Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005 - 2012
Arş.Gör., DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 - 2004
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 30.07.2019 - Devam Ediyor
Dekan, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Dekan V.), , 18.09.2018 - 23.07.2019
Rektör Yardımcısı, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ , , 25.07.2018 - 23.07.2019
MYO Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu, , 06.04.2015 - 16.08.2018
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Falkültesi, , 13.02.2009 - 11.03.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 06.02.2009 - 26.02.2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Örenç, "Uygulamalı girişimcilik eğitiminin girişimcilik üzerine etkisi: Çanakkale ili örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, A.Karayel, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığının ortadan kaldırılmasına yönelik kamu sosyal politikaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, S.Çiçek, "ALMANYA’DA YAŞAYAN GÖÇMEN TÜRK KADINLARININ ÇALIMA HAYATINA ENTEGRASYONU: KUZEY REN VESTFALYA EYALETİ ÖRNEĞİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, G.Çakmak, "MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ SOSYAL DIŞLANMA BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMASI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, Y.Özdemir, "EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YERLİ VE YABANCI KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İZMİR İLİ ALAN ARAŞTIRMASI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, N.Şahin, "SİVİL TOPLUM PERSPEKTİFİNDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ YARDIM FAALİYETLERİ: BİGA ÖRNEĞİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, E.Yanık, "Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Çalışma Koşullarından Doğan Sorunları ve Çözüm Önerileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Yüksel, "Kadına Yönelik Şiddet ve Töre Cinayetleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.İşlek, "Yoksulluk ve sosyal dışlanma kapsamında Çanakkale'deki sosyal politika uygulamaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, S.Özbek, "Mesleksizlik kapsamında diplomalı işsizlik ve sosyo-ekonomik etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, M.Engin, "Yoksullukla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kahrıman, "Türkiye'de sosyal koruma kapsamında yaşlılık ve yaşlılıkla ilgili uygulanan politikalar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, S.Gelbal, "Çalışma hayatında örgütsel performansın ödüllendirilmesi ve vaka'a analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Yüksek Lisans, H.Ercan, "Kayıtdışı istihdamın önlenmesi yönünden sosyal güvenlik reformu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, D.İlem, "Çanakkale'de insani kalkınma düzeyinin araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, R.Özbudak, "İş sağlığı ve güvenliği açısından deri sanayi çalışanlarının karşılaştıkları riskler: Biga ve Gönen örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, T.Yılmaz, "Elektronik ticaretin istihdama etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Yüksek Lisans, E.Madak, "İş sözleşmesinin sona ermesinin İş Hukuku açısından değerlendirmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi