Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kenanoğlu M.E., Türgay T., "Mali Bakış Açısı ile Çevresel Kirliliklerin Azaltılmasında Elektrikli Taşıtların Rolü", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.129-147, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Öksüz M., Türgay T., "Yerel Ekonomiler Bağlamında Biga İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Elektronik Ticarete Bakış Açıları: Ampirik Bir Çalışma", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.90-105, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Öksüz M., Türgay T., "Türkiye’de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Müessesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.135-155, 2018 (Link)
Türgay T., "Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış Pazarlamacı Devlet", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, pp.104-113, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydin M., Türgay T., "Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.249-274, 2011 (Link)
Türgay T., "Birikimli Hayat Sigortalarının Vergileme ve İktisadi Yönden Değerlendirilmesi", Mali Pusula, ss.52-71, 2008
Şiriner İ., Türgay T., "Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.44, ss.68-80, 2007 (Link)
Türgay T., "Rant Kollama Robert D Tollison Çeviri Timur TÜRGAY", Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, ss.108-123, 2001
Türgay T., "Özel Tercihlerden Kamu Felsefesine Kamu Tercihinin Gelişimi James M Buchanan Çeviri Timur TÜRGAY", Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, ss.194-206, 2001
Türgay T., "Vergilemenin Sınırları James M Buchanan Çeviri Timur TÜRGAY", Yeni Türkiye, cilt.2, ss.1331-1340, 2001
Türgay T., "Anayasal Politik İktisat Viktor J Vanberg Çeviri Timur TÜRGAY", Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, ss.118-125, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öksüz M., Türgay T., "Öğrencilerin Elektronik Ticarete Bakışının Yerel Ekonomilere Yansıması: Biga Kapsamında Ampirik Bir Çalışma", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences ICEESS’18, BANDIRMA, TÜRKIYE, , pp.152-152
Aydin M., Türgay T., "Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği", 7. International Conference of Political Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2016, pp.59-70 (Link)
Türgay T., Aydin M., Şiriner İ., "Kamu ve Piyasa Başarısızlığı Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları", IV. International NGO's Conference - Thema: Global Poverty / (IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi - Tema: Küresel Yoksulluk), Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.1013-1034
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Türgay T., "Anayasal Politik İktisat Viktor J. Vanberg", Anayasal Politik İktisat, Aktan C.C., Ed., Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, ss.117-126, 2019 (Link)
Türgay T., "Vergilemenin Sınırları James M. Buchanan", Mali Anayasa, Aktan C.C., Ed., Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, ss.49-66, 2019 (Link)
Türgay T., "Rant Kollama Robert D. Tollison", Siyaset Ve Rant Kollama, Aktan C.C., Ed., Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, ss.38-60, 2019 (Link)
Türgay T., "Özel Tercihlerden Kamu Felsefesine: Kamu Tercihinin Gelişimi James M. Buchanan", Kamu Maliyesi Ve Kamu Tercihi, Aktan C.C., Ed., Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir, ss.15-34, 2019 (Link)
Aydin M., Türgay T., "Ekonomide Devletin Değişen Rolü ve Hayırseverlik Üzerine Nitel Bir Araştırma: Biga Örneği", Prof Dr Naci Birol MUTER e Armağan, Gökbunar R., Miynat M., Kovancılar B., Canbay T., Cura S., Ed., Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi - Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, ss.545-566, 2014 (Link)
Türgay T., Aydin M., "The Governance Paradoxes in the Public and Private Sector and the Interactive Governance Model", in: Globalization Transition Case Studies in Economical and Socio Political Perspectives Wissenschaftlicher Verlag Berlin (wvb), Wolfgang Gieler, Ismail Dalay, Eds., Wissenschaftlicher Verlag Berlin (wvb), Berlin, pp.27-57, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi