Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., --Seçiniz--, Nara Eğitim Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Spor Bilimleri Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Georgia State University, Education Faculty, 2013 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2011 - 2017
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 25.10.2017 - 18.10.2019
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 17.08.2017 - 17.08.2019
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 21.05.2015 - 17.08.2017
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 15.05.2015 - 15.08.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 15.04.2015 - 25.10.2017
Eğitim-Öğretim Programı Geliştirme Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 15.01.2014 - 15.08.2019
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü , ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 15.01.2014 - 15.08.2019
Toplum ve Sektörle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 15.01.2014 - 15.01.2016
Davetli Öğretim Üyesi, Georgia State University College of Education, Kinesiology and Health, Kinesiology and Health, 23.06.2013 - 11.09.2013
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 15.06.2012 - 15.09.2014
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 15.02.2012 - 15.03.2015
Bilimsel Etkinlikler Koordinatörlüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 15.02.2012 - 15.01.2014
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Program Şubesi, 11.02.2007 - 20.06.2008
Beden Eğitimi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Lapseki Anadolu Lisesi, , 26.09.2000 - 05.12.2011
VERDİĞİ DERSLER
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2018-2019
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri , Yüksek Lisans, 2018-2019
Masa Tenisi, Lisans, 2018-2019
Ölçme Değerlendirme, Lisans, 2018-2019
Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri , Doktora, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2018-2019
Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Spor Felsefesi ve Olimpizm, Lisans, 2017-2018
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Lisans, 2017-2018
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2014-2015
Ölçme Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Seçmeli 2 Beden Eğitimi Öğretim Modelleri, Lisans, 2014-2015
Seçmeli 2 Tenis, Lisans, 2014-2015
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Araştırma Projesi, Lisans, 2014-2015
Alan Uzmanlık, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ölçme Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Okul Deneyimi, Lisans, 2013-2014
Alan Uzmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Eğitimde Proje Geliştirme, Lisans, 2013-2014
Araştırma Projesi, Lisans, 2013-2014
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2013-2014
Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Ölçme Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2012-2013
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2012-2013
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2012-2013
Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Ölçme Değerlendirme, Lisans, 2011-2012
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2011-2012
Araştırma Projesi, Lisans, 2011-2012
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, K.Tilmaç, "Lise Öğrencilerinin Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları ve Fiziksel Aktivite Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, G.Yörük, "Farklı Sosyo-Ekonomik Çevrelerde Yaşayan Bireylerin Fiziksel Aktivite Davranışları Ve Yakın Çevrede Yürünebilirlik Düzeylerinin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, N.Yaykin, "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Doktor Öğretim Üyesi atama, Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mart, 2019
Tez Savunma, Lise Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2018
Atama, Doktor Öğretim Üyesi atama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Rüzgar Sörfü Temel Eğitim Programının, 13-15 Yaş Çocukların Bazı Yapısal ve Motor Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Fiziksel Uygunluk Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma, ELİT BAYAN VOLEYBOLCULARDA GÖRÜLEN YARALANMA TÜRLERİ VE SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Temmuz, 2012
Tez Savunma, Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının zihinsel engelli çocuklara yönelik tutumlarıyla ilgili bir ölçek geliştirme çalışması, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Haziran, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi