Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Kuramsal İktisat Politikaları, Doktora, 2018-2019
Uygulamalı Makro İktisadi Analiz, Doktora, 2018-2019
Makro İktisadi Analiz II, Yüksek Lisans, 2018-2019
Makro İktisadi Analiz I, Yüksek Lisans, 2018-2019
Para Politikası, Lisans, 2018-2019
Para Teorisi, Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Eroğlu, "Savunma harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi: Nato ülkeleri için dinamik panel veri analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, M.Yücesan, "Döviz kuru değişimlerinin dış ticaret üzerine etkileri: Türkiye'nin yeni dış ticaret pazarlar arayışında seçilmiş ülke gurupları üzerine ekonometrik bir analiz", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Çetin, "Demografik dönüşüm ve sağlık harcamaları arasındaki ilişki: Türkiye için zaman serileri analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, S. Pekçetin, "Ekonomik küreselleşmenin yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye için zaman serisi analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, H.Yeşilirmak, "Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye için zaman serisi analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Aydüz, "Ekonomik finansal ve politik risklerin doğrudan yabancı sermayeler üzerindeki etkisi: Türkiye için ampirik bir uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Rüzgar, "Döviz kuru ve enflasyonun temel belirleyicileri: Türkiye için zaman serisi örneği (2005-2016)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, N.Bölük, "Araştırma geliştirme harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi seçilmiş G-20 ülkeleri için panel veri analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, O.Baykuş, "Hisse senedi fiyatı hareketlerinin tahmin edilebilmesine yönelik ampirik çalışma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, U.Dündar, "Yapılandırılmış alternatif bir yatırım aracı olarak Sukuk: Yapısı, çeşitleri ve Türkiye piyasasında kullanımı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, A.Arslan, "Kurumsal kalitenin ihracat performansı üzerindeki etkisi: G-20 ülkeleri için ampirik bir çalışma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Durmaz, "İmalat sanayi sektörüne verilen kredilerin ekonomik büyüme üzerine etkisi ve Türkiye örneği: 2003-2012 dönemi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, F.Kiliç, "Bireysel kredilerin enflasyon üzerindeki etkisi: Türkiye örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Karadağ, "Türkiye'deki bölgesel kalkınma ajanslarının yapısı ve işlevleri, Avrupa Birliği'ndeki çeşitli ülkeler ile karşılaştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, B.Demirci, "2008 ABD finansal krizinin asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Ü.Kurt, "Küresel ekonomik kriz döneminde Türkiye ekonomisinde uygulanan para politikalarının makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerinin analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, E.Yalas, "Krizden (2001) krize (2008) bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma sürecinin analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, Ç.Cengiz, "Türkiye'de bankacılık sektörünün sermaye kaynak yapısı ve risk yönetimi anlayışındaki değişim", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi