Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, 2007-2011
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik, 1996-2001
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İlaç Sektöründe Yer Alan Bir Firmada Ofis Ve Saha Çalışanlarında Stres Belirtilerinin Ölçülmesi, İş Sağlığı Ve İş Veriminin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Şubat, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Fransızca, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Risk Değerlendirmesi Eğitimi, I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , 2012
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanıcı Eğitimi, I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012
Global Health Leadership, 140th APHA Annual Meeting, 2012
Temel Biyoistatistik Kursu, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011
Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Kursu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2011
Türk Hastalarda Hepatit Delta Virusu GenotipTayini, Avicenne Hastanesi Moleküler Biyoloji - Viroloji Bilim Dalı, Paris, Fransa, 2005
‘TRUGENE – OPEN GENE System’ İlaç direnci belirleme, yorumlama, Eğitimi, BAYER, Eragny, Cergy Pontoise Cedex, Paris, Fransa, 2004
Multipl Skleroz Hastalarında anti-interferon antikor tayin yöntemleri, Universität Innsbruck, Nöroloji Araştırma Enstitüsü, Innsbruck, Austria. , 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi