., Cevizci S., Yildirim Ş., İlçin M., Topaloğlu N., et al., "Attention deficit and hyperactivity disorder and infantile colic.", MINERVA PEDIATRICA, vol.67, pp.391-399, 2015
Reşorlu H., Reşorlu M., Gökmen F., Akbal A., Adam G., Kömürcü E., et al., "Association between mean platelet volume and bone mineral density in patients with ankylosing spondylitis and diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging.", JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE, vol.27, pp.1137-1140, 2015
Cevizci S., Çelik M., Akçali A., Güleç Öyekçin D., Şahin Ö., Bakar C., "Seroprevalence Of Anti-Toxoplasma Gondii And Anti-Borrelia Species Antibodies In Patients With Schizophrenia: A Case-Control Study From Western Turkey.", WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY, pp.1-7, 2015 (Link) (Abstract)
Uysal F., Cevizci S., Resorlu M., Gencer M., Uysal A., "Plicae Palmatae: An Anatomical Uterine Cervix Variation To Be Considered On Magnetic Resonance Images.", CLINICAL IMAGING, vol.0, no.0, pp.0-0, 2014
Cevizci S., Babaoğlu Ü.T., Serpen A., Yılmaz O., Boyar H., Çelikel S., "Occupational Stress And Risk Factors In Veterinary Surgeons", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.41-48, 2014
Öğretmen Z., Askin U., Hiz M.M., Cevizci S., "Triggering Drug Use In Patients With Psoriasis: An Investigative Report From Turkey", POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, vol.31, pp.294-298, 2014
Resorlu M., Gökmen F., Resorlu H., Adam G., Akbal A., Cevizci S., et al., "Association Between Apparent Diffusion Coefficient And Intervertebral Disc Degeneration In Patients With Ankylosing Spondylitis.", International Journal of Clinical and Experimental Medicine, vol.8, pp.1241-1246, 2014
Bakar C., Cevizci S., Gündoğar D., Özişik Karaman H.I., "Prevalence Of Unintentional Injuries And Related Risk Factors Among University Students In Canakkale City, Western Turkey", Central European Journal of Public Health, vol.22, pp.189-196, 2014 (Link)
Uysal F., Coşar E., Yücesoy K., Gencer M., Cevizci S., Güngör A., et al., "Is There Any Relationship Between Adverse Pregnancy Outcome And First Trimester Nuchal Translucency Measurements In Normal Karyotype Fetuses?", JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, pp.12-12, 2014
Gökmen F., Akbal A., Reşorlu H., Binnetoğlu E., Cevizci S., Gökmen E., et al., "Mean Platelet Volume And Neutrophil Lymphocyte Ratio As Related To Inflammation Markers And Anti-Ccp In Rheumatoid Arthritis.", Akt Rheumatol, vol.0, no.0, pp.0-0, 2014
Çakir Güngör A.N., Türkön H., Albayrak A., Ovali M., Islimye M., Gencer M., et al., "Does Omegaven Have Beneficial Effects On A Rat Model Of Ovarian Ischemia/Reperfusion?", EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, vol.181, pp.240-245, 2014
Cevizci S., Babaoglu U.T., Erginoz E., Issever H., "The Relation Of Pet Ownership, Psychological Stress, Regular Physical Exercise And Smoking In White-Collar Workers Of A Special Company In Besiktas Region Of Istanbul", NOBEL MEDICUS, vol.8, pp.52-59, 2012
Babaoglu U.T., Cevizci S., Arslan M., "Job Satisfaction And Burnout Level Of Veterinarian Working At Istanbul", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.599-604, 2012
Cevizci S., Erginöz E., Baltaş Z., "Ruh Sağlığının Iyileştirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaşımı: Hayvan Destekli Tedavi.", Nobel Med, vol.5, pp.4-9, 2009
Önal A., Erbil S., Gürtekin B., Ayvaz Ö., Özel S., Cevizci S., et al., "İki Ilköğretim Okulunda Öğrencilerin Kendi Sağlıklarını Algılama Düzeyi Ve Bildikleri Sağlık Sorunları.", Nobel Med, vol.5, pp.24-48, 2009
Cevizci S., Le Gal F., Önal D., Deny P., Badur S., Gault E., "Diversité Génétique Du Virus De L’Hépatite Delta (Hdv) Dans L’Est De La Turquie.", Virologie, vol.9, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özerdoğan Ö., Oymak S., Yüksel B., Bakar C., "Plant Protection Products and Personal Protective Use Information, Attitude, Behavior of Turkish Farmers", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.50, pp.18-31, 2019
Çağlar Ö., Mutlu P., Mirici A., Oymak S., Dereköy S., "The evaluation of nose functions in chronic obstructive pulmonary disease", Annals of Medical Research, vol.26, pp.1964-1968, 2019
Eker E., Özerdoğan Ö., Yildirim E., Oymak S., Bakar C., "Çanakkale ilinde evde sağlık hizmeti alan kişilerin temel demografik özellikleri ve sağlık durumları.", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.457-468, 2019
Döner D., Reşorlu H., Zateri C., Şahin B., Ertekin H., Oymak S., "An Evaluation of Sexual Functions and Marital Adjustment in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome ", Türk Osteoporoz Dergisi, cilt.25, ss.23-27, 2019
Şahin B., Oymak S., Koral L., Özerdoğan Ö., "KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF CHEMOTHERAPY PATIENTS ABOUT INTERVENTIONS FOR FERTILITY PRESERVATION: A DESCRIPTIVE SAMPLE STUDY FROM ÇANAKKALE", Nobel Medicus, vol.15, pp.47-55, 2019
Yüksel B., Özerdoğan Ö., Çelik M., Oymak S., Bakar C., "Healthcare Satisfaction of the Elderly and Associated Factors From Çanakkale", Troia Medical Journal, cilt.1, ss.26-34, 2019
Özerdoğan Ö., Yüksel B., Çelik M., Oymak S., Bakar C., "Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörler", Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.16, ss.90-105, 2018
Yüksel B., Özerdoğan Ö., Ülkü A., Karakaya E., Baykala Y. , Oymak S., et al., "INVESTIGATION into THE EFFICACY of TRAINING ABOUT ORGAN DONATION FOR PARTICIPANTS in DAILY ACTIVITIES in SOCIAL LIFE CENTERS in ÇANAKKALE ", Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.3, ss.12-24, 2018
Aylanç H., Kaymaz N., Yildirim Ş., Oymak S., Vurur G., Battal F., "FIRST MECONIUM TIME MAY BE A PREDICTIVE FACTOR FOR INFANTILE COLIC: A PROSPECTIVE STUDY", Cumhuriyet Medical Journal, vol.40, pp.106-114, 2018 (Link)
Kilic S., Oymak S., Şen H., Işik S., Güneş F., Binnetoğlu E., et al.,"Dyspepsia,irritable bowel syndrome,and hematological parameters in recurrent aphthous stomatitis", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, pp.40-43, 2017
Babaoğlu Ü.T., Şimşek Ş., Özdenk S., Demir G., Oymak S., "Prevalence of smoking and risk factors among students at a university in Turkey", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.68-73, 2017
Kara M., Ertekin H., Şahin B., Oymak S., Dereköy F.S., "Correlation of voice and quality of life with adjuvant radiotherapy in patients with larynx cancer ", Family Practice Palliative Care, cilt.2, ss.9-16, 2017
Reşorlu H., Beyazit F., Döner D., Oymak S., Zateri C., "An evaluation of provoked vulvodynia, pelvic floor muscles and sexual functions in female patients with fibromyalgia syndrome", TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.23, ss.98-102, 2017
Soydaş Akyol E., Işik S., Ertekin H., Şahin B., Oğuz S., Cevizci S., "Metacognition in patients with alopecia areata", Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.23, ss.161-166, 2016
Tan Y.Z., Oğuz S., Temiz A., Özdemir S., Kurt T., Oymak S., "Comparison of Ankle-Brachial Index and Lower Limb Perfusion Reserve in Patients with Behçet’s Disease", Austin Journal of Nuclear Medicine and Radiotherapy, vol.3, pp.1-5, 2016
Taştan R., Altıntaş L., Oymak S., "Kocaeli il merkezinde bulunan hastanelerde çalışan hemşirelerin zoonotik hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.73, pp.365-378, 2016
Bakar C., Oymak S., "DATA FOR DEATH REGISTRATION SYSTEM: AN ACCURACY EVALUATION OF THE DATA OF DEATH CAUSES IN ÇANAKKALE, TURKEY.", Nobel Medicus, vol.12, pp.39-46, 2016
Kaymaz N., Yildirim Ş., Cevizci S., Erdem F., Topaloğlu N., Tekin M., et al.,"Infants' Non-Nutritive Sucking Habits and Childhood Obesity", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.25, ss.1-6, 2016 (Link)
Kaymaz N., Cevizci S., Yildirim Ş., Aylanç H., Bulur N., Gencer M., et al., "The characteristics of non-diabetic mothers with macrosomic newborns", Guncel Pediatri, vol.14, pp.23-29, 2016
Reşorlu H., Öğretmen Z., Kilic S., Akbal A., Zateri C., Cevizci S., "Psoriatic arthritis in psoriasis patients: Evaluation of clinical and radiological features", Turk Osteoporoz Dergisi, vol.22, pp.88-91, 2016
Öndeş B., Uluba M., Cevizci S., "Comparison of Infants of Adolescent and Advanced Age Mothers in Spontaneous Vaginal Deliveries Occured between 2003 and 2013", Acta Medica International, vol.3, pp.4-8, 2016 (Link)
Kaymaz N., Bulur N., Yildirim Ş., Cevizci S., Topaloğlu N., Tekin M., "Poor Appetite In School Children: Is It A False Perception Of Parents?", Journal of Pediatric Research, cilt.2, ss.11-16, 2015
Cevizci S., Uludağ A., Babaoğlu Ü.T., Karaahmet E., Vural A., Şahin E.M., et al., "Developing of health perception and psychosocial skills in disadventaged students: A school based interventional study from çanakkale", TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.14, pp.39-48, 2015
Işik S., Öğretmen Z., Oğuz S., Cevizci S., "Skin Prick Test Results of Canakkale Onsekizmart University Faculty of Medicine Dermatology Department", Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.1, ss.1-3, 2015
Cevizci S., Uludağ A., Topaloğlu N., Babaoğlu Ü., Çelik M., Bakar C., "Developing students’ hand hygiene behaviors in a primary school from Turkey: A school-based health education study", International Journal of Medical Science and Public Health, vol.4, pp.155-161, 2015
Gencer M., Cevizci S., Saçar S., Vural A., Çakir Güngör A.N., Uysal A., et al., "[Evaluation of anti-Toxoplasma gondii antibody distribution and risk factors among pregnant women admitted to obstetrics polyclinic of Canakkale Onsekiz Mart University Hospital].", Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.38, pp.76-80, 2014
Tanışman B., Oymak S., Çelik M., Sevim S., "Work stress and risk factors for health management trainees in canakkale, Turkey.", Materia socio-medica, vol.26, pp.329-34, 2014
Babaoglu Ü.T., Cevizci S., Demir Özdenk G., "Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors Of Female Students In A Public Accommodation Center From Kırsehir, Turkey.", Mater Sociomed, vol.26, pp.372-377, 2014
Telatar B., Erginöz E., Akın Y., Tutkun E., Güdücü N., Cömert S., et al., "Iron Use In Pregnant Women And Prevalence Of Prenatal Anemia.", TJFMPC, cilt.8, ss.13-18, 2014
Cevizci S., Bakar C., "Halk Sağlığı Bakışıyla Toxoplasma Gondii.", Turk J of Public Health, cilt.11, ss.45-58, 2013
Cevizci S., Babaoğlu Ü.T., Öyekçin D.G., "Toxoplasma Gondii, Ruh Sağlığı Ve Şizofreni.", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.12, ss.199-208, 2013
Özkan Ö.F., Kaya Ü., Güner A., Cevizci S., Özkul F., Sezer C., et al., "Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Kolorektal Kanser Hastalarının Demografik Dağılımı Ve Hastalık Özellikleri", Pamukkale Tıp Dergisi, cilt.5, ss.132-135, 2012
Önal A.E., Cevizci S., "Knowledge And Behaviour Research On Blood Donation Among Office Workers Of A Company In İstanbul.", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, cilt.23, ss.186-191, 2011
Cevizci S., Erginöz E., Erdoğan S., "Uluslararası Çalışma Örgütü’Nün 155 Ve 161 Sayılı Sözleşmeleri Ile Dünya Tabipler Birliği’Nin “İşyeri Hekimliği Konusundaki Görüşü”Nün İş Sağlığı Mevzuatına Göre Incelenmesi.", Turkiye Klinikleri J Med Ethics, cilt.18, ss.153-161, 2010
Cevizci S., Gökçe S., Bostan K., Kaypmaz A., "Depo Gıdalarını Ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış.", Turkiye Parazitol Derg, cilt.34, ss.191-199, 2010
Cevizci S., Erginöz E., Yüceokur A., "Gönüllü Kan Bağışçılığı Ve Kan Verme Davranışını Etkileyen Faktörler.", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, cilt.22, ss.85-92, 2010
Gökçe S., Cevizci S., Kaypmaz A., "Halk Sağlığı Penceresinden Ev Tozu Akarları.", TAF Prev Med Bull, cilt.9, ss.695-702, 2010
Cevizci S., Erginöz E., "Kamu Sağlığına Yönelik Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri Ve Bu Alandaki Fırsatların Değerlendirilmesi.", F Ü Sağ Bil Vet Derg, cilt.23, ss.65-71, 2009
Cevizci S., Önal A., "Halk Sağlığı Açısından Hijyen Ve Iyi Üretim Uygulamaları.", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.66, ss.73-82, 2009
Cevizci S., Erginöz E., Baltaş Z., "İnsan Sağlığının Iyileştirilmesine Yönelik Hayvan Destekli Tedaviler.", TAF Prev Med Bull, cilt.8, ss.263-272, 2009
Cevizci S., "İş Sağlığı, Sağlık Personeli Ve Etik Yaklaşımlar.", Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, cilt.4, no.8, ss.34-35, 2009
Cevizci S., Erginöz E., "İnsan Sağlığı Ile Veteriner Hekimlik Uygulamalarının Ilişkisi: “Veteriner Halk Sağlığı”.", İstanbul Üniv Vet Fak Derg, cilt.34, ss.49-62, 2008
Cevizci S., "Betaserc’In Benign Paroksismal Pozisyonal Vertigo (Bppv) Tedavisinde Iki Manevra Ile Kombinasyonun Değerlendirilmesi.", Vertigo, cilt.2, ss.15-16, 2007
Cevizci S., "Alzheimer Hastası Için Evde Ve Dışarıda Güvenlik Önerileri.", Alzheimer & Yaşam, cilt.1, ss.13-15, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Menteşe S., Mirici A., Elibr T., Bakar C., Oymak S., Otkun M., "Linkage Among Ambient Air Quality Measurements, Air Quality Models, and Respiratory Symptoms and Diseases in Different Locations of Canakkale, Turkey", 18. World Clean Air Congress 2019 (WCAC’19), İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2019, pp.1-5
Menteşe S., Palaz E., Taşdibi-Mumcuoğlu D., Çotuker O., Mirici A., Bakar C., et al.,"A Long-Term Multi-Parametric Indoor Air Quality (IAQ) Monitoring Study on Respiratory Diseases and Sick Building Syndrome (SBS) Linkages", 18. World Clean Air Congress 2019 (WCAC’19), İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2019, pp.1-5
Yücel S., Eker E., Oymak S., Işık Özışık Karaman H., "Prevalance of Restless Legs Syndrome in Çanakkale: A cross-sectional population based study from Northwest of Turkey", 5th Congress of the European Academy of Neurology, Oslo, NORVEÇ, 29 Haziran - 2 Temmuz 2019, vol.26, no.1, pp.543-543
Reşorlu H., Zateri C., Döner D., Kiliç S., Oymak S., Sualp E., "S-112 Hemiplejik Hastalarda Ayak-Ayak Bileği Ortezi Kullanımının Deri Lezyonları ve Ayak Deformiteleri ile İlişkisi", 27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.402-402
Babaoğlu A.B., Babaoğlu Ü.T., Oymak S., Tozduman B., Karakaş H.Y., Tözün M., "Türkiye’xxde Ergen Sağlığında Kaçırılmış Fırsatlar ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi", 2th Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, ,
Babaoğlu Ü.T., Oymak S., Calis A., Ertugrul G., "Effects of pesticide use on respiration system of farmers. The case of Middle Anatolia", 11th European Public Health Conference, , , vol.28
Oymak S., Taş H.İ., Babaoğlu A.B., "Farmers perceptions of pesticide use and personal protective practices: A focus group study", 2th Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, ,
Oymak S., "Sokak hayvanları ve halk sağlığı", Kent Ekosistemi ve Sokak Hayvanları Sempozyumu, TÜRKIYE,
Özerdoğan Ö., Oymak S., "Ezine İlçesinde Bir Köyde Çiftçilerin Bitki Koruma Ürünlerini Kullanım Durumları", 2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.123-123
Babaoğlu Ü.T., Oymak S., Çalış G., Özgünaltay Ertuğrul G., "Respiratory symptoms in agricultural workers - influence of exposure duration and smoking.", ICOEST 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.208-208
Çelik M., Yüksel B., Özerdoğan Ö., Oymak S., Bakar C., "ÇANAKKALE’DE YAŞLI BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM DURUMLARININ VE MEMNUNİYETİN İNCELENMESİ ", 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mart 2017, cilt.2017/1, no.2017/1, ss.212-212
Yüksel B., Özerdoğan Ö., Oymak S., Bakar C., "ÇANAKKALE’DE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA YAPILAN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ", 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mart 2017, cilt.2017/1, no.2017/1, ss.380-380
Yılmaz O., Oymak S., Serpen A., "AN INTEGRATED APPROCHE TO THE ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEMS:ONE HEALTH", International Congress of Health and Environmental (ICOHE 2017), ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.100-100
Yılmaz O., Oymak S., "AN-INTEGRATED APPROCHE TO THE ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEMS: ONE HEALTH", INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ,
Oymak S., "Settlement and reproduction of parrots in Istanbul and health", 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, ,
Kiliç S., Oymak S., Hiz M.M., "Atopic dermatitis and rısk factors: A case-control study from Canakkale, Turkey. (PP-098)", 2nd international dermatology and cosmetology congress, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Oymak S., "Exotic animal and plant trade as pathway for introduction of invasing alien species and threat to public health", 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, ,
Menteşe S., Otkun M., Mirici N.A., Palaz E., Taşdibi D., Cotuker O., et al., "Influence of industrial activities on indoor air quality and respiratory health", Indoor air 2016, ,
Cevizci S., "Hayvan Destekli Aktivitelerden Tedavilere Geçiş", V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.00-00
Yüksel B., Özerdoğan Ö., Çelik M., Oymak S., Bakar C., "YAŞLI BİREYLERİN KRONİK HASTALIK DURUMU İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, ÇANAKKALE ÖRNEĞİ", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0
Oymak S., Çelik M., Yüksel B., Özerdoğan Ö., Bakar C., "YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0
Menteşe S., Mirici N.A., Bakar C., Otkun M., Taşdibi D., Palaz E., et al., "Outdoor Air Pollution as a Key Factor for Respiratory Health", INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS) 2016, ,
Çelik M., Oymak S., Özerdoğan Ö., Yüksel B., Bakar C., "ÇANAKKALE’DE YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0
Koçak H., Çalişkan C., Cevizci S., Bakar C., Altintaş K.H. , "SAĞLIK YÖNETİCİLERİ İÇİN HASTANE ACİL DURUM YANITI KONTROL LİSTESİ VE ÖNEMİ", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.1-1
Babaoğlu U.T., Demir G., Cevizci S., "KIRŞEHİR İLİNDE BRUSELLA HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, cilt.18 HSK, ss.320-321 (Link)
Bakar C., Cevizci S., "ÇANAKKALE İLİ ÖLÜM NEDENLERİNİN DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ, 2007-2012", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, cilt.18 HSK, ss.123-124 (Link)
Cevizci S., Gazi E., Temiz A., Altin B., Barutçu A., Çelik M., et al., "KALP HASTALARININ BİTKİSEL ÜRÜNLERİ KULLANMA SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ: HASTANE TEMELLİ TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, cilt.18 HSK, ss.402-403 (Link)
Bakar C., Oymak S., "Çanakkale ili ölüm nedenlerinin dağılımı ve değerlendirilmesi", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Babaoğlu Ü.T., Demir G., Oymak S., "Kırşehir ilinde brusella hakkında bilgi tutum ve davranışları", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Menteşe S., Mirici N.A., Otkun M., Bakar C., Oymak S., Turan M.O., "Çanakkale İli Hava Kalitesinin Organik İnorganik ve Mikrobiyolojik Kirlilik Düzeyinin Kronik Solunum Hastalıkları ile İlişkisi", TUSAD-2015, TÜRKIYE,
Oymak S., "Tarım Sağlığı ve Çalıştayı Büyükbaş küçükbaş ve kanatlı hayvancılık faaliyetleri açısından iş sağlığı ve güvenliği", Tarım Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, Şanlı Urfa, TÜRKIYE,
Oymak S., Gazi E., Temiz A., Altun B., Barutçu A., Çelik M., et al., "Kalp hastalarının bitkisel ürünleri kullanma sıklığı ve risk faktörleri hastane temelli tanımlayıcı bir çalışma", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Koçak H., Çalişkan C., Oymak S., Bakar C., Altintaş K.H., "Sağlık yöneticileri için hastane acil durum yanıtı kontrol listesi ve önemi", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Menteşe S., Otkun M., Bakar C., Mirici A., Cevizci S., Taşdibi D., et al., "Associations Among Exposure To Microbial, Organic, And Inorganic Indoor/Outdoor Air Pollution And Respiratory Problems In Different Towns Of Canakkale, Turkey.", 248th ACS National Meeting and Exposition, San Francisco, ABD, 10-14 Ağustos 2014, pp.0-0
Oymak S., Serpen A., Yılmaz O., Temizyürek A., Omurtag B.İ., "Temel Sağlık Hizmetlerinde Veteriner Halk Sağlığının Yeri", Osman Nuri Koçtürk Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı, TÜRKIYE,
Tekin S.Z., Oymak S., Gencer M., Özkul G., Vural A., Akbaş H., et al., "Çanakkale yöresindeki gebelerde toxoplasma rubella hepatit B hepatit C ve HIV seroprevelansı", 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Uludağ A., Tekin M., Ertekin Y.H., Şahin E.M., Oymak S., Çibik B., "Türk toplumunda ilköğretim çocuklarında 2 4 parmak oranı ve etkileyen faktörler", 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Tanışman B., Cevizci S., Çelik M., Sevim S., "Sağlik Yöneticisi Adaylarinda Stres Ve Depresyon Gelişme Riski.", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.0-0
Babaoglu Ü.T., Cevizci S., Demir Özdenk G., "İç Anadolu Bölgesindeki Bir Ilin Kiz Öğrenci Yurdunda Kalan Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlikli Yaşam Biçimi Davranişlarinin Incelenmesi.", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.0-0
Yılmaz O., Cevizci S., Serpen A., "Dünya Veteriner Halk Sağlığı Tarihine Genel Bir Bakış. ", IV. National Symposium of The History of Veterinary Medicine and Professional Ethics Abstracts., SAMSUN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, ss.46-47
Cevizci S., Uluocak Ş., Aslan C., Gökulu G., Bilir O., Bakar C., "Çanakkale Il Merkezinde 65 Yaş Ve Üzeri Kişilerde Düşme Sikliği Ve Risk Faktörleri.", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.0-0
Cevizci S., Uludağ A., Çelik M., Sevim S., Bakar C., "Çanakkale Merkez Köylerinde Çiftçilerin Tarim Ilaçlarini Kullanim Alişkanliklari.", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.0-0
Menteşe S., Otkun M., Bakar C., Mirici A., Cevizci S., Taşdibi D., et al., "Comparison Of Exposure To Indoor Air Pollution In Different Towns Of Çanakkale, Turkey.", Indoor Air 2014, Public Health and Exposure Studies, Hongkong, HONGKONG, 7-12 Temmuz 2014, pp.0-0
Öğretmen Z., Işik S., Oğuz S., Dağ İ., Özarslan B., Cevizci S., et al., "Metotreksat Ve Siklosporin Tedavilerinin Psoriasiste Trombosit Fonksiyonlarına Etkisinin Araştırılması.", XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2014, ss.0-0
Cevizci S., Serpen A., Yılmaz O., Temizyürek A., Omurtag B.İ., "Temel Sağlık Hizmetlerinde Veteriner Halk Sağlığının Yeri.", Osman Nuri Koçtürk Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-14 Şubat 2014, ss.17-18
Öğretmen Z., Işik S., Kiliç S., Dağ İ., Özarslan B., Oymak S., et al., "Psoriasislilerde Obesite Kan lipidleri Alkol ve Sigara kullanımı ile PAŞİ ilişkisi", XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. P-548, Antalya, TÜRKIYE,
Cevizci S., Karaahmet E., Bakar C., Uludağ A., Çelik M., Sevim S., et al., "Çanakkale’De Profesyonel Şoförlerde Kaza Sikliği Ve Risk Faktörleri.", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2014, ss.0-0
Çakir Güngör A.N., Türkön H., Albayrak A., Ovalı M., İslimye M., Gencer M., et al., "Omegaven’In Rat Ovaryan Iskemi/Reperfüzyon Modelinde Etkileri.", 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2014, ss.0-0
Baş S., Uysal F., Adam G., Resorlu M., Ayvaz E., Sariyildirim A., et al., "Nörootolojik Semptomu Olan Ve Olmayan Hastalarda Anterior Inferior Serebellar Arter Ile Vestibülokohlear Sinir Ilişkisinin Mr Ile Değerlendirilmesi.", 34. Ulusal Radyoloji kongresi, TURKRAD., ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Kasım 2013, ss.0-0
Cevizci S., Uludağ A., Babaoglu Ü.T., Karaahmet E., Vural A., Şahin E.M., et al., "Dezavantajli Öğrencilerde Sağlik Algisinin Ve Psikososyal Becerilerin Geliştirilmesi.", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.0-0
Öndeş B., Uluba M., Cevizci S., "A Comparison Study For The Babies of Adolescent and Advanced Aged Mothers.", 11th World Congress of Perinatal Medicine, Moscow, RUSYA, 19-23 Haziran 2013, pp.00-00
Cevizci S., Uludağ A., Topaloğlu N., Babaoglu Ü.T., Çelik M., Bakar C., "Çanakkale’De Bir Ilköğretim Okulunda Öğrencilerin El Hijyeni Davranişinin Geliştirilmesi. Halk Sağlığı Etkinlikleri.", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.0-0
Gencer M., Cevizci S., Saçar S., Çakir Güngör A.N., Uysal A., Hacivelioğlu S.Ö., et al., "Gebelerde Toxoplazma Gondii Seroprevalansı Ve Risk Faktörleri: Çanakkale’Den Kesitsel Tipte Bir Çalışma", 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2013, ss.270-270
Cevizci S., "Halk Sağlığı Bakışı Ile Epileptik Olgular İçin İşyeri Ortamının Güvenliği.", Epilepside İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu. , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-4 Mayıs 2013, ss.0-0
Cevizci S., "Veteriner Halk Sağlığı, Tek Sağlık Ve Gıda Sağlığı.", 4. Gıda Güvenliği Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2013, ss.0-0
Cevizci S., Çelik M., Akçali A., Güleç Öyekçin D., Öztürk Şahin Ö., Bakar C., "Şizofreni Hastalarinda Toxoplasma Ve Borrelia Seroprevalansi Ve Risk Faktörleri.", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.0-0
Babaoglu Ü.T., Cevizci S., Henden E., Çankal M., "Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Iki Ilköğretim Okulu Öğrencilerin Ruhsal Uyumlarinin Değerlendirilmesi. ", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, ss.0-0
Öğretmen Z., Askin U., Hiz M.M., Cevizci S., "Triggering Drug Use In Patients With Psoriasis.", 4th Congress of the Psoriasis International Network., Paris, FRANSA, 4-6 Temmuz 2013, vol.27, no.1.4, pp.1-77
Cevizci S., Bakar C., Gündogar D., Özişik Karaman H.I., "Incidence Of Accident And Related Factors Among University Students In Turkey.", APHA 140th Annual Meeting & Expo, ABD, 27-31 OCTOBER 2012 , pp.0-0
Cevizci S., Bakar C., "What Do Farmers Say About Pesticides Use In Agricultural Works? A Small Focus-Group Study Results From Three Villages In Gelibolu Peninsula, Turkey.", APHA 140th Annual Meeting & Expo, ABD, 27-31 OCTOBER 2012 , pp.0-0
Cevizci S., Bakar C., "Çanakkale Gelibolu’Da Tarım İlaçlarının Kontrolsüz Ve Güvensiz Kullanımı.", I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 6-7 Nisan 2012, ss.215-217
Tunçay Elmacı D., Cevizci S., "Serebral Palsili, Fiziksel Ve Zihinsel Engelli Çocuklarda Köpek Destekli Terapiler.", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 2-6 Ekim 2012, ss.0-0
Cevizci S., Babaoğlu Ü.T., Bakar C., "Çanakkale’De Bir Köyde Çiftçilerin Tarım İlaçlarını Kullanımı.", I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı., ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 6-7 Nisan 2012, ss.179-183
Cevizci S., Babaoğlu Ü.T., Serpen A., Yılmaz O., Boyar H., Çelikel S., "Veteriner Hekimlerde Iş Stresi Ve Etkili Faktörler.", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 2-6 Ekim 2012, ss.0-0
Erginöz E., Cevizci S., Erdoğan S., Balcıoğlu İ., "Measurement Of Stress Symptoms And Investigation Of Occupational Health And Work Performance Between Office Workers And Pharmaceutical Representatives In A Pharmaceutical Company From Turkey.", APHA 140th Annual Meeting & Expo, ABD, 27-31 OCTOBER 2012, pp.0-0
Cevizci S., "Terapi Köpekleri Ve Halk Sağlığı.", Veteriner Hekimlik ve Köpek Eğitimi Çalıştayı., İSTANBUL, TÜRKİYE, 21 Mart 2012, ss.0-0
Babaoğlu Ü.T., Cevizci S., "Kırşehir İlinde Merkeze Bağlı Bir Köyde Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerin Brusella İlişkin Bilgi, Tutum Ve Davranışları.", I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 6-7 Nisan 2012, ss.218-222
Cevizci S., Erdoğan S., Balcıoğlu İ., Erginöz E., "Tıbbi Mümessillerde Psikolojik Stres, Bildirdikleri Sağlık Sorunları Ve Etkili Işe Bağlı Faktörler: Örgütsel Düzeyde Kesitsel Bir Çalışma.", 14. Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2011, ss.0-0
Babaoğlu Ü.T., Cevizci S., Arslan M., "İstanbul Ilinde Veteriner Hekimlerin Iş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri.", 14. Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2011, ss.0-0
Cevizci S., Le Gal F., Onel D., Deny P., Badur S., Gault E., "Diversité Génétique Du Virus De L’Hépatite Delta (Hdv) Dans L’Est De La Turquie.", ECC&RICAI (Réunion Interdisciplinaire Kemoterapi Antiinfeksiyöz) Uluslararası Mikrobiyoloji Kongresi, , Porte Maillot, Paris. , FRANSA, 1-3 Aralık 2004, vol.9, no.2
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yılmaz O., Oymak S., Serpen A., Ed., "Zoonozlarla mücadelede veteriner halk sağlığı ve tek sağlık", TVHB İzmir Veteriner Hekimler Yayın Birliği Yayınevi, İZMİR, 2018
Oymak S., "HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE ÖNEMİ", Değişen ve Gelişen Lapseki Alt Yapısı, Sağlık A., Ed., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Çanakkale, ss.57-70, 2018
Hiz M.M., Kiliç S., Oymak S., Büyük B., Canbey Göret C., Demirci T., et al., "Psoriasis and Genetics", in: An Interdisciplinary Approach to Psoriasis, Chiriac A., Eds., INTECH PUBLISHING, Rijeka, Croatia, pp.1-23, 2017
Oymak S., Hiz M.M., Oğuz S., Büyük B., Taş H.İ., Babaoğlu Ü.T., "Toxoplasmosis", in: Toxoplasmosis and Public Health Genomics, Akyar I., Eds., Intech, Rijeka, pp.1-19, 2017 (Link)
Uludağ A., Cevizci S., Uludağ A., "Epidemiology of Alzheimer's Disease with the Projection of Falls Among the Aged Population", in: Alzheimer's Disease-Challenges for the Future, Zerr I., Eds., InTech, Rijeka, Croatia, pp.3-25, 2015
Cevizci S., Sen H.M., Gunes F., Karaahmet E., "Animal Assisted Therapy And Activities In Alzheimer Disease", in: Alzheimer's Disease, Zerr I., Eds., InTech Publishing, Rijeka, pp.303-325-, 2013 (Link)
Oymak S., Badur S., "HDV: Viroloji, Tanı Yöntemleri ve Moleküler Özellikleri", Türkiye'de Hepatit Delta Virus İnfeksiyonu Dünü, Bugünü, Yarını., Değertekin H, Yalçın K, Ed., Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Diyarbakır, ss.11-15-, 2005
Diğer Yayınlar
Cevizci S., "Evde Sağlık Hizmetleri Ve Mevzuat. T.C Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimliği Ve Toplum Sağlığı Ve Birimi, Çanakkale Evde Sağlık Hizmetleri Eğitim Kitapçığı.", Teknik Rapor, ss.0-0, 2012
Desteklenen Projeler
"Çanakkale İli Hava Kalitesinin Organik, İnorganik ve Mikrobiyolojik Kirlilik Düzeyinin Kronik Solunum Hastalıkları ile İlişkisi", TÜBITAK Projesi, 112Y059, Araştırmacı, 2015
"Kırşehir’de Okulların İç Ortam Hava Kalitesinin Sağlık Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 216S805, Danışman, 2019
"Kırşehir İlinde Açık Satılan Sütlerin Brucella spp. Prevalansının Saptanması ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, PYO-TIP.4001.15.008, Araştırmacı, 2016
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Alanında Görev Yapmakta Olan Kariyer Gelişimlerinin Başındaki Akademik Personele Uygulanan Proje Yazma ve Uygulama Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-1144, Yönetici, 2018
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde Kemoterapi alması uygun görülen hastaların üremenin korunması konusunda bilgi durumu tutum ve davranışın değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-1165, Yönetici, 2017
"Kırşehir'de Çiftçilerin Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, İlaç Uygulama Alışkanlıkları ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki", BAP Arastırma Projesi, BAP-TIP.A3.17.002, Araştırmacı, 2018
"Çanakkale Ezine Ilçesinde Borrelia Seroprevalansının Ve Risk Faktörlerinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 1002/218S832, Araştırmacı, 2020
"Piretrinin İnsan Lökosit Hücreleri Üzerinde Genotoksisitesinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-2673, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
American Journal of Public Health, Degerlendirme Kurul Üyesi, 19.08.2015 - Devam Ediyor
European Journal of Preventive Medicine, Degerlendirme Kurul Üyesi, 10.11.2014 - Devam Ediyor
Science Journal of Public Health, Yardimci Editör, 28.09.2014 - Devam Ediyor
Turk J Public Health, Yardimci Editör, 01.12.2012 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
European Public Health Association, , Üye, 01.08.2013 - Devam Ediyor
İzmir Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Halk Sağlğı Çalışma Grubu, , Üye, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı ve Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi Resmi Açılışı, Ankara, Haziran 2019
Çanakkale 2. Tarım Sempozyumu, Çanakkale, Aralık 2017
19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017
V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2016
5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, Kasım 2016
3. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı, Ankara, Mayıs 2015
18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, Ekim 2015
Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD/ANKARA, Haziran 2015
Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü, Ankara, Haziran 2015
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, ŞANLIURFA, Nisan 2015
17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014
16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Antalya, Ekim 2013
Epilepside İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu. , Çanakkale, Mayıs 2013
4. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Mayıs 2013
2. Halk Sağlığı Marmara Bölge Toplantısı, Tekirdağ, Mart 2012
APHA 140th Annual Meeting & Expo, San Francisco, CA, USA., Ekim 2012
15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, BURSA, Ekim 2012
Izmir Veteriner Hekimler Odası, Tek Sağlık: Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayı, İZMİR, Ekim 2012
Tek Sağlık: Hayvansal Kaynaklı Gıdaların Üretimi ve Güvenliği Yönetimi Çalıştayı., İZMİR, Mayıs 2012
I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Şanlıurfa, Nisan 2012
Veteriner Hekimlik ve Köpek Eğitimi Çalıştayı, İstanbul, Mart 2012
12. Dr. Nevzat EREN Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu, Ankara, Mart 2012
ATE: Animals in Therapy Education Second Project Meeting., İstanbul, Mart 2011
14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Ekim 2011
I. Ulusal Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı, İzmir, Ekim 2011
17th FECAVA Eurocongress and 6TH TSAVA Congress., İstanbul, Eylül 2011
AER Culture and Health. AER Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, İstanbul, Eylül 2011
Rahmi Dirican Sempozyumu , BURSA, Eylül 2010
19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, Haziran 2010
10. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu, Ankara, Mart 2010
13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Ekim 2010
Etik, Hukuk ve Adli Tıp Açısından Psikolojik Taciz – Mobbing Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2009
İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, MESKA 2009, İstanbul, Ekim 2009
VI. Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi, İzmir, Ekim 2009
Sağlık Ekonomisi Kongresi, Eskişehir, Nisan 2008
12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Ekim 2008
Kadın Ticaretinde Riskler’ “Kadın Ticareti: Önemli Bir İnsan Hakları İhlalidir” Trabzon Médecins du Monde-Yunanistan Uluslarası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkındırma Vakfı, Trabzon, Haziran 2005
Türkiye’de HDV İnfeksiyonu, Diyarbakır, Haziran 2005
2. Ulusal Viroloji Kongresi, , Mayıs 2005
V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Haziran 2005
I. Ulusal Cinsel Yolla bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, Kuşadası, Nisan 2004
ECC&RICAI (Réunion Interdisciplinaire Kemoterapi Antiinfeksiyöz) Uluslararası Mikrobiyoloji Kongresi, Paris, Aralık 2004
IV. Balkan İmmünoloji Kongresi, İstanbul, Ağustos 2004
I. Ulusal Sindirim Sistemi ile bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, Nevşehir, Mayıs 2003
II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, BURSA, Nisan 2003
5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Temmuz 2003
Bilimsel Hakemlikler
European Journal of Public Health, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
International Journal of Family Medicine, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Central European Journal of Publlic Health, Dergide Hakemlik, Mart 2014
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Etkinlik Organizasyonu
Osman Nuri Koçtürk Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Şubat 2014
Izmir Veteriner Hekimler Odası, Tek Sağlık: Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Ekim 2012
Tek Sağlık: Hayvansal Kaynaklı Gıdaların Üretimi ve Güvenliği Yönetimi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Mayıs 2012
1. Ulusal Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Ekim 2011
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu, İzmir Veteriner Hekimler Odası, TÜRKIYE, -, Ocak 2011 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 283
Web Of Science H İndeksi : 7
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi