Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 1999-2004
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kamu Yönetimi, 1996-1998
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1989-1994
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Doğal Afetler Yönüyle Türkiye'de Belediyelerde Kriz Yönetimi (İzmir Örneği)", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, "Türkiye’de Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyelerin Personel Yapısı ve Sorunları (Çanakkale İli Belediyelerinin Personel Yapısı Üzerine Bir Araştırma)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ekim, 1998.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi