Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kanter M., Aktaş C., Erboğa M., Öztürk Ş., "Anti apoptotic effects of curcumin on cadmium induced apoptosis in rat testes", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.28, pp.122-130, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydemir I., Öztürk Ş., Tuğlu M.İ., "Metastaz Biyolojisinde Kök Hücre", Turkiye Klinikleri J Radiat Oncol, vol.2, pp.4-40,
Aydemir I., Öztürk Ş., Kiliçaslan Sönmez P., Tuğlu M.İ., "Mesenchymal stem cells in skin wound healing", Anatomy, vol.10, pp.228-234, (Link)
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "Aurasız Migrenli Hastalarda Oksidatif Stres Parametreleri", NAMIK KEMAL TIP DERGİSİ, cilt.2020, no.1, ss.31-35, 2020 (Link)
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "Alpha-synuclein levels in multiple sclerosis patients with restless leg syndrome", Cukurova Medical Journal, cilt.2020, no.2, ss.562-567, 2020
Öztürk Ş., Kiliçaslan Sönmez P., Özdemir İ., Topdaği Y.E., Tuğlu M.İ., "Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin deneysel Asherman modeli üzerine antiapoptotik ve proliferatif etkisi", Cukurova Medical Journal, vol.44, pp.434-443, 2019 (Link)
Topdaği Y.E., Öztürk Ş., Özdemir İ., Çakina S., "The Role of Regulary Exercise in Overcoming Infertility Barriers", Journal of Scientific Perspectives, vol.3, pp.223-228, 2019 (Link)
Öztürk Ş., Çakina S., Yeşil H. , Tuğlu M.İ., "SPERMATOGENESİS AND DYNAMİC STEM CELLS", JOURNAL OF AWARENESS, vol.3, pp.857-864, 2018 (Link)
Aydemir I., Öztürk Ş., Kılıçalslan Sönmez P. , Tuğlu M.İ., "Mesenchymal stem cells in skin wound healing", An İnternational Journal of Experimental and Clinical Anatomy, vol.10, pp.228-234, 2016 (Link)
Aydemir I., Öztürk Ş., Tuğlu M.İ., "Stem Cell in Metastasis Biology", Turkiye Klinikleri Radiation Oncology , vol.2, pp.40-44, 2016 (Link)
Kivanç M., Öztürk Ş., Gökalp S., Özdemir İ., Tuğlu M.İ., "Adipose Derived Stem Cells and Application Areas", CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.40, pp.399-408, 2015 (Link)
Öztürk Ş., Aydemir I., Erdoğan Öztürk K., Mustafa Mahmut Ö., Yeşil H., Varol T., et al., "Stem Cell and Neuronal Regeneration", Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, vol.8, pp.86-92, 2013
Öztürk Ş., Aydemir I., Erdoğan Öztürk K., Özkud M.M., Yeşil H. , Varol T. , et al., "Kök Hücre ve Nöronal Rejenerasyon", Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, vol.8, pp.86-92, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yayintaş Ö., Öztürk Ş., İrkin L.C., Çakina S., "Karayosununun Rat Karaciğeri Üzerindeki Histopatolojik Etkileri", III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, TÜRKIYE,
Çakina S., Özdemir İ., Öztürk Ş., "Besinlerle Alınan Ağır Metallerin Rat Karaciğeri Üzerindeki Etkileri", Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, ,
Topdaği Y.E., Öztürk Ş., Özdemir İ., Çakina S., "İnfertilite Engelini Aşmada Düzenli Egzersizin Rolü", IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Çakina S., Yücel S., Tan T., Polat C.Ç., Öztürk Ş., "The investigation of GRIN2b gene expression in migraine patients", 4th.International Health Science and Family Medicine Congress, ,
Öztürk Ş., Özdemir İ., Çakina S., Tuğlu M.İ., "Deneysel İntrauterin Modelde Tekrarlayan Kök Hücre Uygulamasının İmplantasyon Üzerine Etkisi", UNION OF THRACE UNIVERSITIES3 rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, ,
Çakina S., Yücel S., Tan T., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "The Investigation Of Grin2b Gene Expression in Migraine Patients", 4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Şubat 2019, pp.986-986
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "DETERMINATION OF ALPHA-SYNUCLEIN ENZYME ACTIVITY: RESTLESS LEG SYNDROME IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS", 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.65-68 (Link)
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Tan T., Öztürk Ş., "INVESTIGATION OF THE BDNF GENE EXPRESSION IN EPILEPSY PATIENTS", 2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.61-64
Yayintaş Ö., Öztürk Ş., İrkin L.C., Çakina S., "Karayosununun Rat Karaciğer Üzerindeki Histopatolojik Etkileri", III. International Conference on Awareness, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2019, pp.1269-1276
Özdemir İ., Öztürk Ş., Topdaği Y.E., "THE EFFECT OF MİLD EXERCİSE ON TESTİCULAR TİSSUE İN DİABETES RATS", III. International Expermed Congress, ,
Öztürk Ş., Asker İ., Özdemir İ., Çakina S., "Deneysel Hepatik Rezeksiyon Sonrası Gelişen KaraciğerRejenerasyonunun Histolojik Olarak I·ncelenmesi", 3. ULUSLARASI LI·SANSU¨STU¨ EGˆI·TI·M KONGRESI·, ,
Kiliçaslan Sönmez P., Albayrak G., Özkut M.M., Şen B., Toros P., Öztürk Ş., et al., "Antiproliferative and Apoptotic Effects of the Medicinal Plants on Breast Cancer Cell Lines", The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, kayseri, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1021-1021
Özkut M.M., Albayrak G., Kiliçaslan Sönmez P., Şen B., Toros P., Öztürk Ş., et al., "Anticancer Effects of Oleocanthal and Pinus Pinaster on Breast Cancer Cell in Culture", The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, KAYSERİ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1020-1020
Korkmazgil H., Çolak C., Acar A., İnanç M., Öztürk Ş., "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında İşitme ve Görme Engelli Eğitiminin Yeri", II.Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi , AFYON, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2014, ss.43-43
Erkek U. , Aytekin B., Aslan E., İnanç M., Öztürk Ş., "Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunların Kurum ile Sağlam Bir İletişim Sayesinde Giderilmesi", II.Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2014, ss.32-33
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öztürk Ş., Çakina S., "Memeli Dokularındaki Dinamik Kök H ücreler", in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Kalafat UM., Akbaş M., Goncagül G., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.337-350, 2019
Özdemir İ., Öztürk Ş., Çakina S., "İNFERTİLİTE HASTALARDA UYGULANAN KLASİK IVF VE ICSI YÖNTEMLERİNİN FERTİLİZASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", in: TIP BİLİMLERİNDE FARKLI BAKIŞLAR, Şimşek A., Toptan M., Eds., İKSAD yayınevi, Ankara, pp.161-188, 2019
Öztürk Ş., Kiliçaslan Sönmez P., Şencan A., Özdemir İ., Tuğlu M.İ., "Konjenital Malformasyonlar ve Kök Hücre Terapisi", in: Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları, Tuncay ÖZGÜNEN, Sait POLAT, Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-12, 2019
Çakina S., Öztürk Ş., Özdemir İ., "ADIPOZ DOKU VE OKSIDATIF STRES ADIPOSE TISSUE ANDOXIDATIVE STRESS", in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak Levent, Açıkgöz Özgür, Gökçen Emre, Eds., Gece Akademi, 2019
Çakina S., Öztürk Ş., Özdemir İ., "ADIPOZ DOKU VE OKSIDATIF STRES ADIPOSE TISSUE AND OXIDATIVE STRESS", in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak L., Açıkgöz Ö., Gökçen E., Eds., Gece Akademi, Ankara, pp.397-411, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi