Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sosyal-Ekolojik Model, Kuramlar Üstü Model, Program Geliştirme, Öğretim Stilleri
Research Areas:Teaching Physical Educationa and Sport, Social-Ecologic Model, Transtheoretical Model, Curriculum Development, Teaching Styles
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Japonya 'da Öğretmen Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmen Eğitiminin incelenmesi ve Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırılması. 
Current Research Activities :

Examining Teacher Education and Physical Education Teacher Education in Japan and comparing with Turkish Teacher Education.

TEMEL ESERLER
Cengiz C., "Exercise Stages Of Change In Turkish University Students By Sex, Residence, And Department", Perceptual and Motor Skills, vol.108, pp.411-421, 2009
Cengiz C., İnce M.L., "Impact Of Social-Ecologic Intervention On Physical Activity Knowledge And Behaviors Of Rural Students ", JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH, vol.11, no.8, pp.1565-1572, 2014
Cengiz C., Serbes Ş., "Turkish Pre-Service Physical Education Teachers’ Self-Reported Use And Perceptions Of Teaching Styles", PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, pp.21-34, 2014
Cengiz C., Hünük D., İnce M.L., "Fiziksel Aktivite Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketinin Türk Ortaokul Öğrencilerinde Psikometrik Değerleri Ve İlk Bulgular", Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.131-139, 2014
Serbes Ş., Cengiz C., Sivri M., Filiz T., "Health-Related Fitness Knowledge of Middle School Students in Public and Private Schools", Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, vol.6, no.1, pp.29-35, 2017

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi