Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücesan M., Torun M., Kurt S., "DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE’xxNİN YENİ DIŞ TİCARET PAZARLARI ARAYIŞINDA SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ", Journal of International Social Research, vol.10, pp.1288-1297, 2017
Yücesan M., Torun M., Kurt S., "Döviz Kuru Değişimlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Türkiye’nin Yeni Dış Ticaret Pazarları Arayışında Seçilmiş Ülke Grupları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz", The Journal of International Social Research, vol.10, pp.1288-1297, 2017 (Link)
Torun M., "The Effect of Structural Reforms on Economic Growth: APanel Data Analysis of Selected Transition Economies", The Empirical Economics Letters, vol.16, pp.143-157, 2017
Torun M., Karanfil M., "1980 2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.473-490, 2016
Torun M., "THE EFFECT OF CONSUMER LOANS ON THE ECONOMIC GROWTH IN TURKEY TIME SERIES ANALYSIS", İşletme ve İktisat Dergisi, pp.18-28, 2016 (Link)
Balan F., Torun M., Kiliç C., "Globalization and Income Inequality in G7: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis", International Journal of Economics and Finance, vol.7, no.10, pp.192-203, 2015
Torun M., Balan F., "Testing the Validity of Wagner s Law in Inflation Targeting In Developing Countries", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, pp.193-208, 2011
Torun M., Balan F., "2008 Global Ekonomik Kriz in Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.163-177, 2011
Torun M., Kurt S., "Testing Weak and Semi Strong Form Effıcıency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis", International Journal of Economics and Administrative Studies, vol.1, pp.67-82, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Torun M., Kiliç C., Balan F., "The Effects of Political Risk and GDP on Oil Product Imports: A Panel Analysis for Selected Oil-Dependent Countries", International Congress of Energy Economy and Security (ENSCON) 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Mart 2017, pp.262-275
Kurt S., Torun M., Topkaya Ö., "Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries", 12th International Conference on Finance and Banking, Karvina, CEK CUM., , pp.129-137
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Torun M., "",
Arslanboğa K., Kurt Ü., Balan F., Kiliç C., Kilinç Savrul B., Savrul M., et al.,"1930-1940 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Ed., Sayda Yayıncılık, Bursa, ss.44-67, 2019
Uzunoğlu İ.S., Demirel E., Atakişi A., Gündüz İ.O., Savrul M., Yaş H., et al., "Ekonominin Temelleri", Çeviri, Literatür Yayınları, İSTANBUL, 2017
Kiliç C., Kurt S., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Arslanboğa K., Torun M., et al., "Ekonomik Büyüme ve Kalkınma", İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Ed., Dora Yayınevi, Bursa, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi