Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Ekoloji
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Yerel yönetim
Kriz yönetimi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Public Administration
Urban Studies
Environmental Studies
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi