Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akyol İ.T., Kara M., "Hizmet Ölçeği Artışı ve Kalite Algısı İlişkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği", Yönetim Bilimleri Dergiisi, 2019
Akyol İ.T., "Geçmişi Yeniden Düşünmek: Şehir Devletler", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.155-158, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akyol İ.T., "6360 sayılı Kanun ve Siyasi Partilerin Mülki İdare Sınırı Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, ,
Palabiyik H., Kara M., Akyol İ.T., "Bir Kırsal Kalkınma Girişimi Olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu: Çanakkale Değerlendirmesi", 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), TÜRKIYE,
Kara M., Akyol İ.T., "Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sosyal Girişimcilik İlişkisi: İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Örneği", II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akyol İ.T., "Desantralizasyon ve İyi Yönetişim", Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.181-200, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi