Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
SEREBRAL PALSİ REHABİLİTASYONUNDA SPASTİSİTE VE DEFORMİTELERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Akman T, "2016 Türk Nöroşirürji Derneği en iyi 3. poster sunumu, 2016 Türk Nöroşirürji Derneği , Nisan 2016
Akman T, "2010 YILI EN İYİ UZMANLIK TEZİ , TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ, Nisan 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi