Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. OSMAN ÇEKİÇ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ana Bilm Dalı : Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 3782
E Posta Adresi : osmancekicgmail.com | ocekiccomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/ocekic
Ofis : E 417
Posta Adresi : ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Anafartalar Kampüsü E Blok no: 417 17100, Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, Indiana University Bloomington, Educational Leadership and Policy Studies, Higher Education and Student Affairs, ABD, 2000-2008
Yüksek Lisans, University of Arkansas at Fayetteville, Graduate School, Eğitim Liderliği ve Politikaları, ABD, 1997-1999
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, , 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Responsibility Center Management and Cultural Change at a Public Higher Education Institution", Indiana University Bloomington Educational Leadership and Policy Studies Higher Eduıcation Administration Haziran, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Eğitim Yönetimi ve Teftiş
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Education, Scientific Disciplines
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Indiana University Bloomington, School of Education, 2016 - 2016
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör.Dr., Purdue University, College of Engineering, 2008 - 2010
Uzman, Indiana University Bloomington, School of Education, 2006 - 2008
Uzman, Indiana University Bloomington, Associate President of Enrollment Services, 2001 - 2004
Uzman, Indiana University Bloomington, Indiana Education Policy Center, Bloomington, Indiana, 2000 - 2011
Uzman, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois Virtual Campus (IVC), Champaign, Illinois , 1999 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayet Eğitimi ve Yönetimi, , 01.09.2014 - 20.07.2016
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , 01.10.2012 - 01.01.2013
Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi, , 01.08.2011 - 01.02.2012
Verdiği Dersler
Eğitim Ekonomisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Eğitimin Finansmanı, Yüksek Lisans, 2015-2016
Örgütsel Davranış ve Sorunları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, H.Öztürk Çalıkoğlu, "ANALYSIS OF THE EDUCATION INCENTIVE POLICY FOR PRIVATE EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Doktora, Y.Tombak, "ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİ İLE DUYGUSAL EMEK GÖSTERİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Doktora, F.Özbilen, "Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye ve Girişimcilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ş.Dağ, "YUNUS EMRE FELSEFESİYLE ÖĞRETMENLERİN ÖZ DENETİMİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, A.Göç, "OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL EMEK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEME", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, E.Çelik, "KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞUNUN EĞİTİM PLANLAMASI AŞAMALARI AÇISINDAN ANALİZİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, J.Yazgan, "SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÇALIŞANLARININ EMPATİK BECERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, H.Gezer, "İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ile aldıkları disiplin cezalarının değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, İ.Paçalı, "TÜRK YÜKSEK ÖĞRENİMİNDE MENTORLUK: GELECEĞİN AKADEMİSYENLERİNİ YETİŞTİRME ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ahn B., Cox M.F., London J., Çekiç O., Zhu J., "Creating an Instrument to Measure Leadership, Change, and Synthesis in Engineering Undergraduates", JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, vol.103, pp.115-136, 2014
Çekiç O., "Evaluation Of Teacher Candidates' Views On Scientific Research Methods", ANTHROPOLOGIST, vol.16, pp.595-603, 2013
Cox M.F., Zephirin T., Sambamurthy N., Ahn B., London J., Çekiç O., et al.,"Curriculum Vitae Analyses of Engineering Ph.D.s Working in Academia and Industry", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, vol.29, pp.1205-1221, 2013
Aypay A., Çekiç O., Seckin M., "A Normative Investigation of Faculty Perceptions of Undergraduate Teaching", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.1359-1366, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çekiç O., Öztürk H., Çiçek Apaydin S., "TEACHERS’ VIEWS ON EDUCATIONAL RESEARCH ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.880-902, 2018 (Link)
Çekiç O., Kuşçu M., "E-Government Applications in Education: KurumNet", Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS),, vol.3, pp.1-24, 2017
Çekiç O., Kuşçu M., "Planning of Educational Informatics Network (EIN)", Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.1490-1503, 2017 (Link)
Uslu B., Çekiç O., "A unique contribution to lifelong learning in Turkey: Elginkan Foundation as a non-governmental organization", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.3125-3130, 2014
Çelik G., Çekiç O., "Türkçe öğretmeni adaylarinin görsel okuryazarlik becerileri hakkindaki görüşleri", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, pp.840-862, 2014
Çelik G., Çekiç O., "Türkçe öğretmeni adaylarinin görsel okuryazarlik becerileri hakkindaki görüşleri", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, pp.840-862, 2014 (Link)
Aypay A., Çekiç O., Boyacı A., "Student Retention in Higher Education in Turkey: A qualitative Study", Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice, vol.14, pp.91-116, 2013
Cox M.F., Çekiç O., Ahn B., Zhu J., "Engineering Professionals’ Expectations of Undergraduate Engineering Students", Leadership and Management in Engineering, vol.11, pp.60-70, 2012 (Link)
Cox M.F., Hahn J., Mcneill N., Çekiç O., Zhu J., London J.S., "Enhancing the Quality of Engineering Graduate Teaching Assistants through Multidimensional Feedback", Advances in Engineering Education,, vol.2, pp.1-20, 2011
Cox M.F., Cawthorne J., Mcneill N., Çekiç O., Frye M., "Assessing the Pedagogical Impact of the VaNTH Engineering Research Center on Faculty and Postdoctoral Professionals", International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, vol.5, pp.1-19, 2011
Çekiç O., "Exploring the Relationship between Incentive-Based Budgeting and Organizational Governance in Higher Education Institutions: A Case Study of a Public University", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.84-103, 2011
Cox M.F., Çekiç O., Zhu J., Chavela R., London J.S., "Knowledge or Feelings: First-Year Students’ Perceptions of Graduate Teaching Assistants in Engineering", The Journal of Faculty Development, vol.24, pp.27-34, 2010
Cox M.F., Çekiç O., Adams S., "Developing leadership skills of undergraduate engineering students: Perspectives from engineering faculty.", Journal of STEM Education: Innovations and Research, vol.11, pp.22-36, 2010
Gross J.P.K., Çekiç O., Hossler D., Hillman N., "What matters in student loan default: A review of the research literature. ", Journal of Student Financial Aid, vol.39, pp.19-29, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çekiç O., "Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluş: Ekonomik Göstergeler Işığında Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018), KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.49-50
Çekiç O., Tunçer K., "KYK’dan şikayet var: Bağımsız yararlanıcı görüşleri", 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2019), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2019, pp.119-120 (Link)
Çekiç O., Tunçer K., "Fakülte Öğrenci Temsilcileri Bakışıyla Üniversitelerde Karar Alma Süreci", 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.484-492 (Link)
Çekiç O., Dilber Y., Tan Kılıç N., "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ GÖZÜYLE BAĞIMLILIK", 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR9, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, pp.1-1
Gönül A., Gediz B.Ö., Çekiç O., Paçalı İ., "OKUL DENEYİMİ-1 DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMLARINA ETKİSİ", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.357-357
Güvenç E., Çekiç O., Paçalı İ., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF İÇİ OTURMA DÜZENİ VE AKADEMİK BAŞARILARI", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.127-127
Çekiç O., Öztürk H., "Access and Equity in Turkish Higher Education: Types of Financial Aid", 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018), KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.143-144
Çekiç O., Dilber Y., "Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlar ve Müdür Yardımcıları", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.657-659
Çekiç O., Tan Kılıç N., "Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlar ve Öğretmenler", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.654-656
Çekiç O., Dağ Ş., "ÖĞRETMENLERDE ÖZ DENETİM", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.329-330
Çekiç O., "MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ: STEM’DEN FAZLASI MI?", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.53-54
Çekiç O., Tombak Y., "ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE DUYGUSAL EMEK", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.118-119
Çekiç O., Dağ Ş., "Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulaması ve Öğrencilerde Öz Değerlendirme", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi , SİVAS, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.594-596
Çekiç O., Paçalı İ., "YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İLE TEZ DANIŞMANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MENTORLUK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, ss.673-674
Çekiç O., Yazgan J., Akdağ G., "Türkiye’de Afet Yönetiminin Tarihsel Gelişimi", Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2017, ss.1-5
Çekiç O., Akdağ G., "KIRILGAN, İNCİNEBİLİR BİREYLER VE AFETLER", TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ON DOKUZUNCU YUVARLAK MASA TOPLANTISI, ANKARA, TÜRKIYE, 24-24 Mart 2017, ss.1-1
Çekiç O., Tombak Y., "Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları", 12th International Congress of Educational Administration, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-5
Özbilen F.M., Çekiç O., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL SERMAYE ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.873-874
Çekiç O., Göç A., "Aday Öğretmen Yetiştirmede Mentorluk Uygulamasının Değerlendirilmesi", 12th International Congress of Educational Administration, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2
Özbilen F.M., Canbulat T. , Çekiç O., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Sosyal Girişimcilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.1-1
Yaman A., Çekiç O., "ENDÜSTRİ 4.0 ve yükseköğretimden beklentiler", The 2 International Higher Education Studies Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.111-112
Çekiç O., Paçalı İ., "YÜKSEKÖĞRETİMDE MENTORLUK", II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.31-32
Kılıç Z., Öztürk H., Çekiç O., "OKUL/KURUM YÖNETİCİLERİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)", EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.736-737
Çekiç O., Yaman A., "Endüstri 4.0 ve Eğitimde Paradigmik Değişim ", 12th International Congress of Educational Administration, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2
Öztürk H., Çekiç O., "Kaliteli Bir Eğitime Erişimde Özel Okulların Rolü", 12th International Congress of Educational Administration, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2
Çetiner S. Z., Çekiç O., Ertekin C., Bakırcı M., "Initial assessment of public perception and acceptance of Geothermal Energy applications in Çanakkale, NW Turkey. ", EGU General Assembly 2016, Viyana, ITALYA, 17-22 Nisan 2016, pp.6461-6461
Çekiç O., Öztürk H., "Evaluation of the Voucher Program in Turkey: Lower Income Families and Access to Private Education", Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM) 2016 Spring Conference, Washington D.C., ABD, 8-9 Nisan 2016, pp.---
Çekiç O., Paçalı İ., "Eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmenlik uygulamalarını öğretmen adaylarını köy öğretmenliğine hazırlamadaki katkısı", XVIII. Uluslararasi Amse-Amce-Waer Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.153-153
Ziskin M., Rabourn K. , Hossler D., Çekiç O., "Performance-based funding of higher education: Analyses of policy discourse across four case studies", Annual Ethnographic & Qualitative Research Conference , Las Vegas, ABD, 1-2 Şubat 2016, pp.145-151
Çekiç O., Göç A., "A comparative analysis of emotional labor demonstrations of primary and high school teachers. ", VIII. International Education Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.148-148
Çekiç O., Dağ Ş., Göç A., "Türkiye’deki ilk ve ortaokullarda çalişan eğitim iş görenlerinin suriyeli öğrencilerle iletişimi. ", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, ss.82-83
Çekiç O., Özdemir N., Göç A., "Öğretmen Adayları ve Öğretmen Görüşleri ışığında Fen Bilimleri Programı Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi", XVIII. Uluslararasi Amse-Amce-Waer Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.323-323
Çekiç O., Çelik E.E., Yüksel G., "ÜNIVERSITE ÖGRENCILERININ IL EKONOMISINE KATKISI:ÇOMÜ EGITIM FAKÜLTESI ÖRNEGI", VIII. International Education Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.135-135
Çekiç O., Göç A., Çelik E.E., "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme ve Öğretme Süreci Yeterliği", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.321-322
Çekiç O., Göç A., Çelik E.E., "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenciyi Tanıma ile Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Yeterliği", EYFOR 6, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-7 Kasım 2015, pp.1--2
Kaçar Y. , Çekiç O., "Planning of Teaching Activities at Multi-grade Classrooms", VII European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, ROMANYA, 11-13 Haziran 2015, pp.1-1
Çekiç O., Kuşçu M., Ayaz S., "Educational Informatics Network Planning", International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, pp.2-2
Çekiç O., Çelik E.E., "Analyzing the Village Institutes’ Planning Stages: Status Assessment", International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015) , ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, pp.1-1
Çekiç O., Öztürk H., "Eğitimin getirileri bağlamında diploma diplomasına nitel bir bakış", 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC2015), İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, pp.1-1
Kuşçu M., Ayaz S., Çekiç O., "Eğitim Planlamasında Öğretmen-Veli İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri (Çanakkale İli Dershaneleri Örneği)", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.480-481
Çekiç O., Öztürk H., "Beşeri sermaye ve alternatif hipotezler ışığında lisans derecesi", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, ss.1-1
Çekiç O., Bal M., "The First Year of College at a Turkish University: A Phenomenological Exploration", 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC) 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, pp.---
Çekiç O., Çelik E.E., Göç A., "Sivil Toplum Kuruluşları ve Eğitim: Türk Ocakları ve Harf İnkılabı Politikası", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.280-282
Çekiç O., "Yüksek Öğretimde Performansa Dayalı Finansman: Çıktı Temelli Bakış Açısı", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.341-341
Çekiç O., "Öğretmen Adaylarının Kadın Eğitim Yöneticilerine Karşı Tutumu", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.280-280
Çekiç O., Özbilen F.M., "Analysis of the Correlation between the Trust of the School Teachers’ in the Organizations They Serve for and Their Entrepreneurship Behaviors", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.1-1
Kuşçu M., Çekiç O., "E-Government Applications in Education: Kurumnet. ", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.1-1
Çekiç O., Güzel Candan D., "Nitel Çalismalarda Kod Rehberi Gelistirme Süreci Islem Basamaklari", V International Congress of Educational Research (EAB), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.69-69
Uslu B., Çekiç O., "A unique contribution to lifelong learning in Turkey: Elginkan Foundation as a non-govermental organization", 5th World Conference on Educational Sciences (Procedia - Social and Behavioral Sciences), Rome, ITALYA, 1-4 Şubat 2013, vol.116, pp.3125-3130 (Link)
Çekiç O., Çelik G., "Pre-service Turkish Teachers' Views on Visual Literacy. ", V International Congress of Educational Research (EAB), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.80-80
Çekiç O., Bilir B., Uslu B., "Teacher Candidates’ Lifelong Learning Competences", V International Congress of Educational Research (EAB), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.80-80
Bilir B., Çekiç O., Uslu B., "Öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme yeterlikleri", V. International Congress of Education Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2013, pp.2425-2433
Çekiç O., Öztürk H., Çiçek Apaydin S., "Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ilişkin görüş ve ihtiyaçları", Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu (ÖYES 2013), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2013, pp.1-1
Bayoğlu N., Çekiç O., "Enderun Mektebi: A Look Using Human Capital Theory", V International Congress of Educational Research (EAB), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.69-69
Uzman E., Çekiç O., Evangelou D., "Person-Thing Orientation and Gender Role in Science, Technology, Mathematics and Engineering (Stem) and Non-STEM Majors", 2nd İnternational engineering Education Conference (MEUK2012) "New Directions and Expectations", ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2012, pp.441-447
Cox M.F., London J.S., Ahn B., Zhu J., Torres-Ayala A.T., Frazier S., et al., "Attributes of success for engineering Ph.D.s: Perspectives from academia and industry", ASEE Annual Conference and Exposition, Conference, Vancouver, KANADA, 26-29 Haziran 2011, pp.1-5
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çekiç O., "Funding of Higher Education (Turkey)", in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Eryaman Y, Jacob W., Eds., Bloomsbury, Londra, pp.1-10, 2019
Çekiç O., Tombak Y., "Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri", EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIMALARI, Sedegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı ve Serkan Koşar, Ed., PEGEM Yeni Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.308-322, 2017
Çekiç O., "Yükseköğretim Kurumlarında Bütçe ve Sorumluluk Merkezli Yönetim", TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİM: ALANI, KAPSAMI VE POLİTİKALARI, Ahmet Aypay, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.223-240, 2015
Çekiç O., "Esnek Yapı", Örgütler ve Yapıları, Ahmet Aypay, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.431-467, 2014
Çekiç O., "Öğrenci Çalışmalarını Yönetme Prosedürleri", İlkokul Öğretmenleri İçin Sınıf Yönetimi , Ahmet Aypay, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.51-68, 2013
Tüzel S., Çekiç O., "Eylem Araştırması", Bilimsel Arastirma Yontemleri, Savaş Baştürk , Ed., VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.219-246, 2013
Çekiç O., "Budgeting and Organizational Culture: Exploring Responsibility Center Management (RCM) and Cultural Change at a Public University.", Lambert Academic Publishing (LAP)., Köln, 2010
Hossler D., Ziskin M., Gross J.P., Kim S., Çekiç O., "Student aid and its role in encouraging persistence", in: Higher education: Handbook of theory and research V 24, JOHN SMART, Eds., Kluver Academic Press , New York, pp.389-425, 2009
Hossler D., Ziskin M., Çekiç O., Kim S., Gross J.P., "Student Aid and Its Role in Encouraging Persistence", in: The Effectiveness of Student Aid Policies: What the Research Tells Us, Sandy Baum, Michael McPherson, and Patricia Steele , Eds., The College Board. , New York, pp.101-116, 2008
Loescher S.A. , Çekiç O., Jacob S., "Light Span Achieve now", in: Improving reading and literacy in grades 1-5: A resource guide to research-based programs, Edward P. St. John, Siri Ann Loescher and Jeffrey S. Bardzell, Eds., Corwin Press Inc, Santa Barbara, CA, pp.151-156, 2003
Theobald N., Çekiç O., "Measuring the Adequacy of Indiana’s School Funding Formula", in: In search of a more equitable and efficient education system: The state of the states and provinces 2001, Christopher Roellke , Eds., AERA Fiscal Issues, Policy and Education Finance-Special Interest Group, Washington, DC, pp.59-62, 2001
St.John E.P., Loescher S.A. , Jacob S., Çekiç O., Kupersmith L., Droogsma Musoba G., "Comprehensive School reform Models: A study guide for comparing CSR models (and how they meet Minnesota’s learning standards)", NORTH CENTRAL REGIONAL EDUCATION LABORATORY, Naperville, IL, 2000
Diğer Yayınlar
Ziskin M., Hossler D., Rabourn K. , Çekiç O., Hwang Y. , "Outcomes-Based Funding:Current Status, Promising Practices And Emerging Trends", Teknik Rapor, pp.29, 2014 (Link)
Hossler D., Gross J.P.K., Çekiç O., Hillman N., "A Review of the Literature. What Matters to Student Loan Default. ", Teknik Rapor, pp.1-9, 2008 (Link)
Hossler D., Ziskin M., Kim S., Çekiç O., Gross J.P.K., "Student aid and its role in encouraging persistence", Teknik Rapor, pp.1-45, 2007 (Link)
St.John E.P., Simmons A., Çekiç O., Boyle K., "Financial Indicators for Institutions of Higher Education: Indiana, Peer States, and the Nation", Teknik Rapor, ss.1-89, 2001
Desteklenen Projeler
"Eğitim Politikalarının Analizi İçin Bir Çerçeve Geliştirilmesi ve Uygulama Örneği", BAP Doktora, SDK-2015-530, Yönetici, Devam Ediyor
"Study on Outcomes Based Funding", Diğer Projeler, HEQCO, Araştırmacı, 2016
"CAREER: An Examination of Graduate Education’s Role in Preparing Engineering Students for Careers in Academia and Industry", Diğer Projeler, NSF # 0747803, Araştırmacı, 2010
"Creation of an Instrument to Measure Selected Attitudes in Purdue's Engineer of 2020", Diğer Projeler, PE2020, Araştırmacı, 2013
"Innovations as a Basis for Engineering Graduate Student Professional Development in Teaching", Diğer Projeler, NSF # 0632879, Araştırmacı, 2010
"The College Board Pilot Study on Student Retention", Diğer Projeler, CBPSRT, Araştırmacı, 2008
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASR), Editör, 01.10.2018 - Devam Ediyor
Higher Education Studies (HES), Editörler Kurulu Üyesi, 01.05.2010 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Ulusal Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi UEPAM, , Üye, 01.11.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı, , Kütahya, Mayıs 2017
16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Mayıs 2017
The 12th International Congress of Educational Administration, Ankara, Mayıs 2017
Yönetimi On Dokuzuncu Yuvarlak Masa Toplantısı 24 Mart, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara: Turkey., Ankara, Mart 2017
XVIII. Uluslararasi Amse-Amce-Waer Kongresi, May 30-June 2, Eskisehir, Turkey, Eskişehir, Mayıs 2016
Bilimsel Hakemlikler
EYFOR 9, Diğer Hakemliği, Ekim 2018
EYEDDER, Diğer Hakemliği, Mayıs 2018
Universal Journal of Education Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Eğitim ve Bilim/Education and Science, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Etkinlik Organizasyonu
4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı IHEC2019, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2019
III. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 408
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 130
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 68
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 3
Ödüller ve Burslar
Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu, YÖK, Temmuz 1995
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi